Siirry sisältöön

Edustajakokous päätti strategiasta

Edustajakokous linjasi Aliupseeriliiton toiminnan suuntaviivoja tulevalle strategiakaudelle. Vuoden 2023 loppuun ulottuvan strategiakauden toiminnan periaatteina ovat edunvalvonnan tinkimättömyys, järjestötoiminnan tehokkuus, paikallisyhdistysten aktiivisuus, osaavan jäsenen periaate, yhteisöllisyys ja toiminnan läpinäkyvyys, jatkuva kehittyminen sekä resurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö.

Edustajakokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja vahvisti toimintavuoden tilinpäätöksen.

Edustajakokouksen puheenjohtaja Jussi Niemi
Kokous vahvisti vuoden 2020 jäsenmaksuksi 1,2 % ja hyväksyi tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Vuoden 2020 toiminnan kantavana teemana ovat me-hengen ja ammattikuntaidentiteetin vahvistaminen. Ensi vuonna käynnistetään puheenjohtajan kenttäkierrokset. Ne suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä yhdistysten kanssa. Kierroksen tarkoituksena on yhdistysjohdon järjestö- ja edunvalvontaosaamisen kehittäminen sekä jäsenistön aliupseeri-identiteetin ylläpitäminen.

Sopimustoiminnan painopiste on vuoden alussa käytävissä virkaehtosopimusneuvotteluissa. Neuvotteluissa tavoitteena on edustajakokouksen hyväksymien tavoitteiden edistäminen mahdollisen virastoerän puitteissa.  Edunvalvontakoulutuksen painotus tulee olemaan 1.3.2020 kautensa aloittavien  uusien luottamusmiesten kouluttamisessa.

Kokouksessa käsiteltiin myös useita yhdistysten tekemiä esityksiä tavoitteiksi tuleville virkaehtosopimuskierroksille.  Kokouksen pöytäkirja julkaistaan jäsensivuilla pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. Edustajakokouksen aineistot on luettavissa jäsensivuilla (Tiedostot/Edustajakokoukset).

Pulustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen kävi tervehtimässä edustajakokousedustajia kokouksen avauspäivänä. Komentaja kertoi Puolustusvoimien toimintaympäristöön ja aliupseeriston tehtäviin liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Edustajakokouksen puheenjohtajan toimi Jussi Niemi Keski-Suomen Aliupseerit ry:stä. Kokoukseen osallistui yhteensä 36 edustajaa kaikista varsinaisia jäseniä edustavista yhdistyksistä.

Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Surkka jatkaa Aliupseeriliiton puheenjohtajana

    Aliupseeriliiton edustajakokous valitsi Jyrki Surkan jatkamaan Aliupseeriliiton puheenjohtajana. Puheenjohtajakausi on neljävuotinen. Surkka on toiminut Aliupseeriliiton puheenjohtajana 1.3.2018 alkaen. Aliupseeriliiton hallitus valitsi kokouksessaan liiton varapuheenjohtajiksi Mika Tiitisen ja Tuomas Miromäen.

  • Golfmestaruus ratkaistiin Turussa

    Sateisissa tunnelmissa alkanut kilpailupäivä tarjosi Turun saaristossa loistavat puitteet Aliupseeriliiton golfmestaruuksien ratkaisemiselle. Kilpailu Aliupseeriliiton A- ja B-sarjan mestaruuksista oli houkutellut edellisestä vuodesta kasvaneen määrän aliupseereita.

  • Sodan kasvot avautuivat ammattisotilaille

    Lähes 40 Satakunnan Aliupseerit ry:n jäsentä osallistui yhdistyksen jäsentilaisuuteen vakavan aiheen äärelle. Tilaisuuden teemana oli sodan kasvot. Asiantuntijoina paikalla oli kaksi taistelukokemusta omaavaa reserviläistä.