Siirry sisältöön

Vartianen llmavoimien pääluottamusmiehen sijaiseksi

Ylikersantti Satu Vartiainen (42) on valittu Ilmavoimien pääluottamusmiehen sijaiseksi. Sijaisuus alkaa helmikuussa ja jatkuu nykyisen pääluottamusmiehen virkavapaan ajan.

Vartiainen toimi ilmavoimien pääluottamusmiehen sijaisena myös vuonna 2018 Tomi Malkamäen kriisinhallintaoperaation ajan. Noin seitsemän kuukauden mittainen jakso pääluottamusmiehenä jäi hienona kokemuksena mieleen.

Ehdottomasti yksi parhaista kokemuksista koko työurani aikana. Parasta oli loistava tiimityö paikallisten luottamusmiesten kanssa. Pyrimme yhdessä hakemaan ratkaisuja jäsenten asioihin ja vaikuttamaan aliupseeristoa koskevien asiakokonaisuuksien valmisteluun. Olenkin erityisen iloinen siitä, että pääsen jälleen mukaan tähän porukkaan ja pääsemme yhdessä tekemään töitä jäsenten edunvalvonnan parissa. Paloni luottamusmiestyötä kohtaan on edelleen vahva. Mielestäni on tärkeää, että liitto ja luottamusmiehet ovat lähellä jäsentä ja kentän ääni saadaan kuuluviin aliupseereille tärkeissä asioissa.

Kun eteen tuli uusi mahdollisuus päästä ilmavoimallisten aliupseerien edunvalvojaksi, Vartiainen halusi tarttua tilaisuuteen.  Aliupseeriliiton hallitus päätti valinnasta joulukuussa. Työhön perehdyttäminen on lähtenyt käyntiin ja Vartiainen on jo osallistunut pääluottamusmiesten kokouksiin ja työtapaamisiin.

Esikuntamestarista pääluottamusmieheksi

Vartiainen toimii tällä hetkellä Ilmavoimien esikunnan kansliassa esikuntamestarina. Hänen päätehtävänään on aliupseerien henkilöstöasioiden hoito. Tämän lisäksi hänen vastuulleen kuuluu palkatun henkilöstön täydennyskoulutuksen koordinointi ja palkitsemisten valmistelu. Hän toimii myös Ilmavoimien esikunnan perehdytys- ja liikuntavastaavana.

Työnkuvani on monipuolinen ja se on sekä tehtävän paras että pahin puoli. Yksikään päivä ei ole keskenään samanlainen, mutta välillä tuntuu, ettei vuorokaudessa tunnit riitä asioiden hoitamiseen. Sama haaste taitaa olla arkea muillakin toimialoilla. Pidän kuitenkin erityisen tärkeänä sekä henkilöstötoimialalla että edunvalvontatyössä, että ihmisten asiat ovat etusijalla ja ne hoidetaan viivytyksettä. Muut asiat voivat pakottavassa tilanteessa odottaa. 

Tällä hetkellä aliupseerien henkilöstöasioiden hoitajana työskentelee seitsemän aliupseeria, heistä kolme Ilmavoimien hallintoyksiköissä.

Haluan rohkaista henkilöstöalan tehtävistä kiinnostuneita rohkeasti hakeutumaan avoimiin tehtäviin ja ilmoittamaan halukkuuksia aliupseereiden keskitettyyn tehtävä- ja seuraajasuunnittelun (AUKES) piiriin kuuluviin tehtäviin. Kannattaa huomioida myös oman puolustushaaran ulkopuolella olevat esikuntatehtävät ja ilmoittautua myös niihin, mikäli tehtävän sisältö kiinnostaa.

Pitkäjänteistä kouluttautumista henkilöstötehtäviin

Henkilöstöalan tehtävät olivat pitkään Vartiaisen tähtäimessä. Yhteiskuntatieteiden ja hallintotieteen korkeakouluopinnot sekä henkilöstöalan opinnot Puolustusvoimissa tukivat tavoitteen saavuttamista. Lisäksi kokemus luottamusmiehenä ja liiton koulutukset esimerkiksi palkkausjärjestelmän osalta antoivat hyvää pohjaa henkilöstöalan tehtäviin.

– On hyvä tavoite isommassa mittakaavassa, että aliupseerit hoitavat aliupseerien henkilöstöasioita. Käsitys aliupseeriston asioista on oman henkilöstöryhmän edustajalla parempi jo pelkästään oman työkokemuksen perusteella. Kukaan ei tiedä valmiiksi kaikkea, joten sen takia ei kannata jättää hakeutumatta kiinnostaviin tehtäviin. Osaaminen karttuu kyllä sitä mukaa kun kokemusta tulee.

Vartainen toimi Ilmavoimien pääluottamusmiehen sijaisena myös vuonna 2018.

Vartiainen suoritti vuonna 2017 henkilöstöalan perusopinnot Maanpuolustuskorkeakoulussa. Tämän vuoden alussa hän sai päätökseen henkilöstöalan täydentävät opinnot. Koulutukseen osallistui laajasti henkilöstöalan toimijoita kuten henkilöstöpäälliköitä ja -suunnittelijoita, henkilöstösihteereitä ja palvelukeskuksen rekrytoinnin toimijoita. Vartiaisen lisäksi koulutukseen osallistui myös muutamia muita aliupseereita.

HTO oli yksi parhaista kursseista, mitä olen Puolustusvoimissa käynyt. Siellä heräsi paljon ajatuksia henkilöstöalan kehittämisestä ja sain laajempaa näkemystä myös oman työtehtävän ulkopuolelta. Toisaalta opinnoissa tuli ilmi myös kipupisteitä: henkilöstötoimialan sirpaleisuus ja tiedon jalkauttamisen haasteet. Pohdin myös sitä, miten henkilöstötoimialan asiantuntijuutta saataisiin yhdistettyä ja hyödynnettyä paremmin organisaation sisällä. 

Vartiainen muistuttaa, että Maanpuolustuskorkeakoulun henkilöstötoimialan koulutukset ovat avoinna myös aliupseereille. Hän suosittelee henkilöstöalan toimijoita tai näihin tehtäviin suunniteltuja hakeutumaan kursseille, sillä kursseilta saatavan tiedon lisäksi ne edesauttavat verkostoitumista henkilöstötoimialan sisällä.

Vartiainen on jatkossakin halukas kehittämään omaa osaamistaan henkilöstöalalla. Hänen suunnitelmanaan on suorittaa mestaritason opinnot lähivuosien aikana ja mikäli Maanpuolustuskorkeakoulussa avautuu mahdollisuus henkilöstöalan jatkokoulutukseen, sekin kiinnostaa.

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Asta Ruuskanen, Satu Vartiainen

  • Taisteluvälineenä kamera

    Ylikersantti Thomas Litchfield (34) työskentelee taistelukamerayksikössä erityisoperaattorina. Yksikön tehtävänä on informaatiovaikutuksen tukeminen poikkeusoloissa ja Puolustusvoimien viestinnän tukeminen rauhan aikana.

  • Ensimmäinen suomalainen Ruotsin HSOU-kurssilla – osa 2

    Thor-Erich Wiksten osallistui ensimmäisenä suomalaisena Ruotsin puolustusvoimien HSOU-kurssille (Högre Specialist Officers Utbildning). Kurssi on tarkoitettu Ruotsin puolustusvoimien ylemmissä erikoisupseeritehtävissä työskenteleville.

  • Merivoima-aliupseerien Nordefco-yhteistyö

    Working Group Navy Senior Non-Commissioned Officer (WG SNCO) on ensimmäinen yhteispohjoismainen merivoima-aliupseerien välinen työryhmä Nordefco-yhteistyön piirissä. Ryhmää johtaa suomalainen aliupseeri.