Siirry sisältöön

Rangers Lead The Way

U.S. Army Ranger Schoolissa taotaan käytännön sotilasjohtajia korpraalista majuriin. Selvisin taistelutehtävistä läpi vuorten ja soiden. Lopulta sain väsyneenä ja nälkäisenä olkavarteeni mustakultaisen ”Ranger Tab” -hihamerkin.

Osallistuin vuonna 2020 U.S. Army Ranger -kurssille  sekä siihen valmistavaan Ranger Training Assessment -koulutukseen. Kurssille ja valmistavaan koulutukseen osallistui lisäkseni neljä ulkomaalaista opiskelijaa muista maista. Ranger-kurssi on 62 päivän mittainen johtajakoulutus, jossa painopiste on kevyen jalkaväkijoukkueen sekä ryhmän nopeassa ja aggressiivisessa toiminnassa.

Ranger -kurssi toimeenpannaan kolmessa kolmen viikon vaiheessa Georgian ja Floridan osavaltioissa siten, että kaksi ensimmäistä vaihetta toteutetaan Georgian Ft. Benningissä sekä sen pohjoispuolella sijaitsevalla vuoristoalueella ja kurssin viimeinen vaihe Floridan suistoalueella Eglin Air Force Basella.

Kurssi sisältää fyysisiä kokeita, johtamissuorituksia, sekä vertaisarviointeja, jotka tulee läpäistä valmistuakseen kurssilta. Tilastollisesti kurssin läpäisee vuosittain noin 50 % osallistujista.

Kaiken tarvittavan ennakkotiedon kurssin läpäisemiseksi hankin internetistä sekä kurssin suorittaneelta ystävältäni. Läpäistäkseni kurssin, fyysisen harjoittelun tuli olla määrätietoista ja kurinalaista, pääpainotuksena kestävyysominaisuuksien kehittäminen. Yhdysvaltoihin oli ennakkoon toimitettava lääkärintodistukset ja laboratoriokokeiden tulokset omasta terveydentilasta. Myös viisumi tuli hankkia.

Valmistava koulutus oli kahden viikon mittainen Ranger Training Assessment -koulutusjakso, jonka tavoite on valmistaa oppilasta mahdollisimman hyvin itse Ranger-kurssille. Koulutus oli intensiivinen paketti Ranger-kurssin ensimmäisestä vaiheesta. Koulutuksella valmennettiin opiskelijoita läpäisemään kunto- ja taitosuoritteet, sekä partiointitehtävät ryhmänä. Valmistavan koulutusjakson aloitti 78 ja läpäisi 39. Karsivia tekijöitä olivat fyysisen kunnon sekä motivaation puute.

Ranger-kurssi alkoi Ranger Assessment Phasella, jossa oppilailta testataan monipuolisesti. Testeinä oli 5 mailin juoksu, lihaskunto, korkeanpaikankammo, yö- ja päiväsuunnistustaidot, aseiden ja radioiden käsittelytaidot, esterata ja 12 mailin marssi rinkan sekä aseen kanssa. Testien jälkeen toteutettiin kahden viikon ajan kohteen tiedustelua ja väijytyksiä, jokaisen oppilaan toimiessa vuorotellen ryhmän- sekä partionjohtajana.

Kurssin toinen vaihe keskittyi osaston operoimiseen  vuoristoisessa maastossa. Vaiheen aikana opetettiin joukkueen tukikohdan rakenne, köysikiipeily- ja laskeutumistaitoja, joukkueena väijytyksen sekä iskuosastohyökkäyksen toteuttaminen. Myös haavoittuneiden evakuointi oli merkittävässä roolissa. Vaihe piti sisällään kaksi viiden päivän mittaista harjoitusta, jotka suurin osa kokeekin kurssin raskaimmiksi. Pitkät nousut painavine rinkkoineen yhdistettynä ravinto- sekä univajeeseen tekevät tehtävänsä. Vaiheen aikana oppilaat toimivat joukkueen- sekä ryhmänjohtajan tehtävissä.

Kurssin viimeinen vaihe keskittyi soisella  sekä rakennetulla alueella tapahtuvaan joukkueen operointiin. Oppilaiden toimiessa edelleen joukkueen- sekä ryhmänjohtajan tehtävissä.  Vaiheen aikana opetettiin muun muassa kumiveneiden käyttöä, köysisillan rakentaminen sekä siirtyminen soiden ja jokien jakamien alueiden halki. Viimeinen vaihe päättyi kymmenen päivän mittaiseen harjoitukseen, joka huipentui iskuosaston hyökkäykseen rakennuskompleksiin saarelle Floridan edustalla.

Yhteenvetona totean, että kurssi antoi silmiä avaavan määrän taisteluteknistä osaamista sekä mahdollisuuden kokeilla henkisiä ja fyysisiä rajoja. Kaiken kaikkiaan Yhdysvaltain armeijasta kurssin läpäisseitä on 1 %, Suomesta vain kourallinen.

>> Lue lisää Fort Benningistä ja koulutuksesta(avautuu uuteen ikkunaan)

Vääpeli Joni

Kirjoittaja työskentelee aliupseerina Karjalan Prikaatissa 

  • Perinnemestari vaihtui Merisotakoululla

    Pursimies Tero Mäkirinta Gyltön vartiostosta otti merivoimien perinnemestarin tehtävän vastaan toukokuussa. Perinnemestarin tehtävänä on viedä eteenpäin aliupseeriperinteitä lähinnä merisotakoulun opiskelijoille, mutta myös koko merivoimissa.

  • Tehtävänä kouluttaja

    Noin kolmannes aliupseereista työskentelee erilaisissa kouluttajatehtävissä. Pursimiehet Anton Hämelin ja Patrick Rappu ovat työskennelleet kouluttajina yli 10 vuotta. He vastaavat omalta osaltaan Puolustusvoimien joukkotuotannon toteuttamisesta.

  • Sopimussotilaasta aliupseerin uralle

    Monen aliupseerin ja upseerin ura puolustusvoimissa on alkanut sopimussotilaana. Useimmiten sopimussotilaat ovat juuri kotiutuneita reserviläisiä, jotka hakeutuvat varusmiespalveluksensa jälkeen Puolustusvoimiin töihin määräajaksi.