Siirry sisältöön

Luottamusmiesvaalit lähestyvät

Luottamusmiesvaalit järjestetään 15.11. – 31.12.2023 välisenä aikana. Tuona aikana valitaan työpaikkasi luottamusmies ja sinulla on kohta siihen mahdollisuus vaikuttaa.

Äänioikeutetun näkövinkkelistä tämä tarkoittaa  sitä, että nyt viimeistään on hyvä tarkistaa omien tietojen ajantasaisuus jäsenrekisteristä. Kun yhteystiedot ovat kunnossa, yhdistyksesi informaatio vaaleihin liittyen löytää perille. Jäsenrekisterissä oleellisia tietoja ovat nimen lisäksi osoite, sähköposti ja työsuhteen tiedot.

Äänioikeutetut valitsevat omaa joukko-osastoa edustavan luottamusmiehen, joissakin tapauksissa luottamusmiehiä samasta joukko-osastosta voi löytyä kaksikin. Kun yhdistyksesi aloittaa ehdokasasettelun ja alat hahmottamaan mielestäsi sopivaa luottamusmiestä, niin muutaman noston haluan tuoda esille. Äänioikeutettuna voit esittää yhtä luottamusmiestä. Mutta tämä ei ihan riitä, esityksessä täytyy olla kahden äänioikeutetun esitys. Ja jotta asia ei olisi niin yksinkertaista, täytyy esityksestä käydä ilmi myös ehdokkaan suostumus. Ennakkoon siis kannattaa kartoittaa sopivaa henkilöä, itseään ei voi vaaliohjeen mukaan esittää.

Äänestysmenetelmiä on kolme, perinteinen työpaikalla tapahtuva vaali, postiäänestys tai sähköinen vaali. Yhdistyksesi on valinnut yhden edellä mainituista menetelmistä. Suurin osa yhdistyksistä tulee järjestämään vaalit sähköisesti ja se tapahtuu jäsensivujen kautta, kun vaaliaika koittaa. Ohjeistusta vaaleihin liittyen tulet kyllä saamaan kirje- ja/tai sähköpostina.

Luottamusmiehesi aloittaa kautensa 1.3.2024 ja kauden kesto on neljä vuotta. Luottamusmiehelle valitaan myös henkilökohtainen varaluottamusmies. Yhdistyksesi nimeää varaluottamusmiehen ja vaaleja ei tähän tarvita. Luottamusmiehen tärkeimpiä tehtäviä on sopimusten ja määräysten tulkintaan liittyvät kokonaisuudet ja osallistuminen mahdollisten erimielisyyksien selvittämiseen. Hyviin ominaisuuksiin luottamusmiehellä voisi luetella, että hän on kuunteleva, sosiaalinen ja terveellä tavalla jalat maassa seisova persoona. Valmis sopimusnikkari ei siis tarvitse olla, luottamusmies saa Aliupseeriliiton kautta olennaisen koulutuksen tehtävien hoitoon.

Nyt sinulla on siis valtavan hieno tilaisuus vaikuttaa siihen, kenestä tulee sinun luottamusmiehesi. Äänestä ja vaikuta!

Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Luottamusmiesten ja yhteistoimintaelimen edustajien koulutus

    Aliupseeriliittoon kuuluvalla jäsenellä on oikeus saada koulutetun luottamusmiehen palveluja nopeasti, läheltä ja ammattitaitoisesti. Luottamusmiesten ammattitaitoa ja valmiutta laadukkaaseen jäsenpalveluun koulutetaan pääsääntöisesti Aliupseeriliiton kattavalla ammattiyhdistyskoulutuksella.

  • Kutsumus luottamustehtäviin

    Vääpeli Kimmo Ojala (40) aloitti vuoden 2023 alussa Logistiikkalaitoksen valtakunnallisena luottamusmiehenä. 2. Logistiikkarykmentin luottamusmiehen tehtävästä koko Logistiikkalaitoksen luottamusmieheksi siirtynyt Ojala on tehtävästä innoissaan.