Siirry sisältöön

Luottamusmiehet läsnä myös etänä

Pirjo Räisänen toimii Merisotakoulun ja Rannikkoprikaatin aliupseereiden luottamusmiehenä. Korona-ajan haasteet synnyttivät edunvalvojalle uusia toimintamalleja, jotka ovat jääneet elämään myös tilanteen normalisoitua.

Räisäsen noin 130 edustettavaa työskentelevät  monipuolisissa tehtävissä, useissa toimipisteissä ja kovin vaihtelevina aikoina vuorokaudessa. Heidän kohtaamisensa työpäivien aikana voi olla haastavaa normaaliaikanakin. Korona-aikana jäsenten tavoittaminen oli normaalia haastavampaa.

Koronasulun aikana Räisäsen ei ollut mahdollista tavata edustettaviaan henkilökohtaisesti. Sähköpostilla tapahtuneet yhteydenotot eivät kannustaneet jäseniä avautumaan luottamusmiehelle yhtä luontevasti kuin henkilökohtaisissa tapaamisissa. Viestien perusteella kaikki näytti aina olevan hyvin.

Päätimme kokeilla, josko interaktiivinen tapaaminen poikisi enemmän vuorovaikutteista pohdiskelua ja kysymyksiä.

Räisänen aloitti luottamusmiehen virtuaaliset kahvihetket koronasulun aikana. Etätapaamisia on siitä lähtien toteutettu Skype-yhteydellä. Kutsun Räisänen lähettää kaikille edustettavilleen.

–  Kutsuissa on tunnin aikaikkunan eikä tapaamisiin tarvitse ilmoittautua. Paikalle voi tulla juuri niin pitkäksi aikaa, ja juuri silloin, kun itselle sopii. Kutsuihin laitan muutamia kysymyksiä, jotka saattavat kirvoittaa keskustelua.

Keskusteluteemoina ovat olleet esimerkiksi kehityskeskustelut, tehtävänkuvaukset, jaksaminen ja sotaharjoituskäytännöt.

Ensimmäisiin etäkahvihetkiin osallistui vain yksittäisiä jäseniä.

–  Aluksi harmitti vähäinen osallistujamäärä. Jälkikäteen ajateltuna vähäinen osallistujamäärä mahdollisti jokaisen pääsyn kertomaan kuulumisensa. Ja kun oikein tenttasin, jäsenet alkoivat kertoa mieltään askarruttavista huolistaan.

Jäsenten antama palaute virtuaalisista kahvihetkistä on Räisäsen mukaan ollut positiivista. Räisänen pitää hyvänä, että mukana on monenlaisia jäseniä. Kokeneemmat jäsenet osaavat nostaa keskusteluun monen laisia kysymyksiä, ja he ovat muutenkin hyviä keskustelujen avaajia.

Myös Merivoimien pääluottamusmies Aleksi Laurila otti korona-aikana virtuaalikahvihetket työkalupakkiinsa. Hyvää käytäntöä on jatkettu sen jälkeenkin.

Ajatuksena on keskustella vapaamuotoisesti vähän kaikesta, kuten kahvitauoilla on tapana. Vapaamuotoiselle keskustelulle organisaation sisällä on tilausta ja koettu tällainen tarpeelliseksi varsinaisten edunvalvonta-asioiden käsittelyn ulkopuolelta.

Koska sekä Räisänen että hänen edustettavansa kokivat uuden toimintamallin toimivaksi, se on ollut käytössä myös koronarajoitusten päätyttyä. Räisäselle se on yksi tapa pitää yhteyttä edustettavien kanssa. Räisänen kokee virtuaaliset kahvihetket matalan kynnyksen tapaamisina. Hän suosittelee muillekin luottamusmiehille etätapaamisten kokeilemista.

Näen tämän tavan olla jäsenten käytettävissä uuden aikakauden symboliksi. Aika on rajallista kaikilla. Ehdottomasti nämä ovat kuitenkin vain mukava bonus, eikä missään tapauksessa korvaa kasvokkain tapaamisia.

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Niko Muukka, Markku Pihlaja

  • Valmiuden pitää olla jokaisen sotilaan DNA:ssa

    Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Oranen näkee, että valmiuden pitää olla jokaisen sotilaan DNA:ssa. Hän pitää perusteltuna Valtioneuvoston puolustusselonteon painotusta puolustusvoimien valmiuden kehittämiseksi.

  • Keskitetty tehtävä- ja seuraajasuunnittelu

    Puolustusvoimien vaativimpia aliupseeritehtäviä ollaan liittämässä keskitetyn tehtävä- ja seuraajasuunnittelun piiriin. Tähän asti opistoupseerit ja aliupseerit ovat olleet keskitetyn tehtävä- ja seuraajasuunnittelun ulkopuolella. Tähän on nyt tulossa muutos.

  • Neuvottelutulokset astuvat voimaan

    Sopimuserimielisyyksien välttämiseksi on tärkeää, että sopimusten soveltaminen ja henki jalkautuvat käytäntöön oikeanlaisena.