Siirry sisältöön

Vuorotteluvapaa auttaa jaksamaan

Kun sinulla on työhistoriaa yli 20 vuotta, voit hakea taukoa työhösi sopimalla siitä työnantajasi kanssa. Vuorotteluvapaalla tarkoitetaan järjestelyä, jossa työntekijä jää määräaikaisesti vapaalle työtehtävistään. Vuorotteluvapaa voi kestää 100 – 180 kalenteripäivää.

Kyseiseltä ajalta ei makseta palkkaa, vaan vuorottelukorvausta. Vuorottelukorvaus on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, jota saisit työttömänä ollessasi. Mikäli olet ollut työttömyyskassan jäsenenä vähintään 26 viikkoa ennen vuorotteluvapaan alkua, lasketaan korvaus ansiosidonnaisesta päivärahasta. Vuorotteluvapaakorvauksen maksaa oma työttömyyskassasi. Muissa tapauksissa korvaus lasketaan peruspäivärahasta ja sen maksaa Kansaneläkelaitos. Vuorottelukorvaus on veronalaista tuloa.

Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää, että

 • olet tehnyt kokoaikatyötä (yli 75 % alan enimmäistyöajasta)
 • olet tehnyt työnantajan kanssa sopimuksen vuorotteluvapaalle siirtymisestä
 • työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön, joka täyttää vuorotteluvapaalain edellytykset
 • työsuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaalle jäämistä
 • sinulla on ennen vuorotteluvapaan alkamista ollut työhistoriaa vähintään 20 vuotta.

Vuorotteluvapaan tarkoitus on tukea työntekijän jaksamista ja mahdollistaa työkokemus työttömälle työnhakijalle. Vuorotteluvapaan aikana on mahdollista myös tehdä töitä. Mahdolliset palkka- ja muut työtulot kuitenkin vähentävät vuorottelukorvausta. Vuorotteluvapaalla olevan tulee ilmoittaa vuorottelukorvauksen maksajalle viipymättä työstä, yritystoiminnasta ja muista seikoista, jotka vaikuttavat korvauksen maksamiseen.

Työttömyysturvaan vaikuttavat lakisääteiset etuudet, kuten lasten kotihoidontuki, vähentävät myös vuorottelukorvausta. Vuorottelukorvaukseen eivät kuitenkaan vaikuta perhe-eläkkeet, asumistuki, lapsilisä, toimeentulotuki tai omaishoidon tuki. Vuorottelukorvauksen suuruuteen ei myöskään vaikuta ennen vuorotteluvapaata ansaittu ja vapaan aikana maksettu lomaraha.

Hyödyllisiä linkkejä

>> Työttömyyskassa Aaria: Kuka voi saada vuorottelukorvausta(avautuu uuteen ikkunaan)

>> Kela: Vuorottelukorvauksen määrän laskenta(avautuu uuteen ikkunaan)


 • Oletko jäämässä eläkkeelle?

  Kun eläkeikäsi lähestyy, käy tutustumassa Kevan sotilaseläkesivuihin. Sivuilla on tietoa muun muassa eroamisiästä ja eläkkeen määrään vaikuttavista asioista. Omat eläketietosi -palvelusta löydät omaa eläkettäsi koskevia tietoja. Voit jättää oman eläkehakemuksesi palvelussa. Muistathan ilmoittaa eläkkeelle jäämisestäsi jo etukäteen Aliupseeriliiton toimistolle.

 • Lexistä Vuoden 2019 sotakoira

  Kultainennoutaja Njord "Lex" on valittu Vuoden 2019 sotakoiraksi. Nimitys julkistettiin koiramessujen yhteydessä 7.12. Samalla julkaistiin myös muiden viranomaisten palveluksessa toimivat vuoden virkakoirat.

 • Virkamies- ja rikosoikeudellinen prosessi

  Elämä ja virkatehtävät eivät aina välttämättä mene suunnitellusti. Mitä tapahtuu, kun virkamieheen kohdistetaan häiriötilanteessa työnantajatoimia ja mahdollisia virkamies- tai rikosoikeudellisia toimenpiteitä?