Siirry sisältöön

Julkisten alojen eläkelaki uudistuu

Uudistettu Julkisten alojen eläkelaki alkaa vaikuttaa eläkkeisiin 1.1.2018. Oikeus jäädä eläkkeelle määräytyy joko eläkkeeseen oikeuttavan ajan perusteella (niin sanotut vanhat sotilaat) tai syntymävuoden mukaan (niin sanotut uudet sotilaat).

Mikäli sotilas saavuttaa eläkeoikeuden ennen 1.1.2018, Ammattisotilas_sotilaseläke2_Kuva_AstaRuuskaneneläkkeelle jäädään nykyisen eläkelain mukaisesti 55-vuotiaana. Henkilökohtaisen eroamisiän mukaisesti eroamisikä voidaan saavuttaa myös alle 55-vuotiaana.

Sotilaan alin vanhuuseläkeikä nousee eläkeuudistuksen myötä 3 kuukaudella vuodessa. Tämä tarkoittaa uusilla sotilailla seuraavaa:

Syntymävuosi

Alin vanhuuseläkeikä

-1962

55 v

1963

55 v 3 kk

1964

55 v 6 kk

1965

55 v 9 kk

1966

56 v

1967

56 v 3 kk

1968

56 v 6 kk

1969

56 v 9 kk

1970-1972

57 v

 

Vuonna 1973 ja sen jälkeen syntyneiden alin vanhuuseläkeikä vahvistetaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella vuonna 2027. Perusteena on eliniän odotteen muutokset.  Tällöin päätettävä yleinen eläkeikä heijastetaan myös sotilaseläkkeisiin, kuitenkin korkeintaan kaksi kuukautta ikäluokkaa kohden.

Vastaavasti oikeutta eläkkeelle jääntiin myöhennetään kun eläkeoikeus täyttyy vuosina 2018-2025 seuraavasti:

Eläkeoikeus täyttyy

Eläkettä myöhennetään

2018

3 kuukautta

2019

6 kuukautta

2020

9 kuukautta

2021

1 vuosi

2022

1 vuosi, 3 kuukautta

2023

1 vuosi, 6 kuukautta

2024

1 vuosi, 9 kuukautta

2025

2 vuotta

 

Eläkkeen hakeminen

Virkamies vastaa itse oman eläkkeensä hakemisesta. Eläkehakemus tulee toimittaa KEVA:an noin kaksi kuukautta ennen vanhuuseläkkeen alkamista. Hakemus toimitetaan sähköisesti keva.fi/omat eläketietosi – palvelun kautta, tai kirjallisesti osoitteeseen KEVA 00087, KEVA.

Hakemukseen on liitettävä työnantajalta saatava VE-liite missä työnantaja vahvistaa palvelussuhteen päättymiseen liittyviä tarkempia tietoja. Nimikirjanotetta ja irtisanoutumistodistusta ei enää tarvita.

KEVA on se paikka mistä virkamies voi tiedustella yksityiskohtaisesti omaan eläkkeeseen liittyviä asioita. Hallintoyksiköiden henkilöstöalalta saa tarvittavat asiakirjat tiedustelujen liitteeksi. Asiointi tapahtuu sähköisesti KEVA.fi sivuilta.

KEVA julkaisee Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläketurva -oppaan lokakuun puolivälissä 2017 osoitteessa www.keva.fi.

Töissä eroamisiän jälkeen?

Ne sotilaat joilla on henkilökohtainen eroamisikä siirtymäsäännösten johdosta, voivat anoa oikeutta palvella siihen saakka kun henkilö täyttää 55 vuotta. Esitys tehdään Pääesikunnan henkilöstöosastolle vähintään 6kk ennen eroamisiän saavuttamista. Päätös perustuu aina työnantajan tarpeeseen eikä ole virkamiehen subjektiivinen oikeus.

Puolustusvoimista annetun lain 47§ on muutettu vastaamaan julkistenalojen eläkelakia. Pykälässä määritellään eroamisiät. Laki tulee voimaan 1.1.2018.


Jyrki Surkka

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Sotilassoittajat huolissaan maanpuolustussoittokuntien roolista

    Soittajatehtävissä palvelevat aliupseerit ovat huolissaan maanpuolustussoittokuntien roolin kehittymisestä. Asiasta on ollut saatavilla huonosti tietoa. Tiedon puute aiheuttaa oikeutettua huolta sotilassoittajien tehtäväkentästä ja sen kehityksestä.

  • Neuvotteluja usealla rintamalla

    Aliupseeriliitto ja Puolustusministeriö ovat käynnistäneet neuvottelut vuoden 2024 virastoerän kohdistamisesta aliupseereiden, lentokonemekaanikkojen ja mekaanikkojen palvelussuhteiden ehtojen kehittämiseen.

  • Valmiuden pitää olla jokaisen sotilaan DNA:ssa

    Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Oranen näkee, että valmiuden pitää olla jokaisen sotilaan DNA:ssa. Hän pitää perusteltuna Valtioneuvoston puolustusselonteon painotusta puolustusvoimien valmiuden kehittämiseksi.