Siirry sisältöön

Toimintakykyvaatimukset remonttiin

Sotilastehtäviin määritellään tämän vuoden aikana tehtäväkohtaiset fyysisen toimintakyvyn vaatimukset. Sen myötä myös toimintakyvyn mittarit uudistetaan.

Puolustusvoimien sotilaita koskevasta

AmmunnanSotilaidenSM2018_Kuva1_PORPR

Kuva: Porin prikaati

kuntotestiuudistuksesta on puhuttu jo muutamia vuosia. Asian esilletuomisella on koitettu kannustaa henkilöstö huolehtimaan kunnostaan entistä monipuolisemmin ja suuremmalla huolella. Toisaalla seinille on maalailtu erilaisia uhkakuvia testien kovuudesta ja ehdottomuudesta. Pahimmillaan on jopa pohdiskeltu sitä, miten puolustusvoimille määritetyt tehtävät hoidetaan, kun  henkilöstö ei saavuta uusien testien tulosrajoja ja on näin kelvoton suorittamaan perustehtäviään.

Puolustusvoimien yhteistoimintaelimelle esiteltiin tehtäväkohtaiset fyysisen toimintakyvyn vaatimukset joulukuun kokouksessa. Kuten tiedämme, kaikki perustuu laki puolustusvoimista 43§:ään, ”Ammattisotilaan tulee ylläpitää virkatehtäviensä edellyttämää ammattitaitoa ja kuntoa”. Sitä täydentää puolustusministeriön asetus “Ammattisotilaan perustaidot ja kunto arvioidaan säännöllisesti testien sekä terveystarkastuksen perusteella. Jos ammattisotilaan perustaidot tai kunto eivät vastaa hänen tehtävänsä asettamia vaatimuksia, hänelle voidaan laatia ohjelma perustaitojen parantamiseksi tai kunnon kohottamiseksi.”

Ikä- ja sukupuolineutraali testijärjestelmä

Uuden kuntotestijärjestelmän merkittävimpänä muutoksena lienee se, että jatkossa eri tehtävillä on erilaiset vaatimukset fyysisen toimintakyvyn suhteen. Uusi malli on myös ikä- ja sukupuolineutraali. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki samaan tehtävä- ja vaatimustasoluokkaan kuuluvat suorittavat testit saman taulukon mukaan. Toistaiseksi nämä tehtävä- ja vaativuustasoluokat on määrittelemättä. Puolustusvoimat on asettanut asiantuntijaryhmän laatimaan työkalun tämän vaatimusmäärittelyn tueksi vuoden 2019 aikana.

Nykyisten kunto ja -kenttäkelpoisuustestien suorittamista jatketaan vuoden 2019 loppuun. Näin ollen marssi, suunnistus ja palvelusammunnat ovat nykymuotoisina käytössä viimeistä kertaa tänä vuonna. Myöskään cooper-/polkupyöräergometritesti ei jatkossa säily aivan nykyisellään, sillä 45 vuotta täyttäneille sotilaille sekä sotilaille, joiden tehtävän vaatimustaso on alinta luokkaa (kevyt sisätyö, esim. esikunta- ja toimistotyö) otetaan kestävyystestivaihtoehdoksi UKK-kävelytesti.

Vaatimukset kirjataan tehtävänkuvaukseen

Mihin itse kunkin täytyy valmistautua vuonna 2019? Ammattisotilaan tehtäväkohtainen NO -minimivaatimustaso kirjataan tehtävänkuvaukseen kestävyyden ja lihaskunnon osalta vuoden 2019 aikana. Näin ollen jokaisen tehtävänkuvaus avataan, tehdään tarvittavat lisäykset ja allekirjoitetaan tänä vuonna. Pelkkä tehtävä- ja vaativuustasoluokituksen lisääminen tehtävänkuvaukseen ei edellytä tehtävän uudelleen

Ammattisotilas_suorituskyky_Kuva_NikoMuukka

Kuva: Niko Muukka

arviointia eikä vaikuta palkkaan. Jos tehtävänkuvaukseen tehdään samalla muita muutoksia, etenee tehtävä arvioitavaksi sopimuksen mukaan.

Joissakin joukko-osastoissa toimeenpantiin erilaisia tehtäväkohtaisen fyysisen tehtävätestin kokeiluja viime vuonna. Saadun palautteen mukaan kokeilu oli onnistunut ja testi sai pääosin positiivisen palautteen sekä testiin osallistuneelta henkilöstöltä että esimiehiltä.

Millaiset testit sitten tulevaisuudessa ovat? Puolustushaarat ovat saaneet tehtäväkseen laatia esityksen 2020 käyttöönotettavista tehtäväkohtaisista testeistä, jotka korvaavat nykyiset kenttäkelpoisuustestit. Maavoimat on lisäksi saanut tehtäväksi laatia esityksen ampumataidon ylläpitämisestä osana ampumaohjelmistoa. Testien velvoittavuus on jatkossa sama kuin nykyisinkin, ammattisotilaan on suoritettava testit palvelusvelvollisuudella. Jos fyysinen toimintakyky ei vastaa NO -tehtävän minimivaatimusta, sovitaan kehityskeskustelussa kehittämistoimenpiteet, jotka kirjataan kohtaan toimintakyky ja työhyvinvointi. Minimivaatimuksen saavuttaminen voidaan asettaa myös yhdeksi tulostavoitteeksi.

Suunnataan katse optimistisesti kohti tulevaa ja kohennetaan monipuolisesti kuntoa uusia testejä odotellessa.

Ammattisotilas_Toimintakyvyn vaatimukset_Kuva_PE_Koulutusosasto

Kuva: Pääesikunta, Koulutusosasto


Marit Lammes

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Ensikosketus ammattisotilaan tehtäviin

    Puolustusvoimat rekrytoi sopimussotilaiksi varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneita. Määräaikainen tehtävä antaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua Puolustusvoimiin työpaikkana.

  • Kun uni ei tule

    Hyvät yöunet eivät ole itsestään selvä asia kaikille. Riittävä uni on kuitenkin välttämätön meille kaikille, jotta pääsemme palautumaan päivän fyysisistä ja psyykkisistä rasituksista. Työterveyslaitos on koonnut verkkopalveluunsa ohjeita hyvään uneen ja vireyden ylläpitämiseen.

  • Puolustusvoimien henkilöstöstrategian uudet linjaukset

    Puolustusvoimien tavoitteena on turvata määrältään, laadultaan ja tahdoltaan riittävä henkilöstö, joka varmistaa Puolustusvoimille annettujen tehtävien toteuttamisen kaikissa valmiustiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.