Siirry sisältöön

Luottamusmiesten vaali

Nykyisten luottamusmiesten kausi päättyy 29.2.2020. Yhdistykset vastaavat uusien luottamusmiesten valinnasta omissa vastuujoukko-osastoissaan. Vaali toteutetaan siten, että mahdollinen äänestysaika on yhdistyksen valitsemana ajankohtana 1.12.2019 – 15.1.2020.

Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset vastaavat joukko-osaston luottamusmiesten vaalin järjestämisestä. Luottamusmiesvaali koostuu ehdokasasettelusta, vaalin toimeenpanosta sekä vaalin vahvistamisesta. Yhdistys ilmoittaa jäsenille (äänioikeutetuille) ehdokasasettelun käynnistämisestä ja vaalin ajankohdasta sähköpostilla tai kirjeellä. Tämä ilmoitus annetaan vähintään 21 päivää ennen vaalia. Yhdistys ilmoittaa myös ehdokasasettelun lopputuloksesta jäsenille.

Jäsenet asettavat ehdokkaat joukko-osastojen luottamusmiehiksi. Ehdokkaan asettamiseksi luottamusmiesvaaliin tarvitaan vähintään kahden jäsenen tekemä kirjallinen esitys. Itseään ei voi esittää. Jäsen voi esittää vain yhtä henkilöä luottamusmieheksi. Esityksestä tulee ilmetä ehdokkaan suostumus.

Luottamusmiesvaaliin voivat osallistua vain ne jäsenet, joita kyseisen joukko-osaston (vast.) luottamusmies edustaa. Vaalit voidaan järjestää työajalla.

Jos ehdokasasettelussa on asetettu vain yksi ehdokas, hän tulee valituksi. Tässä tapauksessa yhdistys vahvistaa vaalin tuloksen ilman äänestystä. Mikäli jäsenet ovat asettaneet useampia ehdokkaita, tulee valituksi eniten ääniä saanut ehdokas. Äänten jakautuessa tasan ratkaistaan vaali arvalla. Yhdistys ilmoittaa vaalin tuloksen jäsenille.

Luottamusmiesvaalin jälkeen yhdistysten hallitukset valitsevat varaluottamusmiehet.

Luottamusmiesvaalin äänestys on ensimmäistä kertaa toteutettavissa myös sähköisesti. Yhdistys päättää vaalitavasta. Sähköinen äänestäminen tapahtuu kirjautumalla Aliupseeriliiton jäsensivuille. 

Uudet luottamusmiehet aloittavat tehtävässään 1.3.2020. Nyt valittavien luottamusmiesten kausi päättyy 29.2.2024.


  • Ansioituneita aliupseereita palkittiin

    Aliupseeriliitto palkitsi ansioituneita aliupseereita ja tärkeitä yhteistyökumppaneita edustajakokouksen iltajuhlassa 6.11.2019. Tilaisuudessa oli paikalla satakunta aliupseeria ja yhteistyökumppania.

  • Parempia bonuksia

    Uusi liikennevakuutuslaki tulee voimaan vuoden 2017 ensimmäisenä päivänä. Lain perusperiaatteet pysyvät samana. Uusi laki mahdollistaa liikennevakuutuksen kehittämisen oikeudenmukaisemmalla tavalla. Asiakkaan vakuutus- ja vahinkohistoria voidaan nyt huomioida hinnoittelussa aikaisempaa joustavammin

  • Surkka jatkaa Aliupseeriliiton puheenjohtajana

    Aliupseeriliiton edustajakokous valitsi Jyrki Surkan jatkamaan Aliupseeriliiton puheenjohtajana. Puheenjohtajakausi on neljävuotinen. Surkka on toiminut Aliupseeriliiton puheenjohtajana 1.3.2018 alkaen. Aliupseeriliiton hallitus valitsi kokouksessaan liiton varapuheenjohtajiksi Mika Tiitisen ja Tuomas Miromäen.