Siirry sisältöön

Oikeudellista apua jäsenille

Oikeudellinen neuvonta ja asiantuntija-apu ovat tärkeä osa Aliupseeriliiton jäsenpalveluja. Jäsenet saavat palvelusasioihin liittyvää oikeudellista apua Asianajotoimisto Lindellin asiantuntijoilta. He ovat erikoistuneet ammattisotilaiden työn erityispiirteisiin.

Asianajaja, varatuomari Olli-Pekka Lindellillä on vuosien kokemus ammattisotilaiden oikeudellisten asioiden hoitamisesta. Lindell toivoo, että kun jotakin sattuu, ammattisotilaat muistaisivat mahdollisimman pian ottaa yhteyttä Aliupseeriliiton toimistolle, puheenjohtajaan tai pääluottamusmiehiin.

– Ota välittömästi yhteyttä, kun sinua epäillään palvelusrikoksesta tai -rikkomuksesta. Olet esimerkiksi ajanut kolarin puolustusvoimien hallussa olevalla ajoneuvolla, hallussasi olevaa puolustusvoimien materiaalia on hävinnyt tai olet muutoin syylliseksi epäiltynä jostain asiasta. Ota yhteyttä ennen, kun annat asiasta lausuntoja kenellekään.

Lindell kehottaa ottamaan välittömästi yhteyttä liittoon myös silloin kun jäsen epäilee joutuvansa virkamiesoikeudellisen menettelyn kohteeksi.

Lindellin kokemuksen mukaan ammattisotilaiden kannattaa noudattaa erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta erityisesti työnantajan omaisuuden käsittelyssä, varusmiesten fyysisen koskemattomuuden turvaamisessa ja käyttäytymisen asiallisuudessa

– Aseiden ja ampumatarvikkeiden säilyttämisessä tulee olla erityisen huolellinen. Fyysiseen kosketukseen liittyen esimerkiksi koulutustilanteessa tulee etukäteen ilmoittaa koulutettaville, mikäli joutuu ottamaan vartalokontaktin esimerkiksi korjatessa ampuma-asentoa tai itsepuolustuskoulutuksessa.

Virkamiehen on Lindellin mukaan tärkeää kiinnittää huomiota myös käyttäytymiseensä sosiaalisessa mediassa.

– Kaikki viestittely ja kommentointi vitsimielessä tai valokuvien ottaminen ja lähettäminen jäävät viestiketjuihin ja niitä voidaan käyttää paljon myöhemminkin tarkoitushakuisesti henkilöä vastaan.

Asianajaja Lindell muistuttaa, että virkamiehellä on erityinen velvollisuus olla selvillä omaan työhönsä liittyvistä normeista ja ohjeista. Hän korostaa, että virkamies ei voi piiloutua tietämättömyyden taakse.

Kun koet tarvitsevasi oikeudellista neuvonta- ja avustamispalvelua, toimi seuraavasti

1. Ota yhteyttä Aliupseeriliiton toimistoon, puheenjohtajaan tai pääluottamusmiehiin.
2. Kun saat Aliupseeriliiton toimistolta vahvistuksen, että liiton sopimusjuristit ovat käytettävissäsi, ota yhteyttä Asianajotoimisto Lindelliin.

Asta Ruuskanen

  • Sodan kasvot avautuivat ammattisotilaille

    Lähes 40 Satakunnan Aliupseerit ry:n jäsentä osallistui yhdistyksen jäsentilaisuuteen vakavan aiheen äärelle. Tilaisuuden teemana oli sodan kasvot. Asiantuntijoina paikalla oli kaksi taistelukokemusta omaavaa reserviläistä.

  • Aliupseerien tehtävä- ja koulutuspolku

    Aliupseerit tekevät monipuolista työtä oman erityisosaamisensa mukaisissa tehtävissä. Perusta omalle osaamiselle on hankittu ensimmäisen ja toiseen asteen koulutuksessa, varusmiespalveluksessa Puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa sekä mahdollisesti sopimussotilaana hankitulla kokemuksella.

  • Aliupseeri kansainvälisessä palveluksessa

    Suomen Nato-jäsenyyden myötä ulkomaan tehtävistä muodostuu osa aliupseerin urapolkua. Tehtävävaihtoehtojen määrä kasvaa huomattavasti aluksi Naton komento- ja johtorakenteessa sekä erillislaitoksissa.