Siirry sisältöön

Aliupseerit tehtävä- ja seuraajasuunnittelun piiriin

Aliupseereille on tullut viime vuosina tullut yhä vaativampia tehtäviä. Viime vuoden aikana vaativimmat aliupseeritehtävät kartoitettiin. Vuoden vaihteessa puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö vahvisti kaikkiaan 292 tehtävää aliupseerien keskitettyyn tehtävä- ja seuraajasuunnitelmaan (AUKES).

Kaikki AU8 ja AU7-vaatiluokkaan kuuluvat Ammattisotilas_keskitetty_seuraajasuunnittelu_Kuva_MaritLammestehtävät sekä osa AU6-tehtävistä kuuluvat keskitetyn tehtävä- ja seuraajasuunnittelun piiriin.  AUKES-tehtävät on haarukoitu valtakunnallisesti samantyyppisiksi.  Esimerkiksi kaikki vartioston johtajan ja perusyksikön vääpelin tehtävät ovat suunnitelman piirissä.

Alkuvuoden kehityskeskustelukierroksella aliupseerit käyvät esimiehensä kanssa läpi jo aikaisemminkin keskusteluissa esillä ollut palvelushalukkuudet-kohdan. Siihen kirjataan työntekijän toiveet tulevista palveluspaikkakunnista ja –tehtävistä. Tästä eteenpäin kohtaan ilmoitetaan halukkuudet myös keskistetyn seuraajasuunnittelun tehtäviin. Halukkuudestaan voi ilmoittaa yli joukko-osasto- ja puolustushaararajojen. Luettelo kaikista AUKES-tehtävistä on nähtävissä joukko-osaston henkilöstöalalla.

Kehityskeskustelukierroksen jälkeen työnantaja katsoo läpi halukkuudet AUKES-tehtäviin. Tämän jälkeen eri hallintotasoilla käytävien yhteistyöpalaverien jälkeen jokaiseen AUKES-tehtävään suunnitellaan maksimissaan viisi nimeä. Tarvittaessa työnantaja voi myös lisätä nimiä suunnitelmaan, ellei tehtäviin ole ilmoittautunut halukkaita. Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö vahvistaa suunnitelman kesäkuun loppuun mennessä.

Aliupseeri näkee itse hänelle suunnitellut tehtävät ensi syksystä alkaen SAP-itsepalvelussa. Siellä ”Ura ja työ”-osiossa on tehtäväsuunnitelma-välilehti, johon suunniteltu tehtävä joukko-osastotietoineen on kirjattu. Jos kyseinen sivu on tyhjä, ei henkilölle ole suunniteltu AUKES-tehtäviä.

Jatkossa, kun AUKES:ssa oleva tehtävä avautuu, se pyritään täyttämän vahvistetun suunnitelman perusteella. Suunnitelmassa olevalta henkilöltä kysytään halukkuutta siirtyä tehtävään. Myös joukko-osastolta kysytään henkilön irrotettavuutta. Jos molempiin saadaan myönteinen vastaus, tehtävä täytetään määräämällä henkilö tehtävään.

Jos kuitenkin käy niin, ettei tehtävään suunniteltu henkilö ole halukas siirtymään tai hän ei ole irrotettavissa avoinna olevaan tehtävään, laitetaan tehtävä hakuun. Hakukierros toteutetaan tutulla tavalla haku.valtiolle.fi-sivujen kautta. Ellei haun kautta löydy sopivia hakijoita, voidaan AUKES:n mukaisia henkilöitä määrätä tehtävään myös ilman halukkuutta.

Jatkossa vaativimmat aliupseeritehtävät tulevat siis hakuun vain poikkeustapauksissa. Täydentävä hakukierros järjestetään vain tarvitessa. Kaikki AUKES:n ulkopuolella olevat aliupseeritehtävät laitetaan hakuun niiden avautuessa. Täyttömenettely näissä tehtävissä on samanlainen kun aikaisemminkin.

Ammattisotilas_keskitetty_seuraajasuunnittelu2_Kuva_AstaRuuskanenEtuna keskitetyssä suunnittelussa on osaavan henkilöstön kohdentaminen vaativimpiin tehtäviin. Hyvissä ajoin tehty suunnitelma mahdollistaa henkilöstön täydennyskouluttamisen ennen tehtävään määräämistä. Samoin mahdolliseen edessä olevaan palveluspaikkakunnan muutokseen voi varautua ennalta, jolloin tästä aiheutuva haitta jää mahdollisimman pieneksi.

Parhaillaan vahvistettavana olevassa suunnitelmassa on nimetty seuraaja lähes jokaiseen tehtävään. Joihinkin tehtäviin on merkitty vain yksi nimi, mutta useaan tehtävään on nimetty useampi mahdollinen seuraaja. Toisaalta taas yhden henkilön nimi saattaa olla useammassa tehtävässä.

Kaikkiin tehtäviin ei ilmoittautunut halukkaita. Suurimmat tyhjät aukot jäivät Logistiikkalaitoksen tehtäviin. Tämä johtunee siitä, että harva logistiikka-alan tehtävä on sisääntulotehtävä. Tehtäväkierto näihin tehtäviin edellyttää joukko-osaston ja puolustushaaran vaihtoa. Merkittävää on, että tämän kierroksen aikana on tullut esityksiä uusista aliupseerien keskitetyn tehtävä- ja seuraajasuunnittelun tehtävistä noin 50.


Marit Lammes

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuvat: Marit Lammes, Asta Ruuskanen

  • Sinä olet valtion virkamies

    Puolustusvoimien ammattisotilaalle (virkamiehelle) on määritelty runsaasti velvollisuuksia. Mitä kaikkea kuuluu valtion virkamiehenä olemiseen on hyvin monelle usein epäselvää. Virkamiehenä oleminen on viran hoitamista, asiakokonaisuus johon sisältyy velvoitteita ja myös oikeuksia.

  • YHTEISTOIMINTA: Ratkaisuvaihtoehtoja työyhteisöihin

    Jokainen meistä on varmasti törmännyt keskusteluihin asioista, jotka koskevat omaa työtä ja työympäristössä vaadittaviin muutoksiin tai parannuksiin. Monesti työkaverien kanssa jutustellessa nousee esille ideoita, joiden avulla työt voitaisiin hoitaa tehokkaammin ja myös turvallisesti.

  • Aliupseeri esimerkkinä asevelvolliselle

    ”Joukkueen murtautuessa läpi pakotti ottamansa vangit valjastamaan hevosen, meni takaisin hakemaan konekiväärit pois ja taistellen 3 eri vihollislinjan läpi toi konekiväärit, miehensä sekä vangit takaisin omalle puolelle.”, lukee Mannerheim-ristin ritari Eino Mallilan ristin myöntämisperusteissa.