Siirry sisältöön

Työterveyshuolto ammattisotilaan tukena

Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajaa järjestämään työterveyshuollon työ- tai virkasuhteessa oleville työntekijöilleen. Työterveyshuolto edistää terveellistä työympäristöä ja turvallisia työoloja. Työterveyshuollon tavoitteena on tukea aktiivisesti työntekijän työkykyä koko työuran ajan.

Sotilaslääketieteen keskuksen terveysasemat tuottavat suurimmalta osin Puolustusvoimissa työterveyshuollon palvelut. Terveysasemat täydentävät työterveyshuollon palveluja sopimuskumppanin tuottamilla erikoislääkäri-, työfysioterapeutti-, työterveyspsykologi tai muilla tarvittavilla asiantuntijapalveluilla sekä laboratorio- ja kuvantamispalveluilla. Tällä hetkellä työterveyshuollon sopimuskumppanina on Terveystalo. Sopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun asti.

Ilman terveysasemaa olevat hallintoyksiköt tukeutuvat työterveyshuollossa ulkopuolisiin palveluntuottajiin. Puolustusvoimien Logistiikkalaitos on solminut ostopalvelusopimukset hallintoyksiköille Valtion yhteishankintayksikön, Hansel Oy:n työterveyshuollon hankintajärjestelmään perustuen. Hansel-kilpailutuksessa edellytetään työterveyshuollon palveluiden olevan enintään 50 km:n päässä työpaikasta.

Puolustusvoimien valtakunnallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma antaa perusteet hallintoyksiköiden omien suunnitelmien tekoon. Valtakunnallinen suunnitelma tarkastetaan vuosittain yhdessä työnantajan, henkilöstöä edustavien järjestöjen ja työterveyshuollon ammattilaisten kanssa.

Puolustusvoimien henkilöstön työterveyshuoltoon kuuluu lakisääteinen, ennaltaehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta sekä työterveyspainotteinen sairaanhoito. Työterveyshuolto pitää sisällään laajan työterveysyhteistyön aina hallintoyksikkötasolle työpaikkaselvityksineen.

Työterveyshuollon sisältöihin on tullut joitakin muutoksia vuosina 2022 – 2023.

Työfysioterapeutti antaa neuvontaa ja ohjeistusta tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyssä. Nykyään työfysioterapeutin neuvontakäynneille voi hakeutua ilman työterveyslääkärin tai -hoitajan lähetettä. Käyntejä on 1 – 5 työperäistä oiretta kohden. Järjestely nopeuttaa kuntoutustoimenpiteiden käynnistämistä toiminta- ja työkyvyn palauttamisessa.

Työterveyspsykologi on työn psykososiaalisten kuormitus- ja voimavaratekijöiden asiantuntija. Puolustusvoimien työntekijän on mahdollista saada työterveyspsykologin keskustelutukea viisi kertaa. Vastaanotto on mahdollista myös etänä. Työterveyspsykologin palvelut ovat ennaltaehkäisevää toimintaa ja tilanteen niin vaatiessa hoitoa on mahdollista jatkaa työterveyslääkärin lähetteellä lyhytterapian muodossa. Työterveyspsykologin suosituksesta työterveyslääkäri voi kirjoittaa työntekijälle lähetteen enintään kymmenen kertaa kestävään lyhytterapiaan.

Työterveyshuollon sisältöön on päivitetty myös koronarokotukset. Rokotukset toteutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ohjeistuksen mukaan.

Kuntotestauksessa ja voimankäyttöharjoituksessa sattuneiden vammojen hoitoa on käsitelty tarkemmin normissa HQ1103 (Ohje palkatun henkilökunnan tapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvistä menettelyistä). Jos vamma ei täytä työtapaturman kriteerejä, työnantaja voi korvata työaikana tapahtuneessa ohjatussa voimankäyttöharjoituksessa tai lakisääteisessä tai työnantajan edellyttämässä kuntotestisuorituksessa sattuneiden tapaturmien ensihoidon sisältäen fysioterapian ja seurantakontrollit. Vapaa-ajalla tapahtuneet tapaturmat eivät kuulu työnantajan vakuutuksen piiriin, eikä niiden ensihoito työterveyshuollon tehtäviin.

Lisätietoa Puolustusvoimien työterveyshuollosta: Puolustusvoimien valtakunnallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2023 (Torni)

Lue lisää työterveyshuollosta

>> Työterveyshuoltolaki(avautuu uuteen ikkunaan)

>> Työsuojeluhallinto: Työterveyshuolto(avautuu uuteen ikkunaan)

Teksti: Terho Eironen

Kuva: Janne Turunen

  • Yhteistoiminnalla tietoa päätöksenteon tueksi

    Yhteistoiminnan (YT) tarkoituksena on antaa henkilökunnalle vaikutusmahdollisuus omaan työhön liittyviin asioihin. Lisäksi työnantaja saa sen myötä tietoa työpaikan ja työolosuhteiden kehittämiseksi.

  • Kansainväliset tehtävät

    Puolustusvoimat ylläpitää ja kehittää palkatun henkilöstön kansainvälistä osaamista. Kansainväliset tehtävät ovat osa henkilöstön ammattitaidon kehittämistä ja tehtäväkiertoa kaikissa henkilöstöryhmissä.

  • Nimikirja taltioi virkamiehen palvelushistoriaa

    Valtionhallinnossa palvelevien virkamiesten tietojen hallintaa ylläpidetään nimikirjalla. Nimikirjalaki antaa valtion virastoille velvoitteet, mitä tietoja virkamiehistä nimikirjalle tallennetaan.