Siirry sisältöön

Nato-jäsenyyden ensi askelia ja tulevaisuuden visiointia

Suomi on ollut Naton jäsen kaksi kuukautta. Jäsenyysprosessi sujui lopulta ennä- tyksellisen nopeasti. Prosessin aikana käynnistettiin valmisteluja jäsenyyttä varten

Henkilöstön osalta valmistelut ovat edenneet kovin verkkaisesti. Henkilöstöjärjestöt ja työnantaja ovat tunnistaneet tarpeen kehittää ulkomailla palvelevien palvelussuhteen ehtoja. Tämä työ ei ole edennyt odotetusti. Jarrumiehen roolin on ottanut Valtion työmarkkinalaitos, ainakin siltä tämä asia näyttää. Asia on ratkaistava nopeasti ja palvelussuhteen ehdoista ja muista tukimuodoista on saatava päätökset pian. Nyt on ymmärrettävä, että rakennamme järjestelmän pitkälle tulevaisuuteen. Osaavan ja motivoituneen henkilöstön saamisen turvaaminen kansainvälisiin tehtäviin on välttämätöntä. Seuraava neuvottelu puolustusministeriön kanssa on sovittu kesäkuun alkupuolelle. Toivottavasti pääsemme silloin asiassa eteenpäin.

Vierailin toukokuussa SHAPEssa, Naton esikunnassa. Sain paljon arvokasta tietoa aliupseereiden tehtävistä siellä. Minut yllätti aliupseereiden suuri määrä. Hiukan yli puolet koko henkilöstöstä on aliupseereita. Tulevat tehtävät vaativat myös oikeanlaista osaamista. Kannustan aliupseereita hakeutumaan Naton koulutusjärjestelmän tarjoamille kursseille. Nato- tehtävät tulevat olemaan osa urapolkua lisääntyvissä määrin. Alkuvaiheessa aliupseereita sijoittunee eri tasoisiin tehtäviin muutamia kymmeniä. Määrä nousee viimeistään sitten, kun tiedämme millaisia suorituskykyjä asetamme joukkorakenteisiin.

Eduskuntavaalien jälkeen käynnissä on hallitusneuvottelut. Hallituksen muodostajan tehtävässä on vaalien voittajapuolueen puheenjohtaja Petteri Orpo (kok). Kävimme yhdessä JHL:n ja Upseeriliiton puheenjohtajien kanssakuultavana hallitusneuvotteluissa. Puolustusjaosto kutsui meidät asiantuntijakuulemiseen henkilöstöä koskevissa asioissa. Yhteinen viestimme oli, että henkilöstöä tarvitaan lisää. Arviomme on, että noin 1000 uutta tehtävää tarvitaan. Mielellään etupainoisesti hallituskauden alkupuolella. Lisäksi veimme viestin Puolustusvoimien työaikalainuudistustarpeesta. Nähtäväksi jää miten viestimme kuullaan ja minkälaisen vastuun poliitikot ovat valmiita kantamaan asiassa. Ennen vaaleja lain uudistamista kannattivat kaikki puolueet, näin ainakin eri vaalikeskusteluissa saimme kuulla. Henkilöstö tarvitsee jaksamista sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista tukevia toimia myös Natossa ollessamme.

Aliupseeriliitossa on meneillään merkittävä toimintavuosi. Valmistelemme liitolle strategiaa vuosille 2024−2027. Luottamusmiesten ja puolustushaaran pääluottamusmiesten vaalit järjestetään syksyllä. Heidän toimikautensa alkaa 1.3.2024 ja kestää neljä vuotta. Toisen päätoimisen pääluottamusmiehen vaali pidetään myös alkusyksystä,  nelivuotinen kausi alkaa niin ikään 1.3.2024. Edustajakokous järjestetään Helsingissä 1−2.11. Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä liiton puheenjohtaja seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Merkittäviä päätöksiä liiton tulevaisuuden kannalta on siis runsaasti luvassa, tulevan syksyn aikana.

Puolustusvoimien lippujuhlaa vietetään taas 4.6. Onnittelen kaikkia ylennettyjä ja palkittuja!

Hyvää kesää!


Jyrki Surkka

Puheenjohtaja

Aliupseeriliitto

  • Kohti kiireistä syksyä

    Lomat on vietetty ja akut ladattu syksyn koitoksia varten. Puolustusvoimien johdossa tapahtui merkittäviä muutoksia kun komentaja ja pääesikunnanpäällikkö vaihtuivat 1.8. Kenraali Kivinen on jo ennättänyt toteamaan asian, jonka me varsin hyvin tiedämme: henkilöstön määrä on liian vähäinen.

  • Aliupseeri – äänestäjä – kuntapäättäjä

    Äänestäminen kuntavaaleissa on tärkeää. Miksi niin? Siksi, että kuntapolitiikassa päätetään tavallisten perheiden arkisista asioista: tonteista, kouluista, päiväkodeista, nuorisotoiminnasta, kulttuuritarjonnasta, liikunta- ja harrastetoiminnasta sekä kuntapalveluista ja elinympäristöön liittyvistä kysymyksistä. Äänestämisessä on kysymys oman elämänsä edunvalvonnasta.