Siirry sisältöön

Eräoppaaksi sotilasuran jälkeen

Kun ylikersantti Jaana Hirsjärvi (54) tuli Puolustusvoimiin töihin 17 vuotta sitten, uusi työnantaja näyttäytyi erittäin mielenkiintoisena ja työ haastavana. Palo työhön on edelleen kova.

Hirsjärvi on ainoa suomalainen naissotilas, jolla on radioamatöörilupa. Hän uskoo, että pitkäaikaisella radioamatööriharrastuksella olikin keskeinen rooli, kun hänet valittiin töihin.

Näin lehti-ilmoituksen, missä haettiin sähkötys- ja kielitaitoista henkilöä, jolla olisi mahdollisesti myös radioamatöörikokemusta. Pitkäaikainen harrastus, sen myötä hankittu tekniikan ja laitteiden tuntemus ja monipuolinen kielitaito olivat varmaan asiat, joiden perusteella tulin valituksi virkaan, yli sadan hakijan joukosta.

Ennen sotilasuraa Hirsjärvi työskenteli pitkään ravintola- ja kunta-alalla sekä järjestössä. Hänellä on hovimestarin ja kunnallishallinnon sihteerin tutkinto. Työt Puolustusvoimissa hän aloitti vuonna 2003. Tuolloin palvelukseen otettiin sotilasammattihenkilöitä ilman varusmiespalvelusta. Tie armeijaa käymättömälle yksihuoltajalle oli Hirsjärven mukaan alkuun hieman kivikkoinen.

–  Omat valmiudet ja aikaisemmat työkokemukset auttoivat kuitenkin nopeasti oppimaan työn vaatimukset.  Puuttuva varusmiespalvelus korvattiin kohdallani aliupseerikoululla, jossa suoritin laivaradistin opintosuunnan. Juokseminen parikymppisten nuoren kanssa piti kunnon korkealla ja minut otettiin hyvin vastaan yhteisöön.

Hirsjärvi työskentelee tällä hetkellä Tikkakoskella operaattorialiupseerina. Hän pitää työtään edelleen mielekkäänä, haastavana ja vaihtelevana.

Olen saanut tehdä erityyppisiä töitä ja omat vahvuuteni on otettu työyhteisössä hyvin huomioon ja käyttöön. Meillä jokainen päivä on niin sanottu kova päivä.

Työtä tehdessään Hirsjärvi keskittyy täysillä työasioihin. Kotiin hän ei työasioita tuo.

Omat työkaverit ja lähimmät esimiehet ovat tukeni työssä, ja monesta on tullut hyvä ystävä myös työn ulkopuolella. Työni luonteen vuoksi en voi keskustella työasioista ulkopuolisten kanssa. Siksi hyvät suhteet työkavereihin ovat erityisen tärkeät.

Eläkesuunnittelu kannattaa

Hirsjärvi on pohtinut viime vuosina eläkkeelle jääntiä. Tämä uusi ajanjakso odottaa kahden vuoden päässä. Koska hänelle kerääntyy sotilaseläkettä vain 19 vuodelta, on tulevaisuuden suunnittelu tärkeää.

Koska sotilaseläkkeeni jää melko pieneksi, minun tulee tehdä töitä jatkossakin. Minulle on toki kertynyt myös työeläkettä aikaisemmista töistä. Toisaalta pienikin sotilaseläke turvaa arkea ja takaa sen, että en välttämättä tarvitse kokopäiväistä työtä.

Hirsjärvi halusi hyvissä ajoin etukäteen valmistautua tulevaan. Hän hakeutui joitakin vuosia sitten Saarijärven Biotalouskampukselle ympäristönhoitajakoulutukseen. Koulutus kesti pari vuotta ja sen jälkeen hän sai ammattitutkinnon. Samalla syntyi kipinä opiskeluun.

Hirsjärvi aloitti heti Saarijärveltä valmistuttuaan luonto- ja eräopasopinnot. Viereiseltä koulunpenkiltä löytyi tuttu mies, 20 päivää aikaisemmin eläkkeelle jäänyt teknikkokapteeni. Yhteinen koulutie poiki pian yhteisiä eräopaskeikkoja.

