Siirry sisältöön

Ehdokkaat Aliupseeriliiton hallitukseen

Edustajakokous valitsee kuusi uutta hallituksen varsinaista ja varajäsentä erovuoroisten tilalle 31.10. - 1.11. Valittavien hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2021 edustajakokoukseen asti.

Ehdokkaat kertovat alla Ammattisotilaan lukijoille omista tavoitteistaan ja tärkeiksi kokemustaan asioista, joita haluavat edistää mikäli tulevat valituiksi hallitukseen.

Ehdolla ovat:Ammattisotilas_Aliupseeri_vaalit1_Kuva_AstaRuuskanen

Asta Alioravainen, Pohjoinen (Karoliina Puhakka, Tilannealiupseerit)

Kimmo Alpiranta, Kotka (Juhopekka Järvinen, Hamina)

Mika Grön, Tampere (Timo Sipola, Tampere)

Kalle Kajan, Suomenlahti (Marko Kilpinen, Mikkeli)

Tuomo Ruuskanen, Kuopio (Juha Eskelinen, Kuopio)

Mika Tiitinen, Keski-Suomi (Jani Laitinen, Keski-Suomi)

Sami Tojkander, Lounais-Suomi (Janne Maula, Lounais-Suomi)

Joni Wallin, Satakunta (Antti Heino, Satakunta)

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ehdolla ovat

Vääpeli Asta Alioravainen (32)

Yhdistys: Pohjoisen aliupseerit

Luottamustehtävät: Luottamusmies

Työ: Yksikön vääpeli, Jääkäriprikaati

Alioravainen pitää tärkeänä tuoda kentän ääntä esille liittyen jaksamiseen. Hän haluaa tuoda esille vaihtoehtoja joilla jaksamiseen tulisi puuttua sekä väsymistä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä.

Alioravainen näkee, että myös Aliupseeriliiton viestintää suoraan jäsentä kohti tulisi kehittää. Jäsenten tiedonjano on sekä paikallisella että alueellisilla tasoilla kova ja tietoa tulisi saada nopeasti. Tiedon saannin lisääminen ja tiedon helposti löytäminen lisäisi yksittäisen jäsenen tuntemusta paikallisyhdistyksen sekä Aliupseeriliiton toiminnasta.

Ammattisotilas_Aliupseeri_Alioravainen_Asta

Pursimies Kimmo Alpiranta (34)

Yhdistys: Kotkan aliupseerit

Luottamustehtävät: Yhdistyksen puheenjohtaja, YT-elimen varajäsen, Ammattisotilas-lehden toimitusneuvoston jäsen, luottamusmies

Työ: Valvontajohtaja, Maavoimien esikunta

Pidän järjestötoimintaa hyvin tärkeänä asian ja uskon, että Aliupseeriliiton hallituksessa pystyn edistämään siihen liittyviä asioita parhaiten. Myös aliupseeriston edunvalvonta on minulle erittäin tärkeä asia, ja edunvalvonnan kehittämiseen parhaimmat mahdollisuudet ovat Aliupseeriliiton hallituksessa.

Haen hallituksen jäseneksi koska olen erittäin motivoitunut jatkamaan tärkeää edunvalvontatyötä Aliupseeriliiton hallituksessa kaikkien Aliupseeriliiton jäsenten hyväksi.

Ammattisotilas_Aliupseeri_Alpiranta_Kimmo

Ylivääpeli Mika Grön (43)

Yhdistys: Tampereen seudun aliupseerit

Luottamustehtävät: Aliupseeriliiton hallituksen jäsen, yhdistyksen puheenjohtaja, YT-elimen varajäsen, työsuojeluasiamies, työsuojelutoimikunnan jäsen

Työ: Järjestelmäaliupseeri, Satakunnan lennosto

Haluan edelleen edistää jäsenistömme yhtenäisyyttä, ja eritoten paikallisyhdistysten aktiivitoimijoiden yhteistyötä ja avointa ilmapiiriä, jonka kautta jäsenistöllämme olisi yhtäläiset mahdollisuudet ja edellytykset saada apua ja iloa yhdistystemme toiminnasta ja edunvalvontatoimista. Mielestäni emme voi hukata rajallisia resurssejamme muodostamalla ryhmittymiä, jotka eivät kanna huolta koko jäsenistömme hyvinvoinnista.

