Siirry sisältöön

Veteraanit tarvitsevat apuamme

Veteraanien ja heidän puolisoidensa tulotaso on heikko. Veteraanijärjestöjen varainhankinnan päällikkö Pia Mikkonen kertoo, että kunnat ja niiden tarjoamat palvelut poikkeavat suuresti toisistaan. Keräystuotolla on mahdollisuus hieman tasata eriarvoisuutta.

Mikkonen kertoo, että keräystuotolla järjestöt Ammattisotilas_veteraanityö4_Kuva_AstaRuuskanenvoivat auttaa kun veteraani tai hänen puolisonsa tai leskensä tarvitsee nopeasti apua. Apua he tarvitsevat tyypillisesti muun muassa seuraaviin asioihin

 • Lääke- ja hoitokulut, hammaslääkäri, jalkahoito

 • Julkinen hoitopalvelu ei ole täysin ilmaista

 • Silmälasit

 • Matka- ja kuljetusapu

 • Sotainvalidien avustajatoiminta

Mikkosen mukaan sotiemme Veteraaneista yli puolet saa erittäin pientä eläkettä. Heidän bruttokuukausitulonsa on pienimmillään 923,18 € / kuukaudessa.

Lääkekulujen nousu, sairaalassa vietetyt jaksot, apuvälineiden hankinta tai liikkumista helpottavien kodin kunnostusten tarve horjuttaa pienituloisen veteraanin arjen. Keräystuottoa tarvitaan helpottamaan veteraanien korkean iän tuomia yllätyksellisiä rahallisia tarpeita, jotta rauhaisa elämän ilta omassa kodissa voisi jatkua.

Halukkailla auttajilla on mahdollisuus osallistua keräykseen monin eri tavoin. Mikkonen kertoo, että perinteisen varusmieskeräyksen rahat käytetään aina keräyspaikkakunnan veteraanien auttamiseen. Tällä hetkellä on käynnissä myös Suomi 100 –vuotta kampanja. Kampanjatuotteita ostamalla voi tukea veteraaneja.

Ammattisotilas_aliupseeri_Veteraaniilmoitus


Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

 • Lapin Aliupseerit 50 vuotta

  Lapin Aliupseerit, alkujaan Rovaniemen värvättyjen kerho, on ajanut värvättyjen ja ammattialiupseerien asioita pohjoisella maanpuolustusalueella kunniakkaasti. Arkistoja selatessa voi havaita, kuinka yhdistyksen toiminta on kehittynyt vuosien saatossa vastaamaan omien jäsentensä tarpeisiin. Yhdistyksen tavoitteena, koko sen olemassa olon ajan, on ollut jäsenen palveleminen.

 • Kaikkia tarvitaan sotiemme veteraanien perinnetyössä

  Kun veteraanien rivit harvenevat, veteraaniperinnetyö tarvitsee uusia tekijöitä ja uusia tapoja toimia. Tammenlehvän Perinneliitto ja Suomen Sotaveteraaniliitto ovat suunnittelemassa perinnetyön painopisteen muuttamista valtakunnallisesta toiminnasta paikalliseen ja alueelliseen toimintaan.

 • Edustajakokous 2017

  Aliupseeriliiton edustajakokous kokoontui Helsingissä 30.10. – 1.11.2017. Kokous hyväksyi vuoden 2016 toimintakertomuksen ja talousarvion sekä vuoden 2018 toimintasuunnitelman, jäsenmaksun ja talousarvion.