Siirry sisältöön

Työmarkkinaneuvottelut pandemian varjossa

Valtion virkaehtosopimusneuvottelut käynnistyivät alkuvuonna. Askelmerkit oli sovittu niin, että neuvottelujen tahti tihenee maaliskuun loppua kohden. Kukaan ei tuolloin vielä arvannut, että viimeiset viikot neuvoteltaisiin etänä, kukin neuvottelija omalla tahollaan.

Uusi tilanne haastoi niin työnantajan kuin palkansaajien edustajat. Haastavista olosuhteista huolimatta neuvottelutulos saavutettiin 31.3., juuri ennen sopimuskauden päättymistä.

Syntynyt sopimus on mielestäni näissä olosuhteissa varsin hyvä. Saamme palkkavaikutuksilta niin sanotun yleisen linjan mukaiset korotukset, kiky-tunnit poistuvat ja paikallisesti neuvoteltava virastoerä on hyvän kokoinen, 1 %. Tällä on mahdollisuus tehdä jo ihan merkittäviä kehitystoimia Puolustusvoimien omiin sopimuksiin. Neuvottelujen loppuvaiheessa oli työnantajan puolelta esillä myös vuoden mittainen sopimus. Onneksi tältä vältyttiin. Kuka uskoo, että vuoden kuluttua julkinen talous olisi sellaisessa tilassa, että olisimme saavuttaneet jotain parempaa?  Sopimuksesta kerrotaan enemmän toisaalla tässä lehdessä.

Koronaviruksen aiheuttama maailman laajuinen pandemia aiheutti myös Suomessa ainutlaatuisen tilanteen. Maassa todettiin valitsevan poikkeusolot ja valmiuslaista otettiin osia käyttöön asetuksella.

Puolustusvoimat toteuttaa poikkeusoloissa omaa tehtäväänsä. Virka-avun antaminen on yksi näistä. Sitä päästiinkin antamaan, kun Uudenmaan maakunta suljettiin muutamaksi viikoksi muusta maasta. Poliisin apuna toteutettu operaatio sujui tietojeni mukaan mallikkaasti. Myös asevelvollisten kouluttamiseen on tehty pandemian torjumiseksi muutoksia. Muutokset ovat vaikuttaneet henkilöstön työskentelyyn, työvuorot ovat muuttuneet erilaiseksi ja muutoksia on saatettu tehdä myös vuosilomiin ja niiden ajankohtiin. Kaikki muutokset on tehty voimassa olevia sopimuksia kunnioittaen ja yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen kanssa. Mitään suurempia soveltamisen erimielisyyksiä ei ole korviini kantautunut. Työaikasopimuksemme taipuu moneen tilanteeseen, yhdessä sopien. Näin sen kuuluukin olla.

Suuren kiitoksen ansaitsevat kentällä työskentelevä palkattu henkilökunta. Te olette ymmärtäneet haastavan tilanteen. Aina kaikkia asioita ei ole voitu toteuttaa niin, ettei se myös vaikeuttaisi perheen arkea kotona. Kaikesta on kuitenkin selvitty hyvällä ja joustavalla asenteella, palvelussuhteen ehdoista tinkimättä. Palkkaus kaikkine lisäpalkkioineen ja mahdollisine ylityökorvauksineen kuuluu työtä suorittavalle henkilöstölle myös tämän haastavan tilanteen aikana.

Tämä lehti ilmestyy lippujuhlapäivän kieppeissä. On siis hyvä tilaisuus onnitella kaikkia ylennettyjä ja palkittuja. Onnittelen!

Kesälomakausi alkaa myös. Nauttikaa läheistenne kanssa, palautukaa palveluksen rasitteista. Edessä siintää aika pandemian jälkeen. Kuinka kaukana, sitä emme tiedä.

Jyrki Surkka
Puheenjohtaja

Kuvat: Petri Asikainen


  • Yllätysten vuosi

    Vuosi 2022 lähenee loppuaan. Vuosi on ollut yllätyksellinen. Kuka olisi uskaltanut ennustaa, että ajaudumme tilanteeseen missä suvereenin eurooppalaisen valtion kimppuun hyökätään suurella voimalla, tarkoituksena miehittää se ja vaihtaa laillisesti vallassa oleva hallinto.

  • Edunvalvonnan vuosi käynnistyy vauhdilla

    Virastoeräneuvotteluissa on edistytty hyvin. Neuvoteltavat asiakokonaisuudet on hyvin selvillä ja osaan on olemassa jo malli millä päästään tulokseen. Kaikki viime keväänä jatkoselvitettäväksi sovitut asiat ovat pöydässä.

  • Suomen hyvät 100 vuotta

    Itsenäinen Suomi täyttää kuluvana vuonna 100 vuotta. Kuluneet sata vuotta ovat kansallinen ja kansainvälinen menestystarina vailla vertaa. Eurooppa oli ensimmäisen maailmansodan jäljiltä murroksessa ja heti itsenäistymisen jälkeen vuoden 1918 tapahtumat korvensivat kansallista yhtenäisyyttä.