Siirry sisältöön

Kriisinhallintapalveluksesta arvokasta kokemusta työpaikoille

Vierailin Puolustusvoimien henkilöstöpäällikön tarkastusmatkalla suomalaisessa kriisinhallintajoukossa Libanonissa. Tapasin kattavasti rauhanturvaajia eri henkilöstöryhmistä. Keskustelut olivat avoimia ja informatiivisia. Joukossa vallitsi silmiinpistävän hyvä henki ja tekemisen meininki.

Aliupseeriston kohdalla esiin nousivat erityisesti tehtävien sisällöt ja tehtävänkuvausten paikkaansa pitävyys sekä rekrytointiin liittyvät haasteet. Myös taulukkopalkoissa on korjattavaa, niin reserviläisten kuin ammattisotilaiden osalta.

Aliupseereiden tehtävät ovat kehittyneet vaativampaan suuntaan muutaman viimevuoden aikana. Rekrytoinnin osalta haasteen aiheuttaa kuitenkin se, että edelleen on olemassa tehtäviä, missä palkkaus jää 4A-tasolle. Harvalla aliupseerilla löytyy kannustinta lähteä näihin tehtäviin. Osa näin kuitenkin lähtee siitä huolimatta, että ansiotaso kotimaan tehtäviin verrattuna voi laskea. Syy tähän on toinen rekrytoinnin haaste, nimittäin irrotettavuus kansainvälisiin tehtäviin. Osa aliupseereista on odottanut irrotettavuutta useita vuosia.  Kun sen lopulta saa, kelpaa myös heikommin palkattu tehtävä. Osa aliupseereista tosin luopuu tässä kohtaa haaveestaan kriha-palvelukseen, hinnalla millä hyvänsä ei olla valmiita lähtemään.

Näin ei tarvitsisi asioiden olla. Kriisinhallintapalveluksesta saadaan paljon hyötyä myös kotimaan palvelukseen. Työnantajan intressissä on saada mahdollisimman moni ulosmittaamaan arvokasta kokemusta ja kehittämään osaamistaan. Kotimaan haasteet henkilöstön riittävyydestä tietysti vaikuttavat irrotettavuuksiin. Huolellisella suunnittelulla tämäkin asia saadaan paremmalle mallille. Palkkaukseen taas vaikutetaan siten, että tehtävän sisällöt on kuvattu oikein ja aliupseerille suunnitellaan riittävän vaativia tehtäviä osaamiseen nähden.

Aliupseeriston tehtäväkenttä kansainvälistyy myös muuten. Lisää tehtäviä syntyy esimerkiksi EU-, Ruotsi- ja NATO-yhteistyön tuloksena. Aliupseereita koulutetaan koko ajan enemmän myös kansainvälisillä kursseilla.

Kansainvälisen koulutuksen yhteensovittaminen on yhtenä osana laajemmassa koulutuksen kehittämishankkeessa. Aliupseeriston koulutusta on tarkoitus hioa niin, että sitä suunnataan entistä paremmin osaamistarpeen mukaan. Saamani tiedon mukaan kurssien pituuksiin ei ole tulossa merkittäviä muutoksia. Muutokset keskittyvät sisältöihin. Työ on tärkeä ja sillä vastataan työnantajan tarpeisiin kouluttaa aliupseereille entistä laajempaa osaamista ja valmiuksia esimerkiksi esimies- ja suunnittelutehtäviin.

Aliupseeriston koulutusjärjestelmän uudistustyö on vielä suunnitteluvaiheessa. Nyt on syytä odotella rauhassa miten suunnittelutyö etenee ja mihin suuntaan koulutuksen kehittäminen lähtee. Positiivisena asiana on todettava, että aliupseereiden ääntä on kuunneltu hyvin, niin tarpeiden kuin koulutuksen sisältöjen osalta. Merisotakoululla syksyllä 2018 järjestetyn aliupseereiden neuvottelupäivän anti on suunnittelijoiden käytössä. Lisäksi koulutuspäällikön johdolla järjestettiin tilaisuus, mihin osallistui runsaasti kansainvälisillä kursseilla kouluttautuneita aliupseereita. Tämä on yhteistoimintaa hyvässä hengessä. Näin asioiden kuuluukin edetä.

Onnittelen kaikkia lippujuhlapäivänä ylennettyjä ja palkittuja!

Hyvää kesää ja vuosiloma-aikaa kaikille!

Jyrki Surkka
Puheenjohtaja


  • Aliupseeri – äänestäjä – kuntapäättäjä

    Äänestäminen kuntavaaleissa on tärkeää. Miksi niin? Siksi, että kuntapolitiikassa päätetään tavallisten perheiden arkisista asioista: tonteista, kouluista, päiväkodeista, nuorisotoiminnasta, kulttuuritarjonnasta, liikunta- ja harrastetoiminnasta sekä kuntapalveluista ja elinympäristöön liittyvistä kysymyksistä. Äänestämisessä on kysymys oman elämänsä edunvalvonnasta.

  • Virastoeräratkaisu löytyi neuvotellen

    Meneillään olevaan sopimuskauteen liittyi yksi 1 %:n suuruinen virastoerä. Tämä on siis erä mistä sovitaan paikallisesti Puolustusministeriön, Pääesikunnan ja palkansaajajärjestöjen kesken. Pöydässä on aina yhteisiä, kaikkia Puolustusvoimien henkilöstöryhmiä koskevia asioita ja sopimusaloittain sovittavia kokonaisuuksia.

  • Kahdenlaista maanpuolustusvelvollisuutta

    Eduskunnan Puolustusvaliokunta on antanut mietintönsä, jolla lakia puolustusvoimista muutettaisiin. Puolustusvoimien uudeksi neljänneksi tehtäväksi tulisi Euroopan unionin kahteen sopimukseen perustuva kansainvälisen avun antaminen ja osallistuminen muuhun kansainväliseen toimintaan.