Siirry sisältöön

Työmarkkinaneuvottelut pandemian varjossa

Valtion virkaehtosopimusneuvottelut käynnistyivät alkuvuonna. Askelmerkit oli sovittu niin, että neuvottelujen tahti tihenee maaliskuun loppua kohden. Kukaan ei tuolloin vielä arvannut, että viimeiset viikot neuvoteltaisiin etänä, kukin neuvottelija omalla tahollaan.

Uusi tilanne haastoi niin työnantajan kuin palkansaajien edustajat. Haastavista olosuhteista huolimatta neuvottelutulos saavutettiin 31.3., juuri ennen sopimuskauden päättymistä.

Syntynyt sopimus on mielestäni näissä olosuhteissa varsin hyvä. Saamme palkkavaikutuksilta niin sanotun yleisen linjan mukaiset korotukset, kiky-tunnit poistuvat ja paikallisesti neuvoteltava virastoerä on hyvän kokoinen, 1 %. Tällä on mahdollisuus tehdä jo ihan merkittäviä kehitystoimia Puolustusvoimien omiin sopimuksiin. Neuvottelujen loppuvaiheessa oli työnantajan puolelta esillä myös vuoden mittainen sopimus. Onneksi tältä vältyttiin. Kuka uskoo, että vuoden kuluttua julkinen talous olisi sellaisessa tilassa, että olisimme saavuttaneet jotain parempaa?  Sopimuksesta kerrotaan enemmän toisaalla tässä lehdessä.

Koronaviruksen aiheuttama maailman laajuinen pandemia aiheutti myös Suomessa ainutlaatuisen tilanteen. Maassa todettiin valitsevan poikkeusolot ja valmiuslaista otettiin osia käyttöön asetuksella.

Puolustusvoimat toteuttaa poikkeusoloissa omaa tehtäväänsä. Virka-avun antaminen on yksi näistä. Sitä päästiinkin antamaan, kun Uudenmaan maakunta suljettiin muutamaksi viikoksi muusta maasta. Poliisin apuna toteutettu operaatio sujui tietojeni mukaan mallikkaasti. Myös asevelvollisten kouluttamiseen on tehty pandemian torjumiseksi muutoksia. Muutokset ovat vaikuttaneet henkilöstön työskentelyyn, työvuorot ovat muuttuneet erilaiseksi ja muutoksia on saatettu tehdä myös vuosilomiin ja niiden ajankohtiin. Kaikki muutokset on tehty voimassa olevia sopimuksia kunnioittaen ja yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen kanssa. Mitään suurempia soveltamisen erimielisyyksiä ei ole korviini kantautunut. Työaikasopimuksemme taipuu moneen tilanteeseen, yhdessä sopien. Näin sen kuuluukin olla.

Suuren kiitoksen ansaitsevat kentällä työskentelevä palkattu henkilökunta. Te olette ymmärtäneet haastavan tilanteen. Aina kaikkia asioita ei ole voitu toteuttaa niin, ettei se myös vaikeuttaisi perheen arkea kotona. Kaikesta on kuitenkin selvitty hyvällä ja joustavalla asenteella, palvelussuhteen ehdoista tinkimättä. Palkkaus kaikkine lisäpalkkioineen ja mahdollisine ylityökorvauksineen kuuluu työtä suorittavalle henkilöstölle myös tämän haastavan tilanteen aikana.

Tämä lehti ilmestyy lippujuhlapäivän kieppeissä. On siis hyvä tilaisuus onnitella kaikkia ylennettyjä ja palkittuja. Onnittelen!

Kesälomakausi alkaa myös. Nauttikaa läheistenne kanssa, palautukaa palveluksen rasitteista. Edessä siintää aika pandemian jälkeen. Kuinka kaukana, sitä emme tiedä.

Jyrki Surkka
Puheenjohtaja

Kuvat: Petri Asikainen


  • Virastoeräneuvottelut jatkuvat

    Helteinen kesä alkaa olla vietetty ja syksyn eri asiakokonaisuuksien valmistelut on aloitettu. Tärkeimpänä kokonaisuutena ovat virastoeräneuvottelut. Ne alkavat 25.10 ja tavoitteena on saada sopimus valmiiksi helmikuun 2019 loppuun mennessä.

  • Puolustusvoimien tulee kunnioittaa sopimuksia

    Puolustusvoimien taloudellinen kurimus ei ole uusia asia. Yhteistä menneille huonoille ajoille on ollut, että säästöjen aikaansaamiseksi puolustusvoimat on ryhtynyt kiristämään sopimusten soveltamiskäytäntöjä.