Siirry sisältöön

Virastoeräneuvottelut jatkuvat

Helteinen kesä alkaa olla vietetty ja syksyn eri asiakokonaisuuksien valmistelut on aloitettu. Tärkeimpänä kokonaisuutena ovat virastoeräneuvottelut. Ne alkavat 25.10 ja tavoitteena on saada sopimus valmiiksi helmikuun 2019 loppuun mennessä.

Edellisestä neuvottelusta jäi runsaasti tavoitteita myös tälle toiselle kierrokselle. Myös työnantaja tuonee pöytään taas omia tavoitteitaan. Toivon hartaasti että saamme sovittua viime kierroksella esittämistämme tavoitteista. Neuvottelujen suuntaa viitoittaa Valtiovarainministeriön neuvotteluohjeet. Tiukoista raameista huolimatta uskon meillä olevan hyvä mahdollisuus saada sovittua myös meille tärkeistä asioista.

Vuoden 2018 loppupuolella ilmestyy uusia tai päivitettyjä normeja. Kentällä odotellaan jopa hieman jännittyneenä, minkälaiseksi muodostuu palkatun henkilöstön kenttäkelpoisuutta ja fyysistä toimintakykyä linjaava normi. Kuluvan vuoden aikana on pilotoitu useita erilaisia testejä. Testattavina on ollut palkattua henkilöstöä ja varusmiehiä. Mitään valmista ei siis edelleenkään ole. Odottelemme työnantajan suunnalta tietoa asiasta. Normi tullee syksyn aikana lausunnolle. Silloin vasta pääsemme tutustumaan sen sisältöön kokonaisuutena.

Kirjoitin edellisessä lehdessä valmisteilla olevasta urasuunnittelunormista. Tähän liittyen on pääesikunnassa tehty työtä opistoupseereilta vapautuvien tehtävien osalta. Pääesikunta esittää selvityksen tuloksia 22.8 henkilöstöjärjestöille. Silloin kuulemme työnantajan viimeisimmän näkemyksen, mille henkilöstöryhmälle jäljellä olevia tehtäviä suunnitellaan. Tilanne tulee olemaan samankaltainen kuin aiemmin, eli tehtäviä jakaantuu useille henkilöstöryhmille.

Henkilöstön osalta ei pidä puhua pelkästään opistoupseereiden korvaamisesta. On uskallettava nostaa pöydälle myös henkilöstön määrä ja sen riittämättömyys tehtäviin nähden. Puolustusvoimauudistuksessa henkilöstön kokonaismäärä laski likaa nykyisiin tehtäviin nähden. Tehtäviä poistui eniten siviili- ja aliupseeritehtävistä. On ollut hienoa huomata kuinka myös poliittiset päättäjät ovat tarttuneet asiaan. Puolustusministeri Jussi Niinistö ja puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari ovat tuoneet esiin konkreettisia esityksiä henkilöstön lisäämiseksi. Aliupseeriliitto on pannut tyytyväisenä merkille, että molemmat herrat pitävät uusien aliupseerin virkojen ja tehtävien perustamista tärkeänä. Työtä ja tehtäviä riittää toki kaikille henkilöstöryhmille. On suuri vahvuus puolustusvoimien kannalta että monipuolista ja useita eri ammattikuntia sisällään pitävää organisaatiota kehitetään nykyisellä pohjalla edelleen.

Aliupseeriliiton edustajakokous kokous pidetään Hämeenlinnassa 6-7.11. Henkilövalintoja ei tässä kokouksessa ole asialistalla, paitsi yhden hallituspaikasta luopuvan henkilön osalta. Kokouksen yhteydessä naulataan liitolle uusi lippu, Sotilasammattiliiton ajalta olevan lipun tilalle. Tämä tekee kokouksesta juhlavan ja merkittävän tilaisuuden.

Puheenjohtaja Jyrki Surkka
Aliupseeriliitto


  • Suomen hyvät 100 vuotta

    Itsenäinen Suomi täyttää kuluvana vuonna 100 vuotta. Kuluneet sata vuotta ovat kansallinen ja kansainvälinen menestystarina vailla vertaa. Eurooppa oli ensimmäisen maailmansodan jäljiltä murroksessa ja heti itsenäistymisen jälkeen vuoden 1918 tapahtumat korvensivat kansallista yhtenäisyyttä.

  • Meripalvelukokeilusta löytyi sopu

    Yksi pitkäaikainen projekti on saatu neuvottelupöydässä maaliin. Merivoimissa aloitetaan helmikuussa 2021 työaikakokeilu. Kokeilun tarkoitus on tukea työssä jaksamista sekä mahdollistaa operatiivisen työn teettäminen nykyistä mallia joustavammin.

  • Kriisinhallintapalveluksesta arvokasta kokemusta työpaikoille

    Vierailin Puolustusvoimien henkilöstöpäällikön tarkastusmatkalla suomalaisessa kriisinhallintajoukossa Libanonissa. Tapasin kattavasti rauhanturvaajia eri henkilöstöryhmistä. Keskustelut olivat avoimia ja informatiivisia. Joukossa vallitsi silmiinpistävän hyvä henki ja tekemisen meininki.