Siirry sisältöön

Oikeaa tietoa ja vertaistukea

Porin prikaatissa työskentelevä kriisinhallinta-asioiden sosiaalikuraattori Dina Varjamo tapaa vuosittain suuren määrän kriisinhallintaoperaatioihin osallistuvia ja heidän läheisiään.

Varjamo pitää tärkeänä, että myös läheiset saavat ajantasaista tietoa operaatioon liittyen ja että heillä on operaation aikana vertaistukiverkostoja.

Varjamo kertoo, että Puolustusvoimat järjestää kriisinhallintapalvelukseen lähtevien rotaatiokoulutuksen aikana läheistenpäiviä. Operaatioon lähtevät voivat halutessaan kutsua näihin tilaisuuksiin omia läheisiään.

– Päivän aikana läheisille kerrotaan tulevasta operaatiosta, elämästä ja arjesta toimialueella, esitellään kalustoa sekä puhutaan psykososiaalisesta tuesta ja vakuutusturvasta. Tuolloin läheisillä on mahdollisuus esittää mieltään askarruttavia kysymyksiä koulutuksesta vastaavalle henkilöstölle.

Operaation aikana läheisillä on mahdollisuus saada tietoa ja tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia läheisiä valtakunnallisissa läheisten tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa. Näiden tilaisuuksien pääpainopiste on Varjamon mukaan vertaistuessa. Puolustusvoimat lähettää kutsun tilaisuuksiin niille läheisille, joiden yhteystiedot he ovat saaneet operaatioon lähteneiltä.

– Kerromme näissä tilaisuuksissa läheisille ajankohtaiset kuulumiset operaatioista. He pääsevät kuulemaan kokemusasiantuntijoita ja verkostoitumaan keskenään. Suomen Rauhanturvaajaliitto on myös paikalla. He kertovat läheisille suunnatusta liiton toiminnasta.

Rotaatiokoulutukseen osallistuvat nimeävät itse ensisijaisen läheisen, joka saa kutsun läheisten tilaisuuksiin. Lähtijä itse päättää, kutsutaanko hänen läheisiään näihin tilaisuuksiin. Varjamo kannustaa operaatioon lähteviä keskustelemaan läheisten kanssa ja kutsumaan heitä osallistumaan koulutuksen- ja operaationaikaisiin tilaisuuksiin.

– Me kannustamme rauhanturvaajia keskustelemaan kunnolla omien läheistensä kanssa ennen lähtöä. Joskus voi olla kuitenkin hyvä, että joku ulkopuolinen taho kertoo läheisille kriisinhallintapalvelukseen liittyvistä asioista.

Vaikka kutsu läheisten tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin lähetetään yhdelle nimetylle henkilölle, näihin tilaisuuksiin saa osallistua useampikin läheinen. Varjamo kertoo, että operaatioon lähtevien vanhemmat ovat hyvin aktiivisia osallistumaan. Heidän läheisensä ovat usein parikymppisiä ja ensikertalaisia kriha-operaatiossa.

– Läheiset pitävät päivien annista, koska siellä he saavat luotettavaa tietoa operaatiosta, toimialueen olosuhteista ja turvallisuustekijöistä. He saavat päivän aikana monta tilaisuutta esittää erilaisia mieleen juolahtavia kysymyksiä. Meillä on mukana myös kokemusasiantuntijoita. He ovat esimerkiksi puolisoita tai vanhempia, joiden läheinen on aikaisemmin ollut kriha-operaatiossa.  He antavat tilaisuuteen osallistuville vinkkejä esimerkiksi siitä, miten voi ja kannattaa valmistautua operaatiossa olevan kotiutumiseen.

Pienryhmäkeskustelut ovat tärkeä osa tilaisuuksia. Valtakunnallisissa läheisten tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa äitien, isien, puolisoiden ja muiden mahdollisten ryhmien on mahdollista keskustella omasta näkökulmastaan uudesta elämäntilanteesta. Varjamo toivoo, että läheiset verkostoituisivat aktiivisesti keskenään.

Läheisten tilaisuuksilla tuetaan Varjamon mukaan operaatioon osallistuvien ja heidän läheistensä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kun läheisillä on asiat hyvin, rotaatiokoulutuksen osallistuva voi rauhassa keskittyä koulutukseen ja myöhemmin työtehtäviinsä operaatiossa.

– Haluamme keventää rauhanturvaajien taakkaa. Läheiset ovat tiedonjanoisia ja heillä voi olla erilaisia pelkoja tai huolia. Meidän tehtävämme on rauhoittaa läheisten mieltä jakamalla oikeaa tietoa ja poistamalla vääriä mielikuvia.

Varjamo kertoo, että Puolustusvoimat julkaisee ja jakaa myös läheisten käyttöön kirjallista materiaalia. Niihin perehtymällä läheiset saavat oikeaa tietoa operaatioihin liittyen. Esimerkiksi Rauhanturvaajan käsikirja palvelee myös läheisiä heidän tiedontarpeissaan. Kirja lähetetään jokaiselle koulutukseen kutsutulle ja se on lisäksi luettavissa Puolustusvoimien verkkosivuilla.

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Aki Varjamo, Tomi Malkamäki, Anu Käär

  • Tavoitteena toimintakyky ja hyvä terveys

    Puolustusvoimien tehtävänä on tuottaa toimintakykyisiä taistelujoukkoja. Siksi taistelijan terveyttä ja toimintakykyä edistävät teemat ovat jatkuvasti esillä Puolustusvoimissa. Yksi tärkeä tavoite tässä työssä on tupakan ja muiden nikotiinituotteiden käytön vähentäminen.

  • Nuuskaus, riippuvuus ja lopettamisen tuki

    Nuuskaatko? Mitä itse ajattelet asiasta? Oletko pohtinut vaikutuksia omaan terveyteesi tai toimintakykyysi? Kiinnostaako lopettaminen? Puolustusvoimat tukee henkilökunnan tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentämistä ja lopettamista. Käänny oman työterveyshuoltosi puoleen, saat sieltä neuvontaa, ohjausta ja tukea.

  • Fyysisen toimintakyvyn arviointi muuttuu

    Sotilaiden fyysisen toimintakyvyn valtakunnalliset tavoitteet muuttuivat vuoden 2020 alussa. Samalla toimintakykyä mittaavat testit muuttuivat. Jatkossa kaikilla sotilailla on tehtäväkohtaiset toimintakykytavoitteet, iästä ja sukupuolesta riippumatta.