Siirry sisältöön

Ilmavoimat lyhentää koulutusvelkaa

Aliupseereiden tehtävät ovat vaativoituneet viime vuosien aikana kiihtyvää tahtia. Aliupseereiden täydennyskoulutusjärjestelmä on myös kokenut muutoksia, eikä ole täysin pystynyt vastaamaan siihen, millaisia tehtäviä aliupseereille on kohdistettu.

Ilmavoimat on tekninen puolustushaara, jossa aliupseereille on kohdistunut kohtuullisen paljon asiantuntijatehtäviä sekä opistoupseereiden poistuman myötä avautuneita uusia vaativia aliupseeritehtäviä, jotka sisältävät esimerkiksi hallinnollisia esimiesvastuita. Ilmavoimien tehtäväkokoonpanossa on tällä hetkellä noin 170 mestaritason tehtävää, näissä tehtävissä palvelevista aliupseereista alle puolet ovat suorittanut mestaritason opintokokonaisuuden tai vastaavat opinnot.

Ilmavoimat valmistautuu lähivuosina vastaanottamaan uuden suorituskyvyn F-35 hävittäjäkaluston myötä. Tämä luo entisestään painetta henkilöstön koulutukselle. Ilmavoimat on päättänyt reagoida aliupseereiden vaativimpien tehtävien koulutusvelan maksamiseksi järjestämällä ylimääräisen mestaritason opintokokonaisuuden vuonna 2023. Pääesikunta on hyväksynyt opintokokonaisuuden järjestettäväksi ja otettavaksi huomioon Puolustusvoimien toimintasuunnitelmassa asiakirjalla AS7734.

Ilmavoimien koulutusvelka mestaritason tehtävissä on noin 60 henkilöä. Tosiasiallinen koulutusvelka on hieman suurempi, mutta koulutuksen suunnittelussa on huomioitu esimerkiksi aliupseereiden eläköityminen. Ilmavoimien tarkoituksena on kouluttaa osaaminen lähes täysimääräisesti kartoitettuun koulutusvajeeseen.

Ilmavoimien suunnittelu koulutuksen toteuttamisesta on vielä osittain työn alla. On selvää, että noin 60 henkilön mestaritason opintokokonaisuus on poikkeuksellisen suuri ja asettaa haasteita opintojen läpivientiin. Ilmasotakoulu Ilmavoimien puolustushaarakouluna toteuttaa opinnot muiden jo normaalisti koulutuskalenterin sidottujen opintojen lisäksi. Tämä tuo varmasti oman haasteensa opintojen toteutukseen.

Mestaritason opintokokonaisuuden yhteisissä opinnoissa on ollut merkittävänä asiana verkostoituminen muiden puolustushaarojen aliupseereiden kanssa. On mahdollista, että käytänteiden yhteensovittaminen puolustushaarojen ja toimialojen välillä ei tule olemaan niin antoisaa kuin normaalisti, vaikka Ilmavoimat mahdollistaa osallistumisen myös yksittäisille muiden puolustushaarojen aliupseereille. Koulutusvelan määrä suhteessa normaalien mestaritason opintokokonaisuuksien oppilasmääriin on kohtuuttoman suuri, tästä johtuen Ilmavoimien reagointi nopealla aikataululla on hyvä ratkaisu ja tulevaisuudessa pystytään kouluttamaan henkilöstöä sen hetkisen tarpeen mukaan, joka mahdollistaa myös tehokkaamman henkilöstösuunnittelun.

Jussi Niemi

Ilmavoimien pääluottamusmies

  • Kriisinhallinnan veteraaniohjelma

    Puolustusministeriö laati ensimmäisen kansallisen kriisinhallinnan veteraaniohjelman vuonna 2013. Alkuvuodesta saatiin valmiiksi kolmas, vuosille 2020-2023 laadittu ohjelma. Nyt kirjoitetun ohjelman tavoitteissa on korostettu erityisesti kriisinhallintatehtävissä toimineiden vertaistuen kehittäminen.

  • Työpaikkaohjaaminen tehokkaaseen käyttöön

    Muutos on jatkuvaa, ainakin aliupseereiden täydennyskoulutuksessa. Täydennyskoulutuksen uudistamissuunnitelmat olivat lausuntokierroksella kesäkuussa. Aliupseeriliitto kertoi näkemyksensä voimassa olevan järjestelmän toimivuudesta ja kehittämistarpeista.