Siirry sisältöön

Kadettikunta – Vastuuta maanpuolustushengen kehittämisestä

Kadettikunta on upseereiden ja upseerin tutkintoa suorittavien kadettien veljesjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on herättää ja kehittää upseeriston yhteenkuuluvuutta, veljeyttä ja suomalaista upseerihenkeä.

Kadettikunnan yhtenä keskeisenä tehtävänä

Ammattisotilas_Kadettikunta_Kuva_PetriAsikainen_

Kadettikunnan pääsihteeri, eversti evp Juha Tammikivi onnittelee Mika Orasta ja Mika Tiitistä Aliupseeriliiton 50-vuotisjuhlissa.

on kannustaa jäsenistöään tuntemaan vastuunsa maanpuolustushengen kehittämisessä. Järjestö on sitoutunut kansalaisten maanpuolustustahdon vahvistamiseen jakamalla aktiivisesti tietoa Suomen turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta. Järjestö muun muassa tuottaa turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta käsitteleviä julkaisuja, avustaa alan opetusta, järjestämää tilaisuuksia sekä tarjoaa esitelmä- ja suunnitteluapua.

Kadettikunnan pääsihteeri eversti evp Juha Tammikivi kertoo, että liitossa on tällä hetkellä 5445 upseeria tai kadettia. Heistä palveluksessa on noin 3100 henkilöä.

–     Kadettikunta jakautuu 23 kadettipiiriin. Piirit pyrkivät kehittämään eri kadettiupseerisukupolvien kanssakäymistä. Ne myös tukevat alueellaan olevia kouluja, järjestöjä ja muita yhteisöjä turvallisuuspolitiikan tietouden sekä maanpuolustustietouden jakamisessa. Piirit vaalivat lisäksi paikallisia kadettiupseeriperinteitä ja siihen liittyvää aineistoa.

“Constantem decorat honor -kunnia kestävän palkka” on Kadettikunnan tunnuslause ja se kuvannee hyvin myös järjestön jäsenistön asemaa ja periaatteita. Ellemme tunne menneisyyttämme, olemme kadottaneet tulevaisuuden.

Ammattisotilas_Kadettikunta_Kadettiparaati_Kuva_AstaRuuskanen

Kadettikunnassa on jäseniä kadetista kenraaliin

Kadettikunnan palvelutuotteita

>> Turvallisuuspolitiikan tietopankin(avautuu uuteen ikkunaan) tavoitteena on antaa kansalaisille perustietoa Suomen turvallisuuspolitiikasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tietopankissa on hyvä kattaus turvallisuusympäristön kuvausta, turvallisuuspolitiikan perusteita, Suomen kokonaisturvallisuuden periaatteiden ja järjestelyjen esittelyä sekä Puolustusvoimien toiminnan esittelyä. Tietopankki ohjaa aktiivista lukijaa eteenpäin eri hallinnonalojen tiedon lähteille.

>> Maailman muutos ja Suomi (avautuu uuteen ikkunaan)on yleisesitys maailman ja Euroopan muuttumisesta sekä kehityksen logiikasta. Miten läntinen Eurooppa, ja Suomi sen mukana, kykenee sopeutumaan maailmanpolitiikan ja –talouden uutisen valtakeskusten syntyyn ja erityisesti Aasian suurvaltojen nousuun? Sivustolla käydään läpi kylmän sodan päätösvaiheista, Suomen liittymistä EU:hun, Euroopan turvallisuuspoliittista kehitystä 1990-luvulla, Yhdysvaltoja ja sotaa terrorismia vastaan, maailman valtasuhteiden muutosta sekä Euroopan kehitysnäkymiä. Aineiston viimeinen luku käsittelee Suomea muutoksen maailmassa. 

>> Suomi kylmässä sodassa (avautuu uuteen ikkunaan)–sivustolla selvitetään Suomen aseman kehittymistä kansainvälisten tapahtumien kehyksissä vuosina 1944 – 1991.

>> Veteraanien perintö(avautuu uuteen ikkunaan) –sivusto sisältää 500 näyttöä, 4 puhetta, 1,5 tuntia videota, 1500 valokuvaa ja 200 veteraanin kertomusta.  Sivuilla käsitellään maailmanpolitiikan ja sotilaallisten tapahtumien lisäksi siviiliväestön olosuhteita ja roolia tapahtuma-aikana. Sivujen parasta antia ovat veteraanien haastattelut.


Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Petri Asikainen, Asta Ruuskanen

  • Ylä-Savon Kartingkilpailut

    Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset järjestävät jäsenilleen monenlaista toimintaa. Ylä-Savon Aliupseerit järjesti jäsenilleen jännittävän kartingkilpailun.

  • Tiukka kilpailu haulikkomestaruudesta

    Aliupseeriliiton haulikkomestaruuskilpailut Kajaanissa 18.-20.7 ammuttiin sotilasurheiluliiton ja Kainuun prikaatin mestaruuskilpailuiden yhteydessä.

  • Osallistu mestaruuskilpailuihin

    Aliupseeriliitto järjestää vuosittain frisbeegolf-, golf- ja ilma-asemestaruuskilpailut. Aliupseeriliitto järjestää mestaruuskilpailut myös ammunnassa, ampumahiihdossa, hiihdossa ja suunnistuksessa. Nämä kilpailut toteutetaan sotilaiden Suomenmestaruuskilpailujen yhteydessä.