Siirry sisältöön

Yhdistys jäsenen asialla

Aliupseeriliiton ja sen paikallisyhdistysten tehtävänä on ammattisotilaiden edunvalvonta. Paikallisyhdistys tuottaa yhdistyksen jäsenelle laadukkaat luottamusmiespalvelut ja vastaa oman alueensa edunvalvonnasta. Aliupseeriliiton jäsenyhdistyksen tehtäviin kuuluu edistää ja valvoa tinkimättömästi jäsentensä oikeudellisia, palkkauksellisia, ammatillisia ja koulutuksellisia etuja.

Jokainen aliupseeri voi liittyä Aliupseeriliiton paikallisyhdistykseen. Itse olen ollut jo virkaurani varhaisesta vaiheesta Lounais-Suomen Aliupseerit ry:n ylpeä jäsen. Alkuun paikallinen merivoimallinen yhdistyksemme näyttäytyi minulle paikallisen luottamusmiehen tAliupseeriliitto_Pääluottamusmies_AleksiLaurila_Kuva_AstaRuuskanenyöpaikkakäynteinä ja tiedotteina sähköpostissani. Aliupseeriliiton yhdistystoiminta on kuitenkin paljon muutakin. Yhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia urheilusta kulttuuriin, historiaa ja perinteitä unohtamatta. Yhdistykset ovat myös valmiita tukemaan esitysten perusteella jäseniään erilaisiin tapahtumiin ja kilpailuihin osallistumisiin.  

Paikallisyhdistys on jäsenen oma ammattiyhdistys. Ylintä päätäntävaltaa käyttävät jäsenet yhdessä yhdistyksen kokouksessa. Kokous on oiva paikka käyttää omaa jäsenyyttään ja äänivaltaa hyväksi. Lisäksi kokouksissa pääsee tutustumaan yhdistyksen muuhun jäsenistöön. Yhdistyksen kokouksessa päätetään yhdistyksen toiminnasta ja henkilövalinnoista luottamustehtäviin. Jokainen yhdistyksen jäsen voi asettua ehdolle paikallisyhdistyksen hallitukseen.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja vastaa yhdistyksen käytännön toiminnasta. Yhdistyksen hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa jäsenten ottaminen ja erottaminen, jäsenluettelon pitäminen, toiminnan suunnittelu/toteutus/seuranta, yhdistyksen taloudesta huolehtiminen ja tilinpäätöksen tekeminen sekä jäsenten aloitteiden käsitteleminen. Jäsen voi koska tahansa tehdä aloitteita omalle yhdistykselleen.  Aliupseeriliiton toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen jäsenyhdistykset voivat osallistua tekemällä aktiivisesti esityksiä ja aloitteita liiton hallitukselle.

Aliupseeriliitossa ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto. Liiton jäsenyhdistysten valitsemat edustajat kokoontuvat edustajiston kokoukseen päättämään liiton toiminnasta. Edustajiston kokous valitsee muun muassa Aliupseeriliiton hallituksen ja puheenjohtajan. Kerran vuodessa pidettävä edustajiston kokous päättää jäsenyhdistysten tekemien aloitteiden jatkotoimenpiteistä.  Yhdistysten aloitteet voivat koskea niin Aliupseeriliiton neuvottelutavoitteita valtion virastoeräneuvotteluissa, kuin yksittäistä jäsenyhdistystäkin ja niiden jäseniä koskettavia asioita. Kokouksessa päätetään myös vuosittain jäsenmaksun suuruudesta.

Jokainen yhdistyksen jäsen saa äänensä kuuluviin, sillä edustajiston kokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yhtä monta ääntä kuin yhdistyksellä oli jäsenmaksunsa maksaneita varsinaisia jäseniä edellisen vuoden viimeisen kuukauden 31. päivänä. Jokainen jäsen paikallisyhdistyksessä tuo lisää vaikutusvaltaa yhteisistä asioista päätettäessä.

Paikallisyhdistykset ovat kiinnostuneita jäsenistönsä mielipiteistä.  Oman yhdistyksen toimintaan pystyy vaikuttamaan olemalla yhteydessä joko suoraan yhdistykseen tai paikalliseen luottamusmieheen. Kannustankin jokaista jäsentämme rohkeasti osallistumaan aktiivisemmin oman ammattiryhmämme ympärillä käytävään keskusteluun yhdistyksissämme ja kehittämään toimintaa kanssamme. Yhdessä pystymme parhaiten vaikuttamaan henkilöstöryhmämme asioihin ja samassa rintamassa toimiessamme olemme entistäkin vahvempia!

Aleksi Laurila
Pääluottamusmies
Merivoimat


  • Ammattisotilaalta edellytetty käyttäytyminen Osa II

    Tässä artikkelissa ammattisotilaan käyttäytymisvelvoitetta tarkastellaan lakia alempitasoisten Puolustus-voimien normien, määräysten ja käskyjen näkökulmasta. Näistä tärkeimpiä ovat Yleinen Palvelusohjesääntö (YLPALVO), erilaiset varomääräykset sekä käskyt.

  • Tavoitteena toimiva urakierto

    Pääesikunta on julkaissut 21.9.2021 kehityskeskustelukierrosta 2021 – 2022 ohjaavan käskyn AR14534. Käsky antaa perusteita niin esimiehille kuin työntekijöillekin kehityskeskusteluun valmistautumisesta ja läpiviemisestä.

  • Osaamisen kehittäminen on osa virkauraa

    Aliupseerikoulutus lukeutuu Puolustusvoimissa annettavaan henkilöstön täydennyskoulutukseen. Miten se siis eroaa upseerikoulutuksesta? Täydennyskoulutus ei johda tutkintoon. Aliupseereiden täydennyskoulutuksella on kuitenkin tärkeä merkitys osaamisen nousujohteisessa kehittämisessä sekä suora vaikutus tehtävätasoilla etenemiseen.