Siirry sisältöön

Vuoden 2018 AY-koulutus

Aliupseeriliitto järjesti vuonna 2017 monipuolisesti koulutusta luottamusmiehille, puheenjohtajille ja yhdistystoiminnan parissa toimiville. Edunvalvontakoulutus tuottaa sellaista osaamista luottamustoimessa toimivalle henkilölle, että hän pystyy edustettaviaan auttamaan työelämän kysymyksissä. Osaava ja koulutettu luottamusmies on parasta jäsenpalvelua.

Kurssikalenteria suunnitellessa olemme pyrkineet ottamaan huomioon luottamustoimessa toimivien kokemuksen ja aikaisemman koulutustaustan. Nyt kun loppuvuoteen mennessä on tapahtunut pieniä muutoksia luottamusmieskentässä, järjestetään kaikki mahdolliset peruskurssit. Eli luottamusmiestoiminnan, yhteistoiminnan ja palkkausjärjestelmän peruskurssit.

Peruskurssit muodostavat edunvalvonnan kivijalan ja ovat äärettömän tärkeitä kursseja. Ainakin varsinaisten ja varaluottamusmiesten on syytä käydä nämä kurssit.

Yhteistoimintatehtävässä toimivan olisi syytä käydä ainakin yhteistoiminnan peruskurssi. Ja toivotamme tervetulleeksi heidät myös luottamusmiesten peruskurssille. Mikä onkaan hienompaa palvelua jäsenillemme, kun kentällä on osaamisen syvyyttä ja leveyttä nykytilaan verrattuna enemmän. Ihan varmasti myös valmiudet yhteistoimintatehtävissä paranee.

Peruskurssien lisäksi järjestetään kaikkiin edellä mainittuihin kursseihin jatkokurssit. Kurssille pääsyn edellytyksenä on, että kyseessä olevan koulutuksen peruskurssi on suoritettu.

Uutena ammattiyhdistyskoulutuksena järjestetään paripäiväinen työsuojelun ajankohtaispäivät. Kurssille on tarkoitus saada ulkopuolisia luennoitsijoita työsuojelun saralta. Yhtenä tavoitteena on myös verkostoituminen joukko-osastojen työsuojelutoimijoiden välillä. Kurssille ovat tervetulleet työsuojelussa toimijat, joilla on virkaehtosopimuksen mukainen koulutusoikeus.

Vuoden 2018 koulutuskalenteri julkaistaan joulukuun aikana. Kalenteri löytyy Aliupseeriliiton kotisivuilta Edunvalvonta-välilehdestä kohdasta Luottamusmiesten koulutus. Toivon runsasta osallistujamäärää kursseillemme!


Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Yhteistoiminta tehdään yhdessä

    Päällystöliiton julkaisema Yhteistoimintaopas on tarkoitettu kaikille yhteistoiminnasta kiinnostuneille henkilöstöryhmään, sopijajärjestöön tai YT-rooliin katsomatta. Oppaan takana ovat Päällystöliiton pääluottamusmiehet Juha Susi ja Marko Jalkanen.

  • Sotilastapaturmalakiin parannuksia

    Vuoden alussa astui voimaan uusi laki sotilastapaturmien korvaamisesta. Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä koskee virassa olevia sotilaita. Uusi lainsäädäntö edellyttää palvelussairauksien ja tapaturmien nopean haltuunoton puolustusvoimissa, kriisinhallintatyöpaikassa ja Valtiokonttorissa.

  • Kansainvälisyydestä tulee osa normaalia arkea

    Tätä tekstiä kirjoittaessani enää kaksi maata ei ole ratifioinut Suomen Nato-jäsenyyttä. Ratifiointivaiheen aikana Suomi osallistuu Naton työskentelyyn tarkkailijana, mutta ei osallistu päätöksentekoon.