Ammattisotilas_Aliupseeri_Grön_Mika

Ylikersantti Kalle Kajan (40)

Yhdistys: Suomenlahden aliupseerit

Luottamustehtävät: Yhdistyksen puheenjohtaja, luottamusmies, YT-varaedustaja

Työ: Sotilaspoliisialiupseeri, Rannikkoprikaati

Urani aloitin kouluttajatehtävissä vuosina 1995-2005, jonka jälkeen olen toiminut sotilaspoliisialiupseerin tehtävässä. Olen kokenut myös omalla urallani puolustusvoimien rakennemuutoksen.

Liiton linja syntyy erilaisista mielipiteistä. Mielestäni ammattiliiton tärkeimmät tehtävät ovat edunvalvonta, työntekijöiden hyvinvointi sekä työssä jaksaminen. Haluan olla mukana vaikuttamassa siihen, että liitto on vahva jäsenistönsä edunvalvoja myös tulevaisuudessa. 

Omat vahvuuteni löytyy vuorovaikutustaidoista, neuvottelutaidoista sekä päätösten teossa. Uskon että minun työkalupakista löytyy hallitustyöskentelyyn sopivia näkökulmia sekä kannanottoja puolustushaarasta riippumatta.

Kokonaisvaltainen edunvalvonta sekä aliupseerien yhteishenki on minulle tärkeää.

Ammattisotilas_Aliupseeri_Kajan_Kalle_Kuva_NicoMallat

Ylikersantti Tuomo Ruuskanen (38)

Yhdistys: Kuopion aliupseerit

Luottamustehtävät: Yhdistyksen puheenjohtaja, Aliupseeriliiton hallituksen jäsen, varaluottamusmies

Työ: Sotilaspoliisialiupseeri, Karjalan lennosto

Virkauraa puolustusvoimissa on kertynyt 15 vuotta, jonka olen kokonaisuudessa ollut lennoston palveluksessa. Haen Aliupseeriliiton hallitukseen toiselle kaudelle. Haluan edelleen olla mukana kehittämässä aliupseeristoa sekä liiton sisäistä toimintaa.

Lähellä sydäntäni on yhdessä tekeminen ja hyvien toimintatapamallien jalkauttaminen koko aliupseeriston tietoisuuteen.  Porukalla tekemisessä on voimaa, mutta välillä on hyvä ottaa rennommin yhteisten tapahtumien merkeissä. Toimin myös paikallisen joukko-osaston varaluottamusmiehenä. Sitä kautta pääsen vaikuttamaan sopimustenvalvontaan, joka on mielestäni tärkein osa Aliupseeriliiton toimintaa.

Toivon pääseväni jatkamaan vaikuttamistyötäni niin maa-, meri- kuin ilmavoimissa.

Ammattisotilas_Aliupseeri_Ruuskanen_Tuomo_Kuva_HeliLuomanperä

Ylivääpeli Mika Tiitinen (42)

Yhdistys: Keski-Suomen aliupseerit

Luottamustehtävät:  Yhdistyksen puheenjohtaja, Aliupseeriliiton hallituksen jäsen, Aliupseeriliiton varapuheenjohtaja, SAK:n edustajiston jäsen, SAK:n Keski-Suomen aluetoimikunnan puheenjohtaja, JYP D2-05 Jääkiekkojoukkueen joukkueenjohtaja

Työ: Vartioston johtaja, Ilmasotakoulu

Olen toiminut jo kauan edunvalvontatehtävissä ja saanut olla vaikuttamassa aliupseeriston työolojen ja oikeuksien kehittämiseen. Tämä työ ei tule ikinä valmiiksi ja olen myös jatkossa valmis antamaan sen kokemuksen jäsenistön käyttöön, mikä on vuosien aikana karttunut. On erittäin tärkeää liiton toiminnassa ja erityisesti hallitustoiminnassa, että kaikki puolustushaarat ja niiden kaikki aliupseeritehtävät otetaan yhtä lailla huomioon, kun päätöksiä jäsenten eteen tehdään. Niiden on oltava oikeudenmukaisia ja jäsenistön tarpeet huomioon ottavia.

