Siirry sisältöön

Palkitseminen ja ylentäminen Puolustusvoimissa

Palkitseminen on taitolaji. Oikeudenmukaisella ja oikea-aikaisella palkitsemisella ja voidaan niin palkitsemisen kohteen kuin muidenkin toiminta-aktiviteettia lisätä. Epäoikeudenmukaiseksi koettu huomioiminen voi sen sijaan lamaannuttaa.

Kaikissa palkitsemisissa on noudatettava tarkkaa harkintaa,Ammattisotilas_PetriAsikainen_DSC7068 jotta ne kohdistuvat tasapuolisesti kaikkiin henkilöstöryhmiin. Huomioimiset eivät ole merkkipäiväonnitteluja vaan niiden tulee olla tunnustuksia ansiokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta.

Kunniamerkit ovat arvokkain palkitsemismuoto. Sotilas- ja virkapuvussa kannetaan virallisia, kotimaisia kunniamerkkejä. Kunnia- ja ansiomerkkejä käytetään vain paraati- ja juhlapuvuissa. Palveluspuvussa käytetään kunniamerkkinauhalaattoja. Kunnia- ja ansiomerkkejä tai kunniamerkkinauhoja ei kiinnitetä sotilas- ja virkapukujen päällystakkeihin.

Palvelusarvo ja sotilasarvo

Sotilaallista esimiesasemaa sekä sotilaan koulutusta, virka-asemaa ja tehtävää osoitetaan sotilasarvolla tai palvelusarvolla. Ammattisotilaana palveleva aliupseeristo käyttää puolustusvoimissa palvellessaan palvelusarvoa. Aliupseerilla on myös reservin sotilasarvo. Sotilasarvo voi poiketa palvelusarvosta. Sotilasarvo voi koulutustaustaan perustuen olla esimerkiksi joku reservin upseerin arvoista. Ammattisotilaana palveleva aliupseeristo ei käytä normaaliolojen aikana palveluksessa ollessaan reservin upseerin arvoja. Poikkeusolojen aikana ja kansainvälisissä tehtävissä palveltaessa käytettävistä sotilasarvoista käsketään erikseen.  

Ammattisotilas_PetriAsikainen_DSC7039Aliupseerien ylennykset toteutetaan ja palvelusarvot annetaan pääsääntöisesti 4.6. ja 6.12. Palvelusarvon antaminen ja reservissä aliupseerin arvoon ylentäminen pyritään toteuttamaan lähtökohtaisesti samaan aikaan ja samaan arvoon. Aliupseerin tehtävä, tehtävän vaatima koulutus ja palvelusarvo muodostavat toimivan ja nousujohteisen kokonaisuuden.

Ylennysperusteet

Asetuksessa sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta 14 §:n 2 ja 3 tai momentin mukaan ”Aliupseerin palvelusarvon antamisen yleisenä edellytyksenä on, että palvelusarvon saavalla on ollut lähinnä alempi aliupseerin palvelusarvo vähintään kaksi vuotta. Säädetystä vähimmäisajasta voidaan erityisestä syystä poiketa”.

Säädöksissä annettujen ylennysperusteiden lisäksi huomioidaan henkilön nykyisen tehtävän vaativuus, henkilön menestyminen tehtävissään, kenttäkelpoisuusindeksi, henkilökohtainen kuntoindeksi, henkilön sotilaskoulutus sekä muu tehtävän hoitamiseen vaikuttava koulutus, nuhteettomuus sekä henkilön kyvykkyys vaativimpiin tehtäviin.

Ylivääpelin ja ylipursimiehen sotilasarvoon ylentää ja vastaavan palvelusarvon antaa ilmavoimien, merivoimien tai maavoimien komentaja tai puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö. Sotilasmestarin palvelusarvo ja/tai ylennys voidaan antaa aliupseerien vaativimpiin tehtäviin määrätyille, jolloin henkilöllä on myös oltava sotilasammatilliset mestariopinnot suoritettuina. Pääesikunnan päällikkö ylentää aliupseerin sotilasmestarin sotilasarvoon ja antaa vastaavan palvelusarvon. Joukko-osasto (vast) lähettää sotilasmestarin palvelusarvon antamisesta/sotilasarvoon ylentämisestä esityksen puolustushaaraesikuntaan, joka laatii puolustushaaran esityksen Pääesikunnan henkilöstöosastolle erikseen määritettävään ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa palkitsemisesta ja ylentämisestä:

PE asiakirja HI404 26.4.2012 PVMK – PE Kunnia- ja ansiomerkkien kantaminen

PE asiakirja HI406 26.4.2012 PVHSMK – PE Palkitseminen kunniamerkeillä ja puolustusvoimien ansiomiltalilla

PE asiakirja HK1003 17.12.2014 PVHSM HENKILÖSTÖALA 011 – PEHENKOS Aliupseerien henkilöasioiden hoito

PE asiakirja HL324 / 6.3.2015  PVHSM HENKILÖSTÖALA 038 Sotilaspuvussa ja virkapuvussa kannettavat merkit ja tunnukset


Riku Rissanen, Maavoimien pääluottamusmies

Kuvat: Petri Asikainen

  • Henkilökohtainen yhteistoimintamenettely

    Yksittäistä virkamiestä koskevia asioita, joita tyypillisimmillään ovat siirrot ja tehtävään määräämiset, käsitellään ensisijaisesti esimiehen ja tämän henkilön kesken niin sanotussa henkilökohtaisessa yhteistoimintamenettelyssä.

  • Uramahdollisuuksia sisäisellä liikkuvuudella

    Sisäinen liikkuvuus mahdollistaa tehtävien täyttämisen Puolustusvoimissa ilman julkista hakua. Puolustusvoimien palveluksessa oleva voi ilmoittaa käytettävyytensä Puolustusvoimien avoimeen tehtävään.

  • Tavoitteena toimiva urakierto

    Pääesikunta on julkaissut 21.9.2021 kehityskeskustelukierrosta 2021 – 2022 ohjaavan käskyn AR14534. Käsky antaa perusteita niin esimiehille kuin työntekijöillekin kehityskeskusteluun valmistautumisesta ja läpiviemisestä.