Siirry sisältöön

Uramahdollisuuksia sisäisellä liikkuvuudella

Sisäinen liikkuvuus mahdollistaa tehtävien täyttämisen Puolustusvoimissa ilman julkista hakua. Puolustusvoimien palveluksessa oleva voi ilmoittaa käytettävyytensä Puolustusvoimien avoimeen tehtävään.

Puolustusvoimien sisällä ilmoitetaan haettavaksi sekä vakinaisia että määräaikaisia tehtäviä. Sisäisen liikkuvuuden haussa oleviin tehtäviin voivat ilmoittautua vakituisessa virka- tai työsuhteessa olevat henkilöt tai määräaikaisessa sotilasvirassa palvelevat.

Haku sisäisessä liikkuvuudessa oleviin tehtäviin tapahtuu valtiolle.fi -palvelussa. Kirjautumisen jälkeen näet sisäisessä haussa olevat tehtävät Sisäiset ilmoitukset -osiossa. Näihin tehtäviin ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti ja voit halutessasi luoda palveluun hakuvahdin seuraamaan tehtäviä puolestasi. ilmoitus soveltuvista tehtävistä tulee sähköpostiisi.

Sisäisen liikkuvuuden ja sotilaallisten kriisinhallintatehtävien tiedot ovat näkyvillä Valtiolle-palvelun Työn tuki -osiossa. Osiosta löydät esitäytetyn henkilöturvallisuusselvitystodistusta (PSC-hakemus). Kun haet maavoimien tehtävää, lähetä PSC-liitteet sähköisenä Maavoimien henkilöstöosastolle. Merivoimien tehtäviin hakeuduttaessa liitteet lähetetään Merivoimien henkilöstöosastolle. Kriisinhallintahakemukset toimitetaan myös oman hallintoyksikön henkilöstöalalle.

Hakuajan päättymisen jälkeen rekrytoija ottaa hakemukset käsittelyyn. Sisäisen liikkuvuuden tehtävien täytöstä ei laadita erillistä valintamuistiota. Tämä nopeuttaa hakuprosessia. Työnantajan on kuitenkin kyettävä esittämään perusteet valinnalle.

Mikäli tehtävää ei täytetä sisäisen liikkuvuuden perusteella, haku päätetään Valtiolle.fi -palvelussa ja hakijoille ilmoitetaan prosessin etenemisestä.

Hakijaviestintä on tärkeä osa sisäistä liikkuvuutta ja hyvin hoidettuna luo positiivista mielikuvaa työnantajasta. Toivon, että jatkossa työnantaja hyödyntää sisäistä liikkuvuutta, jotta jokaiseen tehtävään saadaan sijoitettua paras mahdollinen aliupseeri.

Jos tehtävää ei saada täytettyä sisäisellä liikkuvuudella, työnantaja laittaa paikan julkiseen hakuun. Jos tehtävää ei saada täytettyä julkisella haulla, työnantaja määrää tehtävään sopivaksi katsomansa virkamiehen. Työnantaja voi myös siirtää tehtävän määräajaksi toisen henkilöstöryhmän hoidettavaksi.

(avautuu uuteen ikkunaan)

Riku Rissanen

Maavoimien pääluottamusmies

  • Hakeutuminen täydennyskoulutukseen

    Puolustusvoimien järjestämään täydennyskoulutukseen osallistuminen suunnitellaan kehityskeskusteluiden yhteydessä. Kurssien ja koulutustapahtumien järjestämisajankohdasta riippuen on itse hakeutuminen tehtävä joko 1.10. tai 1.4. mennessä.

  • Virkamiehet lomailevat myös poikkeusoloissa

    Oikeus vuosilomaan perustuu eduskunnan 18.3.2005 säätämään vuosilomalakiin, Valtion virka- ja työehtosopimukseen vuosilomista ja Valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirjaan.