Siirry sisältöön

Luottamusmiesten ja yhteistoimintaelimen edustajien koulutus

Aliupseeriliittoon kuuluvalla jäsenellä on oikeus saada koulutetun luottamusmiehen palveluja nopeasti, läheltä ja ammattitaitoisesti. Luottamusmiesten ammattitaitoa ja valmiutta laadukkaaseen jäsenpalveluun koulutetaan pääsääntöisesti Aliupseeriliiton kattavalla ammattiyhdistyskoulutuksella.

Tämän syyskauden koulutukset ovat suunniteltu lähikoulutukseksi ja toivottavasti näin ne voimme myös toteuttaa.

Väheksymättä mitään koulutusta nostan syyskauden aloituskurssin, palkkausjärjestelmäkurssin, yhdeksi tärkeimmistä kursseista. Aliupseerien palkkausjärjestelmäsopimuksen piiriin kuuluu aliupseerit, mekaanikot ja lentokonemekaanikot. Kurssilla sopimus kahlataan tarkkaan läpi ja harjoitellaan kovaa asiantuntijan työtä eli tehtävien vaativuuden arviointia. Kyseisen kurssin jälkeen luottamusmiehellä on todella hyvät valmiudet vastata edustettavien visaisiin kysymyksiin. 

Edunvalvontapäivät ovat kutsukurssi, siellä on tarkoitus isommalla foorumilla suunnitella ensi vuoden koulutusta. Toki kyseisellä suunnittelulla on kauaskantoisia vaikutuksia. Yhteistoiminnan jatkokurssi on tarkoitettu ”Yt-peruskurssin” käyneille yhteistoimintaelimen jäsenille varoineen sekä luottamusmiehille varoineen.

Ja mikäli kaikki menee hienosti, nähdään vielä täydennyskurssien merkeissä. Perinteiset ”täykkärit” järjestetään marraskuussa ja on tarkoitettu kaikille luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille taustaan ja koulutukseen katsomatta. Kursseja järjestetään kaksi samansisältöistä, näin kurssilainen voi valita itselleen paremmin sopivan vaihtoehdon.

Loppusyksyn koulutuksiin varaudumme suunnitelmalla b, eli verkossa järjestettäviin. Toivottavasti näin ei tarvitse tehdä ja näkisimme edes jonkun kerran kasvokkain.

Arvoisat jäsentemme edustajat! Raivatkaa kalenterista tilaa ja haarukoikaa itsellenne sopiva kurssi. Kurssitarjonta löytyy Aliupseeriliiton kotisivulta.

>> Koulutuskalenteri ja kurssien sisältö(avautuu uuteen ikkunaan)


Terho Eironen

Pääluottamusmies, Ay-koulutusvastaava

Kuva: Aleksi Laurila

  • Luottamusmies joukko-osastossa

    Luottari, liitonmies, edunvalvoja, henkilöstönedustaja, AY-mies. Puhekielestä löytyy useita erilaisia kansanomaisia termejä jäsenten valitsemalle edustajalle. Sopimusteksteissä virallinen termi henkilön sukupuolesta riippumatta on luottamusmies.

  • Yhteistoiminta tehdään yhdessä

    Päällystöliiton julkaisema Yhteistoimintaopas on tarkoitettu kaikille yhteistoiminnasta kiinnostuneille henkilöstöryhmään, sopijajärjestöön tai YT-rooliin katsomatta. Oppaan takana ovat Päällystöliiton pääluottamusmiehet Juha Susi ja Marko Jalkanen.