Siirry sisältöön

Työsuojeluvaalit 2019

Tuleva syksy on työsuojelun kannalta merkittävä. Hallintoyksiköiden työ- ja palvelusturvallisuustoimikuntien kausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Toimikausi on nelivuotinen.

Edelliset työsuojeluvaalit käytiin syksyllä 2015. Tuolloin työntekijät valitsivat työsuojeluhenkilöstön vuosille 2016 – 2019. Nykyisissä työsuojeluorganisaatioissa aliupseerien edustus on hyvällä tasolla. On ollut hienoa kuulla palavasta tahdosta oppia uutta ja soveltaa oppimaansa edustettaessa puolustusvoimissa palvelevaa henkilöstöä, henkilöstöryhmästä riippumatta. Pidän tärkeänä, että aliupseeriston edustus toimikunnissa otetaan huomioon kartoitettaessa halukkaita ja kyvykkäitä toimikuntien eri rooleihin esimerkiksi yhdistysten hallituksien kokouksissa.

Työsuojelu on lain mukaan työnantajan vastuulla. Työpaikoilla toimivat lain vaatimat työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu. Puolustusvoimissa lainsäädäntöä täydennetään sotilaallisen koulutuksen osalta palvelusturvallisuusnormeilla ja puolustusvoimien muilla turvallisuusohjeilla. Tällä tavalla puolustusvoimien työ- ja palvelusturvallisuustoiminta täyttää yleiset yhteiskunnalliset vaatimukset. Tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot kaikille työntekijöille sekä tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä kaikissa olosuhteissa ja valmiustiloissa. Tavoite on saavutettavissa työnantajan ja työntekijöiden kanssa.

Hallintoyksikön työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkö (työsuojelupäällikkö) huolehtii työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestämisestä, ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Henkilöstöä edustaa henkilöstön valitsema työsuojeluvaltuutettu. Lisäksi toimikuntaa kuuluu henkilöstöstä valitut toimikunnan jäsenet.

Opistoupseeripoistuma tulee vaikuttamaan aliupseerien määrään. Heiltä vapautuvia tehtäviä tulee myös aliupseerien hoidettavaksi. Työ- ja palvelusturvallisuuden tavoitetilan saavuttamiseksi on aliupseerien edustus työsuojeluorganisaatioissa äärettömän tärkeää. Tärkeää sen takia, että me aliupseerit suuressa kuvassa olemme sitä konkreettista käsillä työtä suorittavaa porrasta. Sitä kautta kokemusta karttuu ja konemontussa mutteria vääntämällä tunnistetaan se varsinainen työ ja mitä vaaratekijöitä siihen mahdollisesti kuuluu.

Aliupseereita toimi työsuojeluvaltuutettuna useissa eri joukko-osastoissa. Heidän näkemyksensä, kokemuksensa ja halunsa vaikuttaa terveellisen ja turvallisen työpaikan eteen tukee työnantajan toimintaa lain vaatimalla tavalla. On hyvä muistaa, että yleinen virkaehtosopimus tukee myös työsuojeluvaltuutetun työajan käyttöä ja kouluttautumista. Luonnollisesti sopimusmääräykset koskevat työsuojeluvaravaltuutettua myös.

Tarttukaa rohkeasti haasteeseen ja varoituksen sanana: imu saattaa olla niin kova, että se vie mennessään!


Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Jalkaväkikoulu – Aliupseeriston valtakunnallinen opetuslaitos

    Maasotakouluun kuuluva Jalkaväkikoulu kouluttaa Puolustusvoimien palveluksessa olevat aliupseerit. Lisäksi koulu on Maavoimien kadettikoulu, jalkaväen aselajikoulu, tiedustelun toimialakoulu sekä koko Puolustusvoimia palveleva täydennyskoulutuskeskus.

  • Fyysisen toimintakyvyn arviointi muuttuu

    Sotilaiden fyysisen toimintakyvyn valtakunnalliset tavoitteet muuttuivat vuoden 2020 alussa. Samalla toimintakykyä mittaavat testit muuttuivat. Jatkossa kaikilla sotilailla on tehtäväkohtaiset toimintakykytavoitteet, iästä ja sukupuolesta riippumatta.

  • Ensiapukoulutus aliupseeriopinnoissa

    Aliupseerien perustason yhteiset opinnot sisältävät myös ensiapukoulutusta. Perustason yhteisten opintojen kurssinjohtaja, kapteeni Tero Metelinen kertoo, että kaikki aliupseerit osallistuvat koulutuksen aikana Puolustusvoimien ensiapuhenkilökoulutukseen ja SPR:n EA1 -koulukseen.