Siirry sisältöön

Muutoksen aika

Aliupseeriliitossa alkoi muutoksen aika, kun puheenjohtaja Mika Oranen ilmoitti luopuvansa tehtävästään ja tähtäävänsä uusiin haasteisiin. Orasen aikana tehtiin paljon liiton toimintaa kehittäviä ja toiminnan tehokkuutta parantavia toimia, jotka jäävät osaksi myös tulevaisuuden toimintaa.

Haluan toivottaa hänelle onnea ja menestystä elämässään mitä ikinä päättääkään tekevänsä.

Valtion virkaehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä.  Selvää on, että valtion työntekijöitä edustavat järjestöt pyrkivät pääsemään parhaaseen mahdollisen lopputulokseen. Myös Aliupseeriliitto odottaa selkeää palkankorotusprosenttia, josta osa kohdennettaisiin suoraan palkkoihin ja osa virastoeräksi, jolla neuvoteltaisiin palkkausjärjestelmän kehittämisestä sekä joistakin jäsentemme etuja parantavista kysymyksistä.

Helmikuusta on muotoutumassa virastokohtaisten neuvottelujen kuuminta aikaa. Edellisestä virastoeräneuvottelusta on jo runsaasti aikaa ja kehitettäviä asioita riittää. Aliupseeriliittona olemme edustajakokouksissamme päätettyjen tavoitteiden takana lujasti.

Vuosi 2018 tulee olemaan Aliupseeriliiton toiminnassa yhdistyspainotteinen. Jäsenyhdistysten ja liiton toimiston vuorovaikutusta on tarkoitus kehittää. Näiden kahden toiminnan tiiveys on osa liiton menestyksen varmistamista. Jäsenet ovat liiton toiminnan keskiössä ja heidän tietoisuuttaan Osaava jäsen- toiminnasta on tarkoitus jatkaa edellisten vuosien tapaan. Tässä työssä yhdistykset ja joukko-osastojen luottamusmiehet ovat avainasemassa.


Mika Tiitinen

vt puheenjohtaja

  • Henkilöstöasioiden karumpi arki

    Puolustusvoimissa eri henkilöstöön kohdentuvat järjestelmät ovat laajasti käytössä ja ne toimivat järjestelmätasolla pääosin hyvin. Kehityskeskustelut, henkilöstöhallinto, eri osallistumisjärjestelmät ja palvelussuhteen ehtojen soveltaminen palkkausjärjestelmineen on ohjeistettu ja organisoitu perusteellisesti.