Siirry sisältöön

Työsuojeluvaalit 2019

Tuleva syksy on työsuojelun kannalta merkittävä. Hallintoyksiköiden työ- ja palvelusturvallisuustoimikuntien kausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Toimikausi on nelivuotinen.

Edelliset työsuojeluvaalit käytiin syksyllä 2015. Tuolloin työntekijät valitsivat työsuojeluhenkilöstön vuosille 2016 – 2019. Nykyisissä työsuojeluorganisaatioissa aliupseerien edustus on hyvällä tasolla. On ollut hienoa kuulla palavasta tahdosta oppia uutta ja soveltaa oppimaansa edustettaessa puolustusvoimissa palvelevaa henkilöstöä, henkilöstöryhmästä riippumatta. Pidän tärkeänä, että aliupseeriston edustus toimikunnissa otetaan huomioon kartoitettaessa halukkaita ja kyvykkäitä toimikuntien eri rooleihin esimerkiksi yhdistysten hallituksien kokouksissa.

Työsuojelu on lain mukaan työnantajan vastuulla. Työpaikoilla toimivat lain vaatimat työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu. Puolustusvoimissa lainsäädäntöä täydennetään sotilaallisen koulutuksen osalta palvelusturvallisuusnormeilla ja puolustusvoimien muilla turvallisuusohjeilla. Tällä tavalla puolustusvoimien työ- ja palvelusturvallisuustoiminta täyttää yleiset yhteiskunnalliset vaatimukset. Tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot kaikille työntekijöille sekä tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä kaikissa olosuhteissa ja valmiustiloissa. Tavoite on saavutettavissa työnantajan ja työntekijöiden kanssa.

Hallintoyksikön työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkö (työsuojelupäällikkö) huolehtii työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestämisestä, ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Henkilöstöä edustaa henkilöstön valitsema työsuojeluvaltuutettu. Lisäksi toimikuntaa kuuluu henkilöstöstä valitut toimikunnan jäsenet.

Opistoupseeripoistuma tulee vaikuttamaan aliupseerien määrään. Heiltä vapautuvia tehtäviä tulee myös aliupseerien hoidettavaksi. Työ- ja palvelusturvallisuuden tavoitetilan saavuttamiseksi on aliupseerien edustus työsuojeluorganisaatioissa äärettömän tärkeää. Tärkeää sen takia, että me aliupseerit suuressa kuvassa olemme sitä konkreettista käsillä työtä suorittavaa porrasta. Sitä kautta kokemusta karttuu ja konemontussa mutteria vääntämällä tunnistetaan se varsinainen työ ja mitä vaaratekijöitä siihen mahdollisesti kuuluu.

Aliupseereita toimi työsuojeluvaltuutettuna useissa eri joukko-osastoissa. Heidän näkemyksensä, kokemuksensa ja halunsa vaikuttaa terveellisen ja turvallisen työpaikan eteen tukee työnantajan toimintaa lain vaatimalla tavalla. On hyvä muistaa, että yleinen virkaehtosopimus tukee myös työsuojeluvaltuutetun työajan käyttöä ja kouluttautumista. Luonnollisesti sopimusmääräykset koskevat työsuojeluvaravaltuutettua myös.

Tarttukaa rohkeasti haasteeseen ja varoituksen sanana: imu saattaa olla niin kova, että se vie mennessään!


Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Jokainen voi vaikuttaa

    Puolustusvoimien työntekijöillä on runsaasti mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Työntekijä voi vaikuttaa virkaehtosopimuksiin, henkilöstöasioiden hoitoon ja työpaikan yhteistoimintaan.

  • Sisäilman laadunhallinta Puolustusvoimissa

    Puhdas ja raikas sisäilma tukee toimintakykyä, terveyttä ja oppimista. Merkittävimmät sisäilman epäpuhtaudet tulevat ulkoilmasta pienhiukkasista, tupakansavusta, maaperän radonsäteilystä ja rakennusten kosteusvaurioista.

  • Täydellisen sotilaan metsästys

    Erikoisjääkäreinä työskennelleet Juuso Aho ja Vesapekka Larkkonen ovat koonneet sotilas-, liikunta- ja terveysalan osaamisensa yksiin kansiin. Tuosta osaamisesta syntyi kirja Military Cross-training – treenaa kuin erikoisjoukoissa.