Siirry sisältöön

Korona-aallon jälkeen uuteen normaaliin

Covid19-virus toi tullessaan paljon uusia toimintatapoja joista hyväksi todettuja hyödynnetään varmasti myös jatkossa. Puolustusvoimissa otettiin muun valtionhallinnon tapaan käyttöön laajennettu etätyöskentely kaikille joille se vain oli mahdollista.

Aikaisemmin monia aliupseeritehtäviä on pidetty sellaisina, joissa etätyötä ei juurikaan voi tehdä. Kevään ”pakko” kuitenkin osoitti, että alalla kuin alalla löytyy työtehtäviä, jotka sopii tehtäväksi myös etänä. Saamme olla ylpeitä itsestämme ja työnantajastamme, kun mietimme miten nopeasti sopeuduimme tekemään työtä uudella tavalla poikkeuksellisissa olosuhteissa työn laadusta kuitenkaan tinkimättä. Hienoa venymistä kaikilta!

Paitsi, että keskuudestamme löytyi uusia etätyön tekijöitä, myös etätyön tekemisen rajoituksia kevennettiin. Aikaisemmin etätyötä sai tehdä korkeintaan kymmenen työpäivää kuukaudessa. Liukuvaa työaikaa ei voitu hyödyntää etätyöskentelyssä. Koronaohjeistuksen myötä nämä rajoitukset poistuivat, ja kokemukset etätyöntekijöiden parissa asiasta ovat positiiviset. Myös sotilaiden viikkoliikunnan tekeminen etätyössä on aikaisemmin ollut vähintään epäselvää. Voiko etätyön aikana hyödyntää viikkoliikuntatunteja? Jos jotain sattuu, miten Valtiokonttori suhtautuu asiaan? Loppu hyvin, kaikki hyvin. Asiat ovat ratkenneet kaikkien kannalta hyvällä tavalla. Uskon vahvasti siihen, että nyt opitut asiat eivät unohdu palatessamme uuteen normaaliin.

Rajoitukset purivat eikä viruksen aiheuttama tauti levinnyt Suomessa niin rajusti kuin naapurimaissamme. Ei mitään hyvää, jos ei jotain huonoakin: ihmiset ovat työskennelleet yksin. Työyhteisö ei ole kontroloinut työkuntoa, yksinäisyys on vaivannut joitakin. Toisilla taas koko perheen jatkuva kotonaolo on kiristänyt pinnaa. Paluu työpaikalle kesälomien jälkeen tuntuu taas oudolta, toiset oudoksuvat sosiaalista yhteisöä, toiset taas nauttivat siitä. Huolehditaan yhdessä siitä, että jokaikinen tulee huomioiduksi itselleen sopivalla tavalla. Huomioidaan toinen toisemme, mutta annetaan myös tilaa.

Elokuun ensimmäinen päivä tulee kaikille 1,1 %:n yleiskorotus palkkoihin, uusi palkkataulukko on nähtävissä aliupseeriliiton jäsensivuilla. Kriisinhallintatehtävien palkkaus nousi huomattavasti enemmän, korotukset olivat kaikkiaan 6,1 %. Sotilaita edustavat liitot ovat yhteistyössä pitäneet KRIHA-palkkauksen kehittämistä jo pitkään esillä. Nyt voimme tyytyväisinä todeta, että kriisinhallintatehtävät tulevat jatkossakin olemaan hyvä tapa kehittää ammattitaitoa, kokonaisansioiden pysyessä edes kotimaan palkkauksen tasolla.  

Eduskunnan kevätkauden viimeisessä istunnossa myönnettiin Puolustusvoimille työllistämisen edistämiseen liittyviin elvytystoimiin lisämäärärahaa 96 uuden sopimussotilaan ja 56 muun määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseksi vuoden 2021 loppuun. Tehtävät on jaettu alajohtoportaille jo kesän aikana, joten rekrytointitoimet ovat jo hyvällä alulla tätä luettaessa.

Alkavaa syyskautta tulee työllistämään ensi keväänä  maksuun tuleva virastoerä. Hyväksyttyjen esitysten priorisointi ja kustannuslaskelmien teko on jo kevään aikana ollut työn alla. Syyskausi tuonee tullessaan ajatustenvaihtoa työnantajan kanssa ja yhteisten tavoitteiden etsimistä. Kehitetään yhdessä työpaikastamme entistä parempi, ja muistetaan myös arvostaa sitä!


Marit Lammes

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuvat: Asta Ruuskanen, Marko Konster

  • Sotilaseläketietojen saanti helpottuu

    Keva uudistaa sotilaiden eläkeasioihin liittyviä palveluitaan vuoden 2017 alussa. Palvelut tulevat digitalisoinnin myötä helppokäyttöisemmäksi ja lähemmäksi asiakasta.

  • Puolustusvoimissa tehdään harmaata työtä

    Aliupseeriliitto selvitti kesän aikana Puolustusvoimien palveluksessa olevien jäsentensä työssä jaksamisen tilaa. Tulokset kertovat, että monet ammattisotilaat kokevat työstä johtuvaa uupumusta. Yllätyksenä tuli merkittävä harmaan työn määrä.