Siirry sisältöön

Edustajakokouspäätökset 2018

Aliupseeriliiton edustajakokous valitsi Janne Maulan (34) Aliupseeriliiton hallituksen jäseneksi kaudelle 2018 – 2021. Hänen varajäsenekseen valittiin Olli Hämäläinen (30). Molemmat ovat Lounais-Suomen aliupseerit ry:n jäseniä.

Kokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintakertomuksen vuodelta 2017 ja vahvisti

Ammattisotilas_Aliupseeriliitto_Hallitus_Maula_Janne

Hallituksen jäsen Janne Maula

toimintavuoden tilinpäätöksen. Kokous vahvisti jäsenmaksun vuodelle 2019 ja hyväksyi tulevan vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Edustajiston kokous valitsi vuoden 2019 tilintarkastajaksi KHT Johanna Hildenin ja hänen henkilökohtaiseksi varatilintarkastajaksi KHT Katja Hanskin. Kokous valitsi toiminnantarkastajaksi Jukka Klemetin ja hänen henkilökohtaiseksi varatoiminnantarkastajaksi Jurkka Hietalan.

Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset olivat valmistelleen edustajakokoukselle yhteensä 14 esitystä. Osa esityksistä käsitteli järjestötoiminnan kehittämistä. Useimmat esitykset

Ammattisotilas_Aliupseeriliitto_Hallitus_Hämäläinen_Olli

Hallituksen varajäsen Olli Hämäläinen

koskivat aliupseeriston aseman parantamista ja kokous päättikin hyväksyä ne huomioon otettavaksi päätettäessä tulevien sopimuskierrosten sopimustavoitteista.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Ari Poutanen Kanta-Hämeen Aliupseerit ry:stä. Kokoukseen osallistui 33 päätöksentekijää Aliupseeriliiton jäsenyhdistyksistä.

Yhdistysten esitykset sekä muu edustajakokousaineisto ovat luettavissa jäsensivuilla. Pöytäkirja on luettavissa jäsensivuilla pöytäkirjantarkastuksen jälkeen.

Ammattisotilas_Edustajakokous_Puheenjohtaja_Kuva_AstaRuuskanen

Edustajakokouksen puheenjohtaja Ari Poutanen


  • Kun pääsisi vielä kerran joulukirkkoon

    Sosiaalisihteeri Anni Grundström Suomen sotaveteraaniliitosta haluaa herättää suomalaiset huomaamaan, että veteraanit tarvitsevat edelleen runsaasti apua ja tukea. Veteraanien keski-ikä on yli 90 vuotta. Heidän tulotasonsa on hyvin alhainen ja he tarvitsevat monenlaista apua ja tukea arjessa. Myös veteraanien puolisot ja lesket tarvitsevat apua. Hän korostaa, että auttamista ei voi enää siirtää.

  • Edustajakokous päätti strategiasta

    Edustajakokous linjasi Aliupseeriliiton toiminnan suuntaviivoja tulevalle strategiakaudelle. Vuoden 2023 loppuun ulottuvan strategiakauden toiminnan periaatteina ovat edunvalvonnan tinkimättömyys, järjestötoiminnan tehokkuus, paikallisyhdistysten aktiivisuus, osaavan jäsenen periaate, yhteisöllisyys ja toiminnan läpinäkyvyys, jatkuva kehittyminen sekä resurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö.

  • Puheenjohtajien koulutuspäivät

    Aliupseeriliiton jäsenyhdistysten puheenjohtajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajapäiville. Päivien aikana puheenjohtajat saavat ajankohtaista tietoa jäsenten edunvalvontaan ja liiton toimintaan liittyvistä asioista.