Siirry sisältöön

Laitetaan hyvä kiertämään

Ylikersantti Petteri Burman sai joulukuussa Maanpuolustuksen aloitesäätiön stipendin tekemistään 31 aloitteesta. Vuosien 2012 – 2016 aikana tehtyjen aloitteiden tarkoituksena on lisätä materiaalin käytettävyyttä ja kehittää palvelusturvallisuutta.

Burmanin aloitteista 29 on hyväksytty paikallisella tasolla. Niistä 25 on hyväksytty ylemmän tason aloitetoimikunnissa.

– Toisinaan tulee havaituksi että jossain laitteessa on vielä kehitettävää, jonkun laitteen käytössä on haasteita, taikka työhön pitäisi saada tietynlainen erikoistyökalu.

Burman kertoo, että tällaisissa tilanteissa hän automaattisesti miettii, miksi näin tapahtuu ja kuinka sen voi estää.

IMG_9143_Kuva Heta Toiskallio

Kuva: Heta Toiskallio

– Kun ajatus paremmasta tavasta tehdä asioita syntyy, tietenkin se pitää laittaa eteenpäin. Hyvät keksinnöt pitää saada käyttöön. Mielestäni ainut keino siihen on hankkia niille aloitetoiminnan kautta virallinen hyväksyntä.

Puolustusvoimien henkilökunnalla on Burmanin kokemuksen mukaan paljon hyviä ideoita. Jostain selittämättömästä syystä monille niiden esiin tuominen ei ole helppoa.

En osaa sanoa onko se leimautumisen pelkoa vai mitä. Kuitenkin yhteisellä asiallahan me kaikki tässä olemme. Siksi hyvän idean saaminen yleiseen tietoisuuteen on tärkeää.

Parempaa käytettävyyttä ja turvallisuutta

Suuri osa Burmanin tekemistä aloitteista on hänen tehtävistään johtuen koskenut PST-ohjusalaa sekä simulaattoreita.  Monipuolisten työtehtävien johdosta aloitteita on syntynyt myös taisteluväline-, viesti-, optroniikka-, pioneeri- sekä kenttämuonitusaloille.

Ehkä tunnetuin Burmanin kehityskohteista on nyt jo käyttöikänsä loppupäässä olevan TASI-taistelijan simulaattorijärjestelmän taistelijanliivin paristoadapteri.

Tätä ovat varmasti tuhannet varusmiehetkin käyttäneet. Vaikkakin adapterin kyljessä lukee ruotsalaisen valmistajan nimi, itse keksintö on suomalainen ja sitä valmistettiin puolustusvoimien tilauksesta Ruotsissa.

Burmania on palkittu moneen kertaan kehittävistä, turvallisuutta lisäävistä ja säästöjä tuovista aloitteista. Useita keksintöjä on siirretty järjestelmäkeskuksen toteutusharkintaan. Burman arvioi, että niitä saattaa tulla jossakin vaiheessa tuotantoonkin. Myös hänen työtoverinsa arvostavat työpisteen omaa keksijää.

– Esimiesten ja työkavereiden suhtautuminen aloitteisiini on aina ollut myönteistä ja kannustavaa. Viime vuosina minulta on myös toisinaan kyselty neuvoja, kun työkaverit ovat halunneet saada omia ideoitaan eteenpäin.

Maasotakoulu on ollut Burmanin työpaikka jo 16 vuoden ajan.

– Olen työskennellyt yli 16 vuotta ohjusaliupseerina ja pidän siinä määrin työnkuvastani tekniikan parissa etten ole edes harkinnut hakeutumista muihin tehtäviin. Parasta työssäni on saada toimia erilaisten teknisten laitteiden parissa, sekä erinomainen työilmapiiri työkavereiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

Burman kannustaa kollegoitaan tuomaan julki hyvät ideat työn ja työympäristön kehittämiseksi.

– Jos sinulla on hyvä kehittämisidea, miksi pitäisit sen vain omana tietonasi? Aloitetoiminnan kautta sinulla on mahdollisuus kehittää työympäristöäsi. Sehän on meidän kaikkien etu.

20161215_Palkitut_PV_ValtteriNevalainen_

Maanpuolustuksen aloitesäätiön stipendillä vuonna 2016 palkitut kenraali Jarmo Lindbergin kanssa palkitsemistilaisuudessa. Kuva: Puolustusvoimat/Valtteri Nevalainen

Asta Ruuskanen

  • Esa Ek Sergeants major Academyssa

    Sotilasmestari Esa Ek opiskelee U.S ARMY Sergeants Major Academyssä vuosina 2016-2017. Hän kertoo Ammattisotilaan lukijoille koulutuksesta ja opiskelijaelämästä USA:ssa.

  • Vääpelit varusmiesten tukena

    Vääpelit Marko Konster ja Markus Viitanen ovat työskennelleet koko virkauransa Karjalan prikaatissa. Molemmilla on laaja kokemus varusmiesten kanssa työskentelystä.