Siirry sisältöön

Veteraanit tarvitsevat apuamme

Veteraanien ja heidän puolisoidensa tulotaso on heikko. Veteraanijärjestöjen varainhankinnan päällikkö Pia Mikkonen kertoo, että kunnat ja niiden tarjoamat palvelut poikkeavat suuresti toisistaan. Keräystuotolla on mahdollisuus hieman tasata eriarvoisuutta.

Mikkonen kertoo, että keräystuotolla järjestöt Ammattisotilas_veteraanityö4_Kuva_AstaRuuskanenvoivat auttaa kun veteraani tai hänen puolisonsa tai leskensä tarvitsee nopeasti apua. Apua he tarvitsevat tyypillisesti muun muassa seuraaviin asioihin

 • Lääke- ja hoitokulut, hammaslääkäri, jalkahoito

 • Julkinen hoitopalvelu ei ole täysin ilmaista

 • Silmälasit

 • Matka- ja kuljetusapu

 • Sotainvalidien avustajatoiminta

Mikkosen mukaan sotiemme Veteraaneista yli puolet saa erittäin pientä eläkettä. Heidän bruttokuukausitulonsa on pienimmillään 923,18 € / kuukaudessa.

Lääkekulujen nousu, sairaalassa vietetyt jaksot, apuvälineiden hankinta tai liikkumista helpottavien kodin kunnostusten tarve horjuttaa pienituloisen veteraanin arjen. Keräystuottoa tarvitaan helpottamaan veteraanien korkean iän tuomia yllätyksellisiä rahallisia tarpeita, jotta rauhaisa elämän ilta omassa kodissa voisi jatkua.

Halukkailla auttajilla on mahdollisuus osallistua keräykseen monin eri tavoin. Mikkonen kertoo, että perinteisen varusmieskeräyksen rahat käytetään aina keräyspaikkakunnan veteraanien auttamiseen. Tällä hetkellä on käynnissä myös Suomi 100 –vuotta kampanja. Kampanjatuotteita ostamalla voi tukea veteraaneja.

Ammattisotilas_aliupseeri_Veteraaniilmoitus


Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

 • Päätöksiä etäyhteydellä

  Yhdistykset käyttivät syksyn edustajakokouksessa äänivaltaansa ensimmäistä kertaa etäyhteydellä. Kokousedustajien antaman palautteen mukaan he saivat ennen kokousta riittävät ohjeet kokoukseen valmistautumisesta ja kokoustekniikan käytöstä. Myös osallistuminen kokouksen aikana sujui hyvin.

 • Ehdokkaat Aliupseeriliiton hallitukseen

  Edustajakokous valitsee kuusi uutta hallituksen varsinaista ja varajäsentä erovuoroisten tilalle 31.10. - 1.11. Valittavien hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2021 edustajakokoukseen asti.

 • Jukka Klemetistä Aliupseeriliiton kunniajäsen

  Aliupseeriliiton edustajakokous kutsui 10.11.2022 Jukka Klemetin liiton kunniajäseneksi. Klemetti on pitkäaikainen edunvalvoja, paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen ja puheenjohtaja sekä Aliupseeriliiton hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja.