Siirry sisältöön

Oikeudellista apua jäsenille

Oikeudellinen neuvonta ja asiantuntija-apu ovat tärkeä osa Aliupseeriliiton jäsenpalveluja. Jäsenet saavat palvelusasioihin liittyvää oikeudellista apua Asianajotoimisto Lindellin asiantuntijoilta. He ovat erikoistuneet ammattisotilaiden työn erityispiirteisiin.

Asianajaja, varatuomari Olli-Pekka Lindellillä on vuosien kokemus ammattisotilaiden oikeudellisten asioiden hoitamisesta. Lindell toivoo, että kun jotakin sattuu, ammattisotilaat muistaisivat mahdollisimman pian ottaa yhteyttä Aliupseeriliiton toimistolle, puheenjohtajaan tai pääluottamusmiehiin.

– Ota välittömästi yhteyttä, kun sinua epäillään palvelusrikoksesta tai -rikkomuksesta. Olet esimerkiksi ajanut kolarin puolustusvoimien hallussa olevalla ajoneuvolla, hallussasi olevaa puolustusvoimien materiaalia on hävinnyt tai olet muutoin syylliseksi epäiltynä jostain asiasta. Ota yhteyttä ennen, kun annat asiasta lausuntoja kenellekään.

Lindell kehottaa ottamaan välittömästi yhteyttä liittoon myös silloin kun jäsen epäilee joutuvansa virkamiesoikeudellisen menettelyn kohteeksi.

Lindellin kokemuksen mukaan ammattisotilaiden kannattaa noudattaa erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta erityisesti työnantajan omaisuuden käsittelyssä, varusmiesten fyysisen koskemattomuuden turvaamisessa ja käyttäytymisen asiallisuudessa

– Aseiden ja ampumatarvikkeiden säilyttämisessä tulee olla erityisen huolellinen. Fyysiseen kosketukseen liittyen esimerkiksi koulutustilanteessa tulee etukäteen ilmoittaa koulutettaville, mikäli joutuu ottamaan vartalokontaktin esimerkiksi korjatessa ampuma-asentoa tai itsepuolustuskoulutuksessa.

Virkamiehen on Lindellin mukaan tärkeää kiinnittää huomiota myös käyttäytymiseensä sosiaalisessa mediassa.

– Kaikki viestittely ja kommentointi vitsimielessä tai valokuvien ottaminen ja lähettäminen jäävät viestiketjuihin ja niitä voidaan käyttää paljon myöhemminkin tarkoitushakuisesti henkilöä vastaan.

Asianajaja Lindell muistuttaa, että virkamiehellä on erityinen velvollisuus olla selvillä omaan työhönsä liittyvistä normeista ja ohjeista. Hän korostaa, että virkamies ei voi piiloutua tietämättömyyden taakse.

Kun koet tarvitsevasi oikeudellista neuvonta- ja avustamispalvelua, toimi seuraavasti

1. Ota yhteyttä Aliupseeriliiton toimistoon, puheenjohtajaan tai pääluottamusmiehiin.
2. Kun saat Aliupseeriliiton toimistolta vahvistuksen, että liiton sopimusjuristit ovat käytettävissäsi, ota yhteyttä Asianajotoimisto Lindelliin.

Asta Ruuskanen

  • Lyhytterapiasta tukea jaksamiseen

    Riikka Kankare (51) on toiminut työtovereidensa valitsemana luottamushenkilönä monenlaisissa tehtävissä yli kaksikymmentä vuotta. Muiden auttaja kuormittui itse, eikä enää jaksanut. Lyhytterapiasta löytyi työkaluja elämänhallintaan ja jaksamiseen.

  • Fyysisen toimintakyvyn arviointi muuttuu

    Sotilaiden fyysisen toimintakyvyn valtakunnalliset tavoitteet muuttuivat vuoden 2020 alussa. Samalla toimintakykyä mittaavat testit muuttuivat. Jatkossa kaikilla sotilailla on tehtäväkohtaiset toimintakykytavoitteet, iästä ja sukupuolesta riippumatta.

  • Muutoksia aliupseerien koulutusnormiin

    Koulutusnormin sisältö muuttui vuoden 2019 loppupuolella. Merkittävänä muutoksena on se, että yhteisissä opinnoissa ei enää kouluteta kaikille kaikkea eikä ulosmitata sellaisia oikeuksia ja pätevyyksiä, joita sotilas ei tarvitse yhteisten opintojen jälkeen.