Aliupseerien tehtävät ovat kovassa muutoksessa ja entistä vaativampia tehtäviä on tulossa hoidettavaksemme. Tämä vaatii myös edunvalvontakentältä hartiavoimin töitä, että työn vaativuus ja siitä saatava palkka kohtaisi mahdollisimman oikeudenmukaisesti. On myös huolehdittava siitä, että opistoupseereilta vapautuvat tehtävät saadaan lähtökohtaisesti muutettua aliupseeritehtäviksi.

Ammattisotilas_Aliupseeri_Tiitinen_Mika_Kuva_JuhaniJaakola

Ylipursimies Sami Tojkander (48)

Yhdistys: Lounais-Suomen aliupseerit

Luottamustehtävät: Yhdistyksen puheenjohtaja

Työ: Valvontamestari, Merivoimien esikunta

Yhteisen hyvän tekemiseen ja päätöksentekoon olen osallistunut aiemmin siviilissä erilaisissa luottamustehtävissä sekä vapaaehtoistoiminnan merkeissä. Siviili – ja sotilaskoulutukseni kautta ymmärrän päätöksenteon vaikutuksia sotilaana ja yhteiskunnassa yleensä.

Työssäni olen hankkinut kokemusta monilta eri aloilta, jotka ovat tärkeitä myös aliupseereiden asioiden hoidossa. Osaan paneutua nopeasti uusiin asioihin. Asioiden suunnittelu, esitteleminen ja käytännön toteuttaminen, sekä eri ratkaisujen yhteensovittaminen kuuluu päivittäiseen työhöni. Tasapainoa työhön haen luonnosta. Luonnossa liikkuminen eri muodoissa ja metsästys kuuluvat intohimoihini.     

Minulle tärkeitä asioita ovat ammatti-identiteetin nostaminen, edunvalvonta ja yhteisöllisyys.

Ammattisotilas_Aliupseeri_Tojkander_Sami

Vääpeli Joni Wallin (33)
Yhdistys: Satakunnan aliupseerit
Luottamustehtävät: Yhdistyksen hallituksen jäsen, varaluottamusmies, luottamusmies, YT-elimen jäsen
Työ:
Kouluttaja, Porin Prikaati, Niinisalo

Haluan omalla toiminnallani lisätä yhteistoimintaa yhdistysten ja liiton välillä. Koen tärkeänä asiana lisätä jäsenten sekä yhdistysten keskinäistä vuorovaikutusta ja tiedon jakamista.

Rivijäsenen asema on vahva, mutta hyvin arkinen. Osaava jäsen-konsepti on hyvä alku saada jäsenistö jalkeille ja vahvistamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ammattiyhdistystoiminnassa. Sellaiset jäsenet joita AY toiminta ei kiinnosta, eivät välttämättä edes osaa käyttää liiton etuja ja palveluita vaan ottavat yhteyttä yhdistyksen luottamusmieheen vain ongelmatapauksissa.

Oman jäsenyhdistyksen status voi olla monelle myös aika näkymätön. Tämän haluan hallituksen jäsenenä muuttaa. Uskon pystyväni tuomaan hallituksen tietoon tavallisen jäsenen tunteita ja kokemuksia. Toivon saavani lisää tietoutta sekä ymmärrystä ammattiyhdistystoiminnasta.

 Ammattisotilas_Aliupseeri_Wallin_Joni
 

Hallituksen varajäseniksi ehdolla ovat 

Vääpeli Juha Eskelinen (37)

Yhdistys: Kuopion aliupseerit

Luottamustehtävät: Aliupseeriliiton hallituksen varajäsen, yhdistyksen varapuheenjohtaja, luottamusmies, ilmavoimien YT-elimen varajäsen,

Työ: Johtokeskusaliupseeri, Karjalan lennosto

AY- toiminnassa olen ollut mukana nyt yhdeksän vuotta, joista kahdeksan liiton hallituksen varajäsenenä. Harrastuksiini kuuluu metsästys, rullaluistelu sekä vaeltaminen.

Tuohon edelliseen ” Aliupseerien palkkausta tulee kehittää. Vaati 8 on saatava Aliupseerien käyttöön, tehtäväkentän kehittyessä vaativammaksi”

 Ammattisotilas_Aliupseeri_Eskelinen_Juha
Ylikersantti Antti Heino (29)

Yhdistys: Satakunnan aliupseerit

Luottamustehtävät: Yhdistyksen hallituksen jäsen, yhdistyksen sihteeri

Työ: Opetusaliupseeri, Porin prikaati, Säkylä

Heino on työskennellyt koko työuransa Porin prikaatissa. Hän oli vuonna 2012 kuusi kuukautta Afganistanissa. Hän on lisäksi suorittanut kaksi aliupseereille tarkoitettua kurssia Nato Schoolissa Saksan Oberammergaussa. Heinon tavoitteena hallituksen varajäsenenä olisi päästä tuomaan oman yhdistyksen jäsenten näkemyksiä ja tarpeita esille ja olemaan mukana päättämässä omaan henkilöstöryhmään liittyvistä tärkeistä asioista. Varajäsenenä olisi mahdollista olla lähempänä edunvalvontaa ja lisätä omaa ja jäsenistön tietämystä ajankohtaisista asioista.

 Ammattisotilas_Aliupseeri_Heino_Antti

Kersantti Juhopekka Järvinen (30)

Yhdistys: Haminan aliupseerit

Luottamustehtävät: Yhdistyksen puheenjohtaja, varaluottamusmies

Työ: Lennokkialiupseeri, Maasotakoulu, Hamina

Haluan kehittää itseäni yhdistystoimijana ja edunvalvojana.

 Ammattisotilas_Aliupseeri_Järvinen_Juhopekka

Vääpeli Marko Kilpinen (37)

Yhdistys: Mikkelin aliupseerit

Luottamustehtävät: Aliupseeriliiton hallituksen varajäsen, yhdistyksen puheenjohtaja, varaluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, YT-edustaja

Työ: Valvontajohtaja, Maavoimien esikunta

Vahvuuteni ovat neuvottelu- ja keskustelutaidoissa sekä laajakulmaisessa ajattelussa. Pyrin olemaan ratkaisukeskeinen tinkimättä hyvistä henkilösuhteista.

Haluan olla vaikuttamassa vastuullisissa tehtävissä joissa jäseniemme edunvalvontaa tehdään sekä kehitetään. Liiton hallitus kantaa suurta vastuuta niin jäsenistä kuin liiton toiminnan jatkuvuudesta, ja haluan olla jakamassa sitä vastuuta ja työtä.

Henkilönä koen olevani vahvimmillani silloin, kun asioita on käsiteltävä laajoina kokonaisuuksina ja silloin kun on löydyttävä rohkeutta ottaa asioihin kantaa. Haluan edustaa jäseniämme tasapuoleisesti puolustushaaraan tai tehtävään katsomatta.

Uskon että toisin Aliupseeriliiton hallitukseen myös vankkaa työsuojeluosaamista.

 Ammattisotilas_Aliupseeri_Kilpinen_Marko_KuvaKristinaMartinez

Vääpeli Jani Laitinen (40)

Yhdistys: Keski-Suomen aliupseerit

Luottamustehtävät: Aliupseeriliiton hallituksen varajäsen, yhdistyksen hallituksen jäsen, yhdistyksen sihteeri, SAK:n Keski-Suomen aluetoimikunnan jäsen

Työ: Järjestelmäaliupseeri, 3. Logistiikkarykmentti

Neljän viimeisen vuoden aikana aliupseeriston tehtäväkenttä ja työympäristö on puolustusvoimauudistuksen myötä mullistunut melkoisesti. Tehtävien valossa kehitys kohti laajempaa aliupseeritehtäväkenttää tulee jatkumaan ja se vaatii edunvalvonnalta aktiivista ja napakkaa otetta toiminnassaan. Tällä mentaliteetilla olen toiminut ja tulen jatkossakin toimimaan jäsenistön toimintaedellytysten turvaamiseksi kentällä

 Ammattisotilas_Aliupseeri_Laitinen_Jani_Kuva_JuhaniJaakola

Ylikersantti Janne Maula (32)

Yhdistys: Lounais-Suomen aliupseerit

Luottamustehtävät: Yhdistyksen varapuheenjohtaja, YT-elimen jäsen, varaluottamusmies

Työ: Konepäällikkö, Rannikkolaivasto

Aloitin urani puolustusvoimissa vuonna 2008. Kipinä työskentelyyn puolustusvoimissa syttyi varusmiespalvelun aikana vuonna 2004. Ammattiyhdistystoiminnan aloitin vuonna 2014 kun tulin valituksi varajäseneksi Lounais-Suomen Aliupseerien hallitukseen.

Minulle tärkeitä asioita ovat verkostoituminen, ilmapiiri ja luottamus.

 Ammattisotilas_Aliupseeri_Maula_Janne

Vääpeli Karoliina Puhakka (38)

Yhdistys: Tilannealiupseerit

Luottamustehtävät: Yhdistyksen puheenjohtaja, YT-elimen jäsen, varaluottamusmies

Työ: Operaattorialiupseeri, Tiedustelulaitos

Kannan huolta työssä jaksamisesta, resursseista ja tasapuolisuudesta. Lisäksi jatkuvat muutospaineet vähentävät työssä viihtyvyyttä ja tuloksellisuutta. Ay-vuosia minulla on takana muutama, mutta liiton hallitustyöskentely vieraampaa. Mielestäni olisi tärkeää saada liiton toiminta vielä lähemmäs yksittäistä jäsentä ja nostaa aliupseereiden me-henkeä, niin asenteissa kuin toiminnassakin.

 Ammattisotilas_Aliupseeri_Puhakka_Karoliina

Vääpeli Timo Sipola (43)

Yhdistys: Tampereen seudun aliupseerit

Luottamustehtävät: Yhdistyksen varapuheenjohtaja, työsuojelutoimikunnan jäsen, YT-elimen varajäsen

Työpaikka: Lentokonehuoltoaliupseeri Satakunnan lennosto

Koen edunvalvonnan ja yhteisten asioiden hoitamisen tärkeäksi nyky-yhteiskunnassa, jossa yksittäisen ihmisen murheet ja oikeudet hukkuvat nopeasti muuttuvaan ympäristöön ja massaan.

Hyvä edunvalvonta onkin mielestäni yksilön kuuntelua ja kattavaa yhteistyötä työympäristössä toimivien tahojen kanssa. Mielestäni edunvalvonta ei ole ainoastaan luottamusmiesten ja eri valtuutettujen tehtävä, vaan edunvalvonta on jokaisen jäsenen tehtävä ja oikeus. Edunvalvonta ja työpaikkojen ilmapiiri on mielestäni nykyisellään hyvällä tasolla, tahdon omalta osaltani olla tekemässä yhteistyötä Aliupseeriliiton nimissä, jotta edunvalvonta ja ilmapiiri pysyvät hyvinä sekä kehittyvät edelleen.   

 Ammattisotilas_Aliupseeri_Sipola_Timo


  • Järjestöjohto koulutuksessa

    Järjestöjohdon edunvalvonta- ja järjestöjohdon koulutukseen osallistui 32 yhdistysaktiivia 13 eri yhdistyksestä. Koulutukseen osallistui sekä uusia hallitusten jäseniä että kokeneita järjestökonkareita.

  • Golfmestaruus ratkaistiin Turussa

    Sateisissa tunnelmissa alkanut kilpailupäivä tarjosi Turun saaristossa loistavat puitteet Aliupseeriliiton golfmestaruuksien ratkaisemiselle. Kilpailu Aliupseeriliiton A- ja B-sarjan mestaruuksista oli houkutellut edellisestä vuodesta kasvaneen määrän aliupseereita.

  • Turvallisin mielin matkalle Aliupseeriliiton jäsenkortin kanssa

    Passi, lentoliput… Entä liiton jäsenkortti? Jos nämä kaikki tulivat mukaan, voit aloittaa matkasi levollisin mielin. Matkustaessa on hyvä rentoutua ja nauttia olostaan ulkona arjen rattaista. Silloin voi kuitenkin myös sattua kaikenlaista.