Siirry sisältöön

Aliupseeriliiton edustajakokous 2020

Aliupseeriliiton edustajakokous pidetään Helsingissä 4.11.2020. Kokous järjestetään koronapandemian takia erityisjärjestelyin, jotta osallistujien on mahdollisimman turvallista osallistua päätöksentekoon.

Kokouksessa käsiteltävät asiat määritellään Aliupseeriliiton säännöissä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokous käsittelee sääntömuutosta, Menettelytavat henkilövalinnoille edustajakokouksessa -ohjeen muutosta sekä yhdistysten tekemät edustajakokousesitykset.

Aliupseeriliiton puheenjohtaja Jyrki Surkka on iloinen, että yhdistykset ovat tehneet tähänkin kokoukseen omia esityksiään.

– Pidän tärkeänä, että yhdistykset tuovat myös tätä kautta jäsenten äänen esille liiton päätöksenteossa. Yhdistysten tekemistä esityksistä kokoamme Aliupseeriliiton tavoitteet tuleville sopimuskierroksille.

Ammattisotilas_Aliupseeri_JyrkiSurkka_Kuva_PetriAsikainenYhdistykset ovat saaneet kokouskutsun ja kokousaineiston lokakuun alussa. Yhdistysten valitsemat edustajat käyttävät päätösvaltaa kokouksessa. Yhdistyksen äänimäärä määräytyy liiton sääntöjen mukaisesti vuodenvaihteen jäsenmäärän perusteella.

Surkka kertoo, että vuoden 2020 alussa liiton hallitus päätti ottaa sähköisen päätöksenteon osaksi hallituksen työskentelyä. Koronapandemia osoitti, että etäpäätöksenteko tuo joustavuutta hallinnon toimintaan ja helpottaa asioiden hoitamista monissa tilanteissa.

Hallitus halusi tuoda sähköisen päätöksenteon mahdollisuuden myös liiton korkeimpaan päättävään elimeen.

– Haluamme elää ajassa. Siksi on aika päivittää liiton säännöt. Mahdollisuus osallistua edustajakokoukseen myös tietoliikenneyhteyden välityksellä luo Aliupseeriliitolle edellytykset joustavampaan päätöksentekoon.

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Asta Ruuskanen, Petri Asikainen

  • Vapaaehtoisesti veteraanien tukena

    Reservin majuri Antti Roiko-Jokela (68) on tehnyt vapaaehtoistyötä lähes koko aikuisikänsä. Keski-Pohjanmaan veteraanikeräyksen piiripäällikkönä 12 vuotta toiminut mies on veteraani myös reserviläis- ja kiltatyössä.

  • Vierumäki palaa normaaliaikaan

    Vierumäen lomamökillä on vielä vapaita vuoroja kesälomakaudella. Poikkeustilanteen jälkeen alueen palvelutkin ovat taas käynnistymässä.

  • Monipuolista liikuntaa varuskunnissa

    Suomen Sotilasurheiluliitto ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö, joka tuottaa yhdessä varuskunnissa toimivien jäsenseurojensa kanssa vapaa-ajan liikuntapalveluja puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen varusmiehille, henkilökunnalle, henkilökunnan perheille sekä evp-henkilöstölle.