Siirry sisältöön

Turvallisuuskasvatusta koululaisille

Kanta-Hämeen aliupseerien iskuryhmä kävi Nihattulan ala-asteen koululla kertomassa koululaisille turvallisesta liikkumisesta varuskunta-alueen läheisyydessä. Yhdistys lahjoitti tilaisuuteen osallistuneille koululaisille heijastimia syksyisillä kouluteillä käytettäväksi.

Idean isä oli ylikersantti Matti Kuuluvainen.Ammattisotilas_Aliupseeri4_Kuvat_KantaHämeenAliupseerit Hän teki aloitteen koululaisvierailuista Kanta-Hämeen Aliupseerit ry:n hallitukselle viime vuonna. Tänä vuonna idea saatiin toteutettua aktiivisten jäsenten toiminnalla.

Kun yhdistyksemme hallitus oli hyväksynyt idean, sovimme asiasta koulun rehtorin ja komentajan, eversti Kari Nisulan kanssa. Saimme komentajalta luvan käyttää virka-aikaa ja työnantajan kalustoa tapahtumassa.

Ammattisotilas_Aliupseeri3_Kuvat_KantaHämeenAliupseeritNoin tunnin kestäneen tilaisuuden ohjelma suunniteltiin yhdessä rehtori Pirkko Lokinperän kanssa. Koululaisilla oli mahdollisuus päästä lähemmin tutustumaan sotilaspoliisiautoon ja sen varusteisiin – sekä tietysti sotilaisiin, ylikersantti Kuuluvaiseen ja vääpeli Kimmo Siikaan.  Tärkeimpänä asiana oli kuitenkin kertoa lapsille, kuinka tulee toimia varuskunnan lähellä.

Kerroimme lapsille, kuinka ajetaan varovasti pyörällä tien reunassa ja erityisesti panssarivaunujen läheisyydessä. Kerroimme myös heijastimen tärkeydestä pimeällä sekä siitä, että harjoitusalueella ei saa koskea mihinkään maassa olevaan tavaraan, mitä ei tunne.  

Kuuluvainen kertoo, että monen lapsen vanhemmat olivatkin prikaatissa töissä, joten sotilaat ovat heille hieman tutumpia. Lapset kertoivat oma-aloitteisesti sotilaille omia esimerkkejään ja tapahtumia, mitä koulussa ja koulumatkoilla on tapahtunut.

– Tilaisuuden jälkeen jaoimme 1-3 –luokkalaisille heijastimet ja yhdistyksemme tarrat

Ammattisotilas_Aliupseeri1_Kuvat_KantaHämeenAliupseerit

Koululaisilla oli mahdollisuus telmiä myös voimankäyttövarustuksessa olevan varusmiehen kanssa. Myös paikalla ollut sotilaspoliisiauto herätti ansaittua kiinnostusta.

Kanta-Hämeen aliupseerit halusi Kuuluvaisen mukaan omalta osaltaan kantaa kortensa kekoon liikenneturvallisuuden edistämisessä. Toisena tavoitteena yhdistyksellä oli laajempi yhteiskuntavaikuttaminen ja positiivisen kuvan rakentaminen sotilasyhteisöstä.

Ammattisotilas_Aliupseeri5_Kuvat_KantaHämeenAliupseerit


Teksti Asta Ruuskanen

Kuvat Kimmo Siika

  • Yhdistysten puheenjohtajat koulutuksessa

    Yhdistyspuheenjohtajien omat puheenjohtajapäivät pidettiin Helsingissä syyskuussa. Kahden päivän aikana puheenjohtajat keskustelivat laajasti aliupseerien edunvalvontaan sekä yhdistysten ja Aliupseeriliiton kehittämiseen liittyvistä asioista.

  • Lapin Aliupseerit 50 vuotta

    Lapin Aliupseerit, alkujaan Rovaniemen värvättyjen kerho, on ajanut värvättyjen ja ammattialiupseerien asioita pohjoisella maanpuolustusalueella kunniakkaasti. Arkistoja selatessa voi havaita, kuinka yhdistyksen toiminta on kehittynyt vuosien saatossa vastaamaan omien jäsentensä tarpeisiin. Yhdistyksen tavoitteena, koko sen olemassa olon ajan, on ollut jäsenen palveleminen.

  • Frisbeegolf-mestaruutta metsästämään

    Aliupseeriliiton Frisbeegolf-mestaruuskilpailut järjestetään lauantaina 20.5.2017 Urheiluopisto Kisakeskuksessa Pohjankurussa ja Kodin tavaratalo Frisbeegolf-parkissa. Kilpailuun voivat osallistua kaikki aliupseeriliiton jäsenet.