Siirry sisältöön

Edustajakokouspäätökset 2018

Aliupseeriliiton edustajakokous valitsi Janne Maulan (34) Aliupseeriliiton hallituksen jäseneksi kaudelle 2018 – 2021. Hänen varajäsenekseen valittiin Olli Hämäläinen (30). Molemmat ovat Lounais-Suomen aliupseerit ry:n jäseniä.

Kokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintakertomuksen vuodelta 2017 ja vahvisti

Ammattisotilas_Aliupseeriliitto_Hallitus_Maula_Janne

Hallituksen jäsen Janne Maula

toimintavuoden tilinpäätöksen. Kokous vahvisti jäsenmaksun vuodelle 2019 ja hyväksyi tulevan vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Edustajiston kokous valitsi vuoden 2019 tilintarkastajaksi KHT Johanna Hildenin ja hänen henkilökohtaiseksi varatilintarkastajaksi KHT Katja Hanskin. Kokous valitsi toiminnantarkastajaksi Jukka Klemetin ja hänen henkilökohtaiseksi varatoiminnantarkastajaksi Jurkka Hietalan.

Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset olivat valmistelleen edustajakokoukselle yhteensä 14 esitystä. Osa esityksistä käsitteli järjestötoiminnan kehittämistä. Useimmat esitykset

Ammattisotilas_Aliupseeriliitto_Hallitus_Hämäläinen_Olli

Hallituksen varajäsen Olli Hämäläinen

koskivat aliupseeriston aseman parantamista ja kokous päättikin hyväksyä ne huomioon otettavaksi päätettäessä tulevien sopimuskierrosten sopimustavoitteista.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Ari Poutanen Kanta-Hämeen Aliupseerit ry:stä. Kokoukseen osallistui 33 päätöksentekijää Aliupseeriliiton jäsenyhdistyksistä.

Yhdistysten esitykset sekä muu edustajakokousaineisto ovat luettavissa jäsensivuilla. Pöytäkirja on luettavissa jäsensivuilla pöytäkirjantarkastuksen jälkeen.

Ammattisotilas_Edustajakokous_Puheenjohtaja_Kuva_AstaRuuskanen

Edustajakokouksen puheenjohtaja Ari Poutanen


  • Ansiomitaleita aliupseereille 2020

    Aliupseeriliiton hallitus myönsi 4.11.2020 liiton hopeisia ja kultaisia ansiomitaleita ansioituneille jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Aliupseeriliiton ansiomitali voidaan myöntää pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä Aliupseeriliiton tavoitteiden edistämisessä.

  • Edustajakokous 2022

    Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset kokoontuivat edustajakokoukseen tekemään päätöksiä Aliupseeriliiton toiminnasta ja taloudesta ja linjaamaan edunvalvontatavoitteita. Kokous pidettiin marraskuun alussa Kouvolassa.

  • Mika Tiitisestä Aliupseeriliiton puheenjohtaja

    Aliupseeriliiton edustajakokous valitsi Mika Tiitisen puheenjohtajaksi 1.1. alkavalle kaudelle. Kokous valitsi myös hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Kokouksessa vahvistettiin liiton strategia kaudelle 2024 – 2027 sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.