Siirry sisältöön

Virkamatkustamisen pelisäännöistä

Virkamatka on esimiehen määräyksestä tehtävä matka, jonka virkamies tekee virkatehtävien hoitamista varten virkapaikan ulkopuolelle.

 Valtion virkamiesten ja työntekijöiden  matkakustannusten korvaamisesta on tehty virka- ja työehtosopimus, niin sanottu matkustussääntö. Se päivitetään kalenterivuosittain.

Virkamatkojen johdosta korvattavat matkakustannukset on määritelty matkustussäännössä. Korvattavia ovat ne ylimääräiset menot, joita virkamatkan johdosta on aiheutunut. Matkakustannuksina korvataan esimerkiksi matkustamiskustannuksia, päivärahaa, ateriakorvausta ja majoittumis- tai hotellikorvausta.

Virkamatkat eivät ole luonteeltaan tavanomaista virkatoimintaa ja ne edellyttävät matkustamista virkapaikan ulkopuolelle. Virkapaikalla tarkoitetaan virkamiehen kiinteää toimipaikkaa, jossa hän työskentelee, tai mikäli hänellä ei työn luonteen vuoksi ole kiinteää toimipaikkaa, sitä vastaavaa paikkaa.

Päiväraha korvaa matkasta aiheutuneita kuluja

Virkamiehelle maksetaan päivärahaa korvauksena virkamatkasta aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista. Verohallinto määrittelee vuosittain verottoman päivärahan enimmäismäärän. Päivärahojen saamiseksi virkamiehen on tehtävä matkalasku. Päivärahoihin ei lasketa matkustuksesta eikä majoittumisesta koituvia kuluja, esimerkiksi matkalippuja tai hotellikustannuksia. Nämä kulut työnantaja korvaa, kun liität matkalaskuusi mukaan tarvittavat kuitit. Päiväraha on verovapaata tuloa ja sitä voidaan maksaa, mikäli matkakohde sijaitsee yli 15 kilometrin etäisyydellä varsinaisesta viranhoitopaikasta tai virkamiehen asunnosta ja työmatkan kesto on vähintään kuusi tuntia.

Kotimaan päiväraha vuonna 2022 on 45 euroa tai 20 euroa virkamatkan kestosta riippuen. Osapäiväraha on 20 euron suuruinen ja se maksetaan 6-10 tunnin pituisilta virkamatkoilta. Virkamies on oikeutettu 45 euron kokopäivärahaan, jos virkamatka kestää yli 10 tuntia.

Mikäli virkamies saa matkavuorokauden aikana ilmaisen tai matkalipun hintaan kuuluvan ruoan, kotimaan päivärahojen enimmäismäärät puolitetaan. Jos kyseessä on kokopäiväraha, ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kahta ateriaa. Osapäivärahan puolittumiseen sen sijaan riittää jo yksi ilmainen ateria. Ravintoetuna saaduilla lounasseteleillä maksettu ruokailu työmatkan aikana ei vaikuta päivärahojen määrään.

Ateriakorvauksen määräytyminen

 Ateriakorvausta voidaan maksaa, mikäli

 • virkamatkasta EI makseta päivärahaa,
 • virkamiehellä ei työtehtäviensä takia ole mahdollisuutta aterioida ruokatauon aikana normaalilla ruokailupaikallaan.

Ateriakorvaus vuonna 2022 on enimmäismäärältään 11,25 euroa.Jos virkamatkan aikana tapahtuvia ruokailukertoja normaalin ruokailupaikan ulkopuolella on kaksi, ateriakorvauksen enimmäismäärä nousee 22,50 euroon. Tässäkin tapauksessa edellytetään, että päivärahaa ei makseta.

Matkustaminen ulkomaille

Virkamies on oikeutettu ulkomaan päivärahaan, mikäli virkamatkan kesto on yli 10 tuntia. Lyhyempien ulkomaanmatkojen päivärahat maksetaan kotimaan päivärahojen säännösten mukaan. Pääsääntöisesti ulkomaan päiväraha lasketaan sen maan mukaan, jossa matkavuorokausi päättyy. Mikäli matkavuorokausi päättyy lentokoneessa tai laivassa, päiväraha lasketaan lähtömaan mukaan. Poikkeuksen tekevät Suomesta lähtevät matkat, jolloin päiväraha muodostuu ensimmäisen saapumismaan mukaan. Lentomatkoihin sisältyvä tekninen välilasku ei kuitenkaan vaikuta päivärahojen määräytymiseen.

Mikäli työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, palkansaajalle voidaan vajaalta matkavuorokaudelta maksaa puolet ulkomaan päivärahasta. Tämä edellyttää, että viimeinen täysi matkavuorokausi on päättynyt ulkomailla tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa. Jos ylitys on samoilla edellytyksillä yli 10 tuntia, ulkomaan päiväraha maksetaan vajaalta matkavuorokaudelta kokonaisena. Ulkomaille suuntautuvissa työmatkoissa päivärahojen maksimimäärät vaihtelevat kohteen mukaan.

Valtion virkamiesten ja työntekijöiden ulkomaanmatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta vastaa Valtiokonttori. Virkamatkalle lähdettäessä on huomioitava matkustukseen liittyvät yleiset turvallisuus-ohjeet sekä Valtiokonttorin matkavakuutuksesta antama ohjeistus. Matkustajan on tarkistettava, että matkustusdokumentit ovat kunnossa ja passi voimassa riittävän ajan. Tämän lisäksi on noudatettava viraston antamia omia matkustus- ja tietoturvallisuusohjeita. Ulkomaille suuntautuvien virkamatkojen kohdalla tulee myös tutustua ulkoministeriön matkustustiedotteisiin.

Riku Rissanen

Maavoimien pääluottamusmies

 • Sinä olet valtion virkamies

  Puolustusvoimien ammattisotilaalle (virkamiehelle) on määritelty runsaasti velvollisuuksia. Mitä kaikkea kuuluu valtion virkamiehenä olemiseen on hyvin monelle usein epäselvää. Virkamiehenä oleminen on viran hoitamista, asiakokonaisuus johon sisältyy velvoitteita ja myös oikeuksia.

 • Kehittämisajatukset edustajakokoukseen

  Valtionhallinnon sopimuskierros on parhaillaan käynnissä. Työnantajaa ja henkilöstöä edustavat toimijat yrittävät löytää yhteisymmärrystä työelämän tulevaisuuden kehittämistarpeista. Aliupseeriliittokin on mukana neuvotteluissa omien kehittämistavoitteidensa kanssa.

 • Valmistautuminen kehityskeskusteluun

  Käsky kehityskeskusteluista Puolustusvoimissa käynnistää jokavuotisen palaute ja suunnitteluprosessin, joka koskettaa jokaista henkilökohtaisesti. Näin vuoden viimeisten kuukausien aikana on hyvä pysähtyä ja kääntää hetkeksi ajatus kehityskeskusteluiden suuntaan.