Siirry sisältöön

Kapteeni Nurmiselle kultainen ansiomitali

Aliupseeriliiton hallitus myönsi kapteeni Jari Nurmiselle Aliupseeriliton kultaisen ansiomitalin. Nurminen työskentelee Ilmasotakoulussa aliupseeriston opintokokonaisuuksien kurssinjohtajana.

Mitalia esittäneen Kuopion Aliupseerit ry:n puheenjohtaja Tuomo Ruuskanen kertoo, että Ilmasotakoulussa opiskelleet aliupseerit arvostavat suuresti Nurmisen tapaa tukea ja kannustaa aliupseereita heidän opinnoissaan.

Koemme, että Nurminen on omistautunut aliupseerien kouluttamiselle.  Nurmisen toiminnasta näkee, että hän haluaa jokaisen opiskelijan valmistuvan. Hän on aina ollut valmis auttamaan yksittäistä opiskelijaa kaikissa tilanteissa.

Aliupseeriliiton varapuheenjohtaja Mika Tiitinen luovutti kapteeni Nurmiselle liiton kultaisen ansiomitalin.

Nurminen on osallistunut Ilmasotakoulun edustajana ja Ilmavoimien asiantuntijana aliupseerien koulutusjärjestelmän kehittämiseen vuodesta 2006 alkaen. Kurssinjohtajana hän kokee, että on sekä työnantajan, työntekijän ja Ilmasotakoulunkin etu, että jokainen aliupseeri saa opintonsa suoritettua. Kuitenkin niin, että varmistetaan opinnoissa vaaditun tason saavuttaminen.

Olemme pyrkineet olemaan opinnoissa joustavia tiettyyn rajaan asti, niin että varsinaisten työtehtävien, perhe-elämän ja opintojen yhteensovittaminen olisi mahdollista myös Ilmasotakoulun tekemillä järjestelyillä.

Nurminen näkee, että aliupseerit edustavat Puolustusvoimien työpaikoilla pysyvyyttä ja kokemusta. Tätä kokemusta tulee hänen mielestään ehdottomasti hyödyntää entistä tehokkaammin erilaisissa projekteissa, suunnitelmissa ja asiantuntijalausunnoissa.

Nurminen toivoo, että aliupseerit arvostavat edelleen oman osaamisensa ja asiantuntemuksensa lisäksi myös opintoja mitä suorittavat.

Mitä enemmän yhteisö ja esimiehet tiedostavat mihin kaikkeen aliupseereilla on valmiuksia myös opintojen kautta, sitä enemmän aliupseereja tullaan käyttämään vaativammissa tehtävissä ja esimerkiksi erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Kaikki hankittu osaaminen tai suoritetut opinnot eivät välttämättä näy heti jokapäiväisessä työelämässä, mutta opintojen arvo nousee esiin usein vasta myöhemmin.

Kapteeni Nurminen jää eläkkeelle tämän vuoden lopussa. Aliupseeriliiton myöntämä huomionosoitus tuli hänelle odottamatta.

Olin yllättynyt ja arvostan saamaani huomionosoitusta. Luonnollisesti tuntuu hyvältä, että pitkä työ aliupseerikoulutuksen parissa on koettu positiivisena. Parhaani olen yrittänyt vaikuttaa ja tehnyt mielestäni sen, mitä yksittäinen virkamies voi tehdä.

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Tomi Malkamäki

  • Yhdistysten puheenjohtajat koulutuksessa

    Yhdistyspuheenjohtajien omat puheenjohtajapäivät pidettiin Helsingissä syyskuussa. Kahden päivän aikana puheenjohtajat keskustelivat laajasti aliupseerien edunvalvontaan sekä yhdistysten ja Aliupseeriliiton kehittämiseen liittyvistä asioista.

  • Luottamusmiesten vaali

    Nykyisten luottamusmiesten kausi päättyy 29.2.2020. Yhdistykset vastaavat uusien luottamusmiesten valinnasta omissa vastuujoukko-osastoissaan. Vaali toteutetaan siten, että mahdollinen äänestysaika on yhdistyksen valitsemana ajankohtana 1.12.2019 – 15.1.2020.

  • EVP-yhdistyksen kokousmatka Kajaaniin

    Aliupseeriliiton EVP-yhdistyksen kokousmatka suuntautui Kajaanin Karankajärvelle ja Kainuun prikaatiin. Kesäkoti Invala tarjosi ihanteellisen ympäristön kokoukselle ja ulkoilulle.