Siirry sisältöön

Muutoksen aika

Aliupseeriliitossa alkoi muutoksen aika, kun puheenjohtaja Mika Oranen ilmoitti luopuvansa tehtävästään ja tähtäävänsä uusiin haasteisiin. Orasen aikana tehtiin paljon liiton toimintaa kehittäviä ja toiminnan tehokkuutta parantavia toimia, jotka jäävät osaksi myös tulevaisuuden toimintaa.

Haluan toivottaa hänelle onnea ja menestystä elämässään mitä ikinä päättääkään tekevänsä.

Valtion virkaehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä.  Selvää on, että valtion työntekijöitä edustavat järjestöt pyrkivät pääsemään parhaaseen mahdollisen lopputulokseen. Myös Aliupseeriliitto odottaa selkeää palkankorotusprosenttia, josta osa kohdennettaisiin suoraan palkkoihin ja osa virastoeräksi, jolla neuvoteltaisiin palkkausjärjestelmän kehittämisestä sekä joistakin jäsentemme etuja parantavista kysymyksistä.

Helmikuusta on muotoutumassa virastokohtaisten neuvottelujen kuuminta aikaa. Edellisestä virastoeräneuvottelusta on jo runsaasti aikaa ja kehitettäviä asioita riittää. Aliupseeriliittona olemme edustajakokouksissamme päätettyjen tavoitteiden takana lujasti.

Vuosi 2018 tulee olemaan Aliupseeriliiton toiminnassa yhdistyspainotteinen. Jäsenyhdistysten ja liiton toimiston vuorovaikutusta on tarkoitus kehittää. Näiden kahden toiminnan tiiveys on osa liiton menestyksen varmistamista. Jäsenet ovat liiton toiminnan keskiössä ja heidän tietoisuuttaan Osaava jäsen- toiminnasta on tarkoitus jatkaa edellisten vuosien tapaan. Tässä työssä yhdistykset ja joukko-osastojen luottamusmiehet ovat avainasemassa.


Mika Tiitinen

vt puheenjohtaja

  • Sota Ukrainassa korostaa ammattisotilaiden merkitystä

    Euroopan turvallisuusmekanismit menivät kertaheitolla uusiksi, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan 24.2.2022. Sotaa maat ovat käyneet jo vuodesta 2014. Tämä sota on ollut ikävän helposti unohdettavissa taustalle.

  • Vaalikevät linjaa maanpuolustuksen suuntaa

    Eduskuntavaaleissa valitaan taas päättäjät seuraavan neljän vuoden ajaksi. Vaaleilla valitut kansanedustajat tekevät merkittäviä päätöksiä maanpuolustuksen kannalta.

  • Virkaehtosopimuskierros käynnistyi

    Syksyllä 2019 alkanut työmarkkinakierros on osoittautunut juuri niin hankalaksi, kuin pahimmillaan pelättiin. Työtaisteluiltakaan ei ole vältytty. Työnantajaleiri on marssinut neuvottelupöytiin lukuisin heikennysesityksin.