Siirry sisältöön

Valmistaudu kehityskeskusteluun

Vuosi lähenee loppuaan ja kehityskeskustelut lähestyvät. Tuolloin sinulla on paras mahdollinen tilaisuus vaikuttaa omaan työhösi ja henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyviin asioihin.

Kehityskeskustelun ajankohta tulee sopia osaava_jasen_kansivähintään kaksi viikkoa ennen keskustelua. Näin esimies ja alainen saavat riittävästi aikaa valmistautua siihen. Riittävä valmistautumisaika takaa perusteet avoimelle, oikeudenmukaiselle ja tasapuoliselle keskustelulle.  Molempien osapuolien huolellinen valmistautuminen keskusteluun on tärkeää, sillä noin kahden tunnin aikana tulee käydä läpi monia merkittäviä asioita.

Kehityskeskustelu on esimiehen ja alaisen välinen suunnittelu- ja palautteenantotilaisuus. Siinä käsitellään muun muassa tehtävien ja tulostavoitteiden asettamista, tarkastetaan tehtävänkuvauksen sisältö ja oikeellisuus, kartoitetaan kriisinhallintapalveluksiin hakeutumishalukkuutta, tehdään työntekijän kehittämissuunnitelma 1-5 vuodeksi sekä tehdään edellisen kauden suoritusarviointi (PVSAR).

Valmistaudu huolella edellisen kauden suoritusarviointiin. Sillä saattaa olla vaikutusta palkkaukseen. Suoritusarvioinnissa tarkastellaan, miten henkilö on suorittanut tehtävänkuvauksen mukaisia tehtäviään ja saavuttanut henkilölle ja työpisteelle asetettuja tavoitteita. Kehityskeskustelussa jokaisen tulee pystyä perustelemaan omat näkemyksensä. Pohdi etukäteen konkreettisia esimerkkejä ja kirjaa ne ylös. Ne toimivat sinun näkemystesi perusteena kehityskeskustelussa.

Työntekijän on hyvä pohtia myös omaa toimintakykyään ja sen kehittämiseen tarvittavia toimenpiteitä.

Kehityskeskustelussa täytettävän Henkilönkäytön perusteet -lomakkeen Palvelushalukkuus -tietojen raportointia on kehitetty. Joukko-osaston, palveluspaikkakunnan ja vuoden lisäksi raportoituu jatkossa myös vapaakenttään kirjattu teksti. Tämä tulee jatkossa vaikuttamaan konkreettisemmin jokaisen urakehitykseen aliupseerien keskitetyn urasuunnittelun (AUKES) muodossa. Tämä tulee käyttöön 1.1.2019. 

Kehityskeskustelussa tehtävä kehittämissuunnitelma on yksi peruste koulutukseen pääsyssä. Kehittämissuunnitelma lähtee työnantajan tarpeesta. Omaa työtä tukevien koulutusten selvittäminen etukäteen parantaa kuitenkin mahdollisuuksia niihin pääsyyn. Valmistele oma näkemyksesi osaamisesi kehittämisestä ja valmistaudu perustelemaan se. Vuoden 2020 alustava koulutustarjonta on koko Puolustusvoimien henkilöstön nähtävillä tulevan kehittämiskeskustelukierroksen aikana.

Kehityskeskustelukierroksen aikana kartoitetut koulutustarpeet vaikuttavat vuosien 2019 ja 2020 koulutustarjontaan. Asiantuntija-apua kehityskeskusteluihin ja tinkimätöntä edunvalvontaa saat omalta luottamusmieheltäsi.


Aleksi Laurila

Merivoimien pääluottamusmies

  • Osaamisen kehittäminen on osa virkauraa

    Aliupseerikoulutus lukeutuu Puolustusvoimissa annettavaan henkilöstön täydennyskoulutukseen. Miten se siis eroaa upseerikoulutuksesta? Täydennyskoulutus ei johda tutkintoon. Aliupseereiden täydennyskoulutuksella on kuitenkin tärkeä merkitys osaamisen nousujohteisessa kehittämisessä sekä suora vaikutus tehtävätasoilla etenemiseen.

  • Henkilökohtainen yhteistoimintamenettely

    Yksittäistä virkamiestä koskevia asioita, joita tyypillisimmillään ovat siirrot ja tehtävään määräämiset, käsitellään ensisijaisesti esimiehen ja tämän henkilön kesken niin sanotussa henkilökohtaisessa yhteistoimintamenettelyssä.

  • Mikä ihmeen virastoerä

    Keväällä käytiin virastoeräneuvottelut, joissa saavutettiin neuvottelutulos vuoden 2018 virastoerän kohdentamisesta. Mikä se virastoerä oikeastaan on ja miten sen kohdentamisesta neuvotellaan?