Siirry sisältöön

Valmistaudu kehityskeskusteluun

Vuosi lähenee loppuaan ja kehityskeskustelut lähestyvät. Tuolloin sinulla on paras mahdollinen tilaisuus vaikuttaa omaan työhösi ja henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyviin asioihin.

Kehityskeskustelun ajankohta tulee sopia osaava_jasen_kansivähintään kaksi viikkoa ennen keskustelua. Näin esimies ja alainen saavat riittävästi aikaa valmistautua siihen. Riittävä valmistautumisaika takaa perusteet avoimelle, oikeudenmukaiselle ja tasapuoliselle keskustelulle.  Molempien osapuolien huolellinen valmistautuminen keskusteluun on tärkeää, sillä noin kahden tunnin aikana tulee käydä läpi monia merkittäviä asioita.

Kehityskeskustelu on esimiehen ja alaisen välinen suunnittelu- ja palautteenantotilaisuus. Siinä käsitellään muun muassa tehtävien ja tulostavoitteiden asettamista, tarkastetaan tehtävänkuvauksen sisältö ja oikeellisuus, kartoitetaan kriisinhallintapalveluksiin hakeutumishalukkuutta, tehdään työntekijän kehittämissuunnitelma 1-5 vuodeksi sekä tehdään edellisen kauden suoritusarviointi (PVSAR).

Valmistaudu huolella edellisen kauden suoritusarviointiin. Sillä saattaa olla vaikutusta palkkaukseen. Suoritusarvioinnissa tarkastellaan, miten henkilö on suorittanut tehtävänkuvauksen mukaisia tehtäviään ja saavuttanut henkilölle ja työpisteelle asetettuja tavoitteita. Kehityskeskustelussa jokaisen tulee pystyä perustelemaan omat näkemyksensä. Pohdi etukäteen konkreettisia esimerkkejä ja kirjaa ne ylös. Ne toimivat sinun näkemystesi perusteena kehityskeskustelussa.

Työntekijän on hyvä pohtia myös omaa toimintakykyään ja sen kehittämiseen tarvittavia toimenpiteitä.

Kehityskeskustelussa täytettävän Henkilönkäytön perusteet -lomakkeen Palvelushalukkuus -tietojen raportointia on kehitetty. Joukko-osaston, palveluspaikkakunnan ja vuoden lisäksi raportoituu jatkossa myös vapaakenttään kirjattu teksti. Tämä tulee jatkossa vaikuttamaan konkreettisemmin jokaisen urakehitykseen aliupseerien keskitetyn urasuunnittelun (AUKES) muodossa. Tämä tulee käyttöön 1.1.2019. 

Kehityskeskustelussa tehtävä kehittämissuunnitelma on yksi peruste koulutukseen pääsyssä. Kehittämissuunnitelma lähtee työnantajan tarpeesta. Omaa työtä tukevien koulutusten selvittäminen etukäteen parantaa kuitenkin mahdollisuuksia niihin pääsyyn. Valmistele oma näkemyksesi osaamisesi kehittämisestä ja valmistaudu perustelemaan se. Vuoden 2020 alustava koulutustarjonta on koko Puolustusvoimien henkilöstön nähtävillä tulevan kehittämiskeskustelukierroksen aikana.

Kehityskeskustelukierroksen aikana kartoitetut koulutustarpeet vaikuttavat vuosien 2019 ja 2020 koulutustarjontaan. Asiantuntija-apua kehityskeskusteluihin ja tinkimätöntä edunvalvontaa saat omalta luottamusmieheltäsi.


Aleksi Laurila

Merivoimien pääluottamusmies

  • Tehtävänkuvaus on virkamiehen työohje

    Osana kehityskeskusteluun valmistautumista tulee jokaisen käydä oma tehtävänkuvauksensa huolellisesti läpi. Erityisesti jos tehtävänkuvauksen vahvistamispäivästä on yli 2 vuotta aikaa, sen sisältöä tulee tarkastella kriittisesti ja tarvittaessa päivittää.

  • Aliupseeri esimerkkinä asevelvolliselle

    ”Joukkueen murtautuessa läpi pakotti ottamansa vangit valjastamaan hevosen, meni takaisin hakemaan konekiväärit pois ja taistellen 3 eri vihollislinjan läpi toi konekiväärit, miehensä sekä vangit takaisin omalle puolelle.”, lukee Mannerheim-ristin ritari Eino Mallilan ristin myöntämisperusteissa.

  • Jäsenen aloitteet edustajistoon

    Kun yksittäinen jäsen haluaa parannusta palvelussuhteen ehtoihin tai työn tekemiseen liittyviin asioihin, hän ottaa yhteyttä yhdistyksensä toimijoihin. Yhdistyksen avulla asia voi ratketa paikallisesti tai sitten yhdistys jalostaa oman jäsenensä ajatuksen aloitteeksi Aliupseeriliiton edustajiston kokoukseen.