Siirry sisältöön

Edunvalvoja Satu Vartiainen

"Luottamusmiestoiminta on tuntunut alusta asti omalta ja olen kokenut edunvalvontatyön mielekkääksi. Tästä syystä uskalsin tarttua haasteeseen ja hakeutua tehtävään. Näen puolustushaarapääluottamusmiehen tehtäväkentän mielenkiintoisena ja haastavana. Tehtävässä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa tärkeisiin aliupseereita koskeviin asioihin." Satu Vartiainen (40)

Satu Vartiainen valittiin huhtikuussa Ilmavoimien pääluottamusmiehen sijaiseksi. Sijaisuus kestää noin 7 kuukautta. Mahdollisuus tehtävään avautui Tomi Malkamäen jäätyä  virkavapaalle. Ennen nykyistä tehtävää, Vartiainen toimi Lapin lennoston luottamusmiehenä sekä YT-elimen ja palvelusturvallisuustoimikunnan jäsenenä.

– Tärkeimpänä asiana sijaisuuden aikana pidän sitä, että onnistun ylläpitämään sen korkean tason, millä Tomi Malkamäki on tehtävää hoitanut. Tässä minulla on onnekseni apuna sekä rautaisen ammattitaidon omaavat paikallistoimijat että muut Aliupseeriliiton puolustushaara- ja pääluottamusmiehet.

Vartiainen haluaa kehittää ilmavoimien aliupseerien välistä viestintää. Hänen tavoitteenaan on aikaisempaa tehokkaampi ja nopeampi viestintä jäsenistölle ajankohtaisista asioista. Hän tulee testaamaan uusia tiedottamisen tapoja ja kehittämään kohdennettua viestintää.

– Lisäksi haluan tuoda luottamusmiehet entistä lähemmäs jäseniä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi työpaikkakäyntien määrällistä ja sisällöllistä kehittämistä.  Yhteydenottokynnyksen tulee olla matala, jotta pääsemme kiinni asioihin jo niiden valmisteluvaiheessa. Matalaa yhteydenottokynnystä edesauttaa se, että jäsen tuntee omat luottamusmiehensä.

Oman osaamisen kehittäminen on keskeisessä roolissa Vartiaisen elämässä. Hänen tavoitteenaan on päästä työskentelemään henkilöstöhallinnon tehtävissä.

– Siviilikoulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri. Valmistuin 2006 Lapin yliopistosta pääaineenani sosiaalityö. Tällä hetkellä opiskelen Lapin yliopistossa hallintotieteitä. Valmistun hallintotieteen kandidaatiksi kesän aikana. Tarkoituksenani on jatkaa hallintotieteen maisterivaiheen opintoihin. Virkaurakursseista olen suorittanut perus- ja yleistason opinnot Ilmasotakoulussa. Viime syksynä suoritin MPKK:n järjestämät henkilöstöalan perusopinnot. Toiveenani on päästä jossain vaiheessa suorittamaan henkilöstöalan täydentävät opinnot.

Vartiainen aloitti Lapin lennostossa vuonna 2004. Siellä hän toimi tiedustelutilannevalvojana ja viimeisimmän vuoden ajan toimistoaliupseerina. Ennen Puolustusvoimiin hakeutumista hän työskenteli sosiaalitoimessa ja Kansaneläkelaitoksella.

Vartiainen toivoo, että hän ehtii tavata mahdollisimman monta edustettavaansa tulevan seitsemän kuukauden aikana ja pääsee viemään asioita eteenpäin yhdessä jäsenten kanssa.

Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Treenaaminen ilman tavoitteita ei onnistu

    Brasilialainen ju-jutsu valikoitui Vuoden urheilijan lajiksi sattumalta. Tähän mennessä ylikersantti Pennasen paras kilpailusaavutus on hopea EM-kilpailuissa.

  • Luottamusmiehenä laivastossa

    Pursimies Perttu Pihlajaviita edustaa Rannikkolaivaston Upinniemen toimipisteen aliupseereita. Hän innostui edunvalvonnasta toimiessaan oman ammattiyhdistyksensä hallituksessa. Pursimies tuli suurelle yleisölle tutuksi Taistelulaiva-realityssarjasta, mikä kuvattiin miinalaiva Pohjanmaalla.

  • Taisteluvälineenä kamera

    Ylikersantti Thomas Litchfield (34) työskentelee taistelukamerayksikössä erityisoperaattorina. Yksikön tehtävänä on informaatiovaikutuksen tukeminen poikkeusoloissa ja Puolustusvoimien viestinnän tukeminen rauhan aikana.