Siirry sisältöön

Edunvalvoja Aleksi Laurila

"Hain pääluottamusmiehen tehtävään, koska halusin päästä vaikuttamaan ammattiryhmämme asioihin. Haluan hoitaa tehtäväni Merivoimien aliupseerien pääluottamusmiehenä niin hyvin, että saan jatkossakin nauttia Aliupseeriliiton hallituksen luottamusta ja jatkaa tehtävässäni useamman kauden." Aleksi Laurila (34)

Aliupseeriliiton järjestämät luottamusmieskoulutukset Ammattisotilas_Aliupseeriliitto_AleksiLaurila3_Kuva_AstaRuuskanenovat antaneet merivoimien uudelle pääluottamusmiehelle Aleksi Laurilalle loistavan pohjan ja toimineet sytykkeenä asioiden syvällisempään tutkimiseen. Asioiden perusteellinen pohtiminen ja perinpohjainen selvittäminen ovat aina kuuluneet Laurilan toimintatapoihin. Paikallisena luottamusmiehenä hän kaipasi jatkuvasti enemmän työaikaa edunvalvontaan. Pääluottamusmiehen tehtävässä hän pystyy keskittymään edunvalvontaan täysipainoisesti.

Laurila toimi aikaisemmin Rannikkolaivastossa luottamusmiehenä ja YT-elimen jäsenenä. Hän on toiminut myös Aliupseeriliiton edustajana Merivoimien esikunnan meripalvelutyöryhmässä ja pääesikunnan meripalvelutyöryhmän asiantuntijana. Hän on toiminut aktiivisesti myös omassa yhdistyksessään Lounais-Suomen Aliupseereissa.

Laurila haluaa vaikuttaa pääluottamusmiehenä aluspalveluksen palvelusuhteen ehtoihin, luottamusmiestoimintaan sekä työhyvinvointiin.  Laivue 2020 –hanke tulee vaikuttamaan suuresti aluksilla työskentelevien elämään. Laurila haluaa osallistua aktiivisesti tähän liittyvään keskusteluun.

– Haluan osallistua meripalveluksen kehittämiseen, joka koskee niin nykyistä kuin tulevaakin alustoimintaa aina valmiusalustoimintaa ja Laivue-2020 myöten.  Toisena asiana haluan tarjota ehdottomasti riittävää tukea luottamusmiehillemme ja varaluottamusmiehille, jotta he pystyvät jatkossakin tarjoamaan mahdollisimman laadukkaita luottamusmiespalveluita ja edunvalvontaa jäsenillemme. Työhyvinvoinnin piiriin kuuluvat mielestäni reilut palvelussuhteen ehdot, työssä jaksaminen, sopimusten noudattaminen ja henkilöstön riittävä kouluttaminen.

Laurila on siviilikoulutukseltaan tietoliikenne- ja elektroniikka-asentaja. Virkaurakursseista hän on suorittanut perustason asejärjestelmäalan (MITO) opinnot (SAMOK1) vuonna 2012.

– Yleistason johtamisjärjestelmäalan opinnot (SAMOK2) suoritin vuonna 2017 ja samalla sain päätökseen yleistason opintokokonaisuuden. Olen käynyt myös Vääpeliksi perusyksikössä -kurssin, sekä muita aiemmissa tehtävissäni tarvitsemiani lyhyempiä kursseja.

Ennen Puolustusvoimiin tuloaan, Laurila työskenteli siviilissä kuljetus- huolto- ja myyntitehtävissä. Vuonna 2009 hän aloitti miinantorjunta-aliupseerina 4. Miinalaivueessa. Laurilan viimeisimpänä tehtävänä Rannikkolaivastossa hän toimi Vahterpään miinantorjuntaoperaattorina ja yksikön pursimiehen ensimmäisenä sijaisena.

– Tehtäviini kuului käyttää ja huoltaa aluksen taistelujärjestelmästä miinantorjunta-osan laitteita, aluksen savusukeltajana toimiminen ja EOD-2 pätevänä virka-apuraivaajana toimiminen Rannikkolaivastossa.

Laurila korostaa toiminnassaan yhteistyötä ja kaverin auttamista.

– Virkauransa alkutaipaleella olevien aliupseerien tukemisessa ja ohjaamisessa, myös edunvalvonnan piiriin, me pidempään palvelleet tai vanhemmat aliupseerit olemme hyvin merkittävässä roolissa.

Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Mestari piti lippujuhlapäivän järjestyksessä

    ”Kunnossapitomestarin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat paineensietokyky, organisointikyky ja joustavuus. Kokonaisuudet ja prosessit tulee hahmottaa hyvin ja koko toimintaketju tulee tuntea tarkkaan. Asiat tulee pystyä laittamaan nopeasti tärkeysjärjestykseen. Myös kommunikointitaidot ovat tärkeitä.”

  • Kuljetusmestarina Unkarissa

    Ylivääpeli Juha Eskelinen työskenteli yli kolme vuotta kuljetusmestarina Unkarissa. Työpaikkana oli monikansallinen raskas lennosto, Heavy Airlift Wing (HAW).

  • Pohjoismaista koulutusyhteistyötä

    Vuonna 2014 käynnistynyt Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö (FISE) laajeni vuoden 2018 alussa koskemaan aliupseeriston koulutusta. Ensimmäinen koulutusvaihtoon Suomeen tullut ruotsalainen aliupseeri oli ylikersantti Stefan Peltonen.