Siirry sisältöön

Virastoeräneuvotteluja ja soveltamiskysymyksiä

Uusi vuosi ja uudet kujeet, niin sanotaan. Valitettavasti alkanut vuosi ei ole karkottanut meitä riivaavaa pandemiaa. Näyttää siltä, että poikkeusolot jatkuvat enemmän tai vähemmän myös alkaneen vuoden loppuun saakka, ainakin joiltain osin.

Arkielämämme on mullistunut monessa asiassa. Työtä tehdään eri tavalla ja eri rytmissä kuin aiemmin. Tästä voi jäädä tulevaisuuteen myös jotain pysyvää. Nyt on jouduttu opettelemaan pakon edessä uutta.

Aliupseereiden täydennyskoulutusta säätelevä normi on päivitetty ja tullut voimaan 1.1.2021. Merkittävä muutos on se, että virkamiehelle