Huomasin tuolloin, miten paljon hyötyä työkokemuksestamme sotilaina oli. Logistiikka hoitui, aikataulut keikoilla piti ja isojenkin ryhmien liikuttelu ja organisointi onnistui isompia miettimättä. Maastoruokailun järjestäminen usealle sadallekin hengelle hoitui helposti, osin myös aikaisemman ravintola-alan kokemukseni myötä

Hirsjärven pitkäaikaiset harrastukset kuten metsästys, kalastus ja luonnossa liikkuminen tukevat uutta ammattia. Tähän asti työuralla hankittu kokemus auttaa uuden ammatin haasteissa. Myös vapaaehtoistyön, kuten vapaaehtoisen maanpuolustuksen, myötä tullut varmuus erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta auttaa vaativassa asiakaspalvelutyössä.

Kahden tutkinnon suorittaminen työn ohella vaatii motivaatiota, itsekuria ja suunnitelmallisuutta. Hirsjärvi suoritti molemmat tutkintonsa monimuoto-opiskeluna.

Tämän mahdollisti vuorotyö. Käytin opiskeluun kaikki liikenevät lomat. Lähiviikkoja oli aina kerran kuukaudessa, joten usein lähdin koulun penkiltä suoraan iltavuoroon. Opiskelu oli hyvin voimaannuttavaa, enkä kokenut sitä mitenkään raskaana.

Uskoa tulevaisuuteen

Hirsjärvellä on yritys, jonka toimialana on muun muassa isännöinti, luonto- ja erämatkailu ja maastoruokailu. Yritys odottaa pienellä lämmöllä tulevia eläkepäiviä. Hirsjärvi suunnittelee yritystoimintaansa niin, että hänellä olisi syksyllä 2022 hyvä asiakasverkosto ja asianmukainen kalusto käytettävissään. Hän tekee pienempiä tilauksia ja keikkoja vapaa-aikanaan. Eräopaskeikat hän toteuttaa usein opiskelukavereidensa kanssa yhdessä.

Hirsjärvi uskoo, että hänen koulutus- ja työhistoriansa ja työteliäs elämänasenteensa auttavat häntä työllistymään myös eläkkeellä. Hän kannustaa muitakin ammattisotilaita pohtimaan eläkkeelle jäämisen vaikutuksia omaan elämään jo vuosi, pari ennen eläkeikää. Samalla on hyvä miettiä, mitä työtä mahdollisesti haluaa tehdä ja mitä osaamista on tarpeen kehittää ennen uutta työuraa.

Mitä tahansa aikoo tehdä, suunnittelu kannattaa käynnistää ajoissa. Nykyajan työmarkkinat ovat aika armottomat. Koulutetuille nuorillekaan ei välttämättä löydy töitä. Siksi oma osaaminen kannattaa pitää ajan tasalla.

 

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Jaana Hirsjärvi, Jorma Hirsjärvi, Teijo Haapakoski

  • Valvontajohtaja on tilannekuvan ytimessä

    Pursimies Pirjo Räisäselle on myönnetty jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin tunnustuspalkinto. Louise ja Göran Ehrnroothin säätiön kustantama rahapalkinto on tarkoitettu Puolustusvoimien palveluksessa olevien sotilaiden palkitsemiseen yksittäisestä teosta, toiminnasta tai työstä sotilaallisen maanpuolustuksen hyväksi.

  • Watch Your Six (WY6) tähtää maailmalle

    Enrico Annus ja Matias Petäistö ovat taustaltaan erikoisjääkäreitä. Miehet päättivät tämän vuoden alussa perustaa yhtyeen nimeltä WY6 ja tähtäävät nyt maailmalle myös musiikilla.

  • US Navy SEA Class 222

    Kirjoittaja osallistui ensimmäisenä suomalaisena aliupseerina Yhdysvaltain merivoimien Senior Enlisted Academyn SEA kurssille numero 222 alkuvuodesta 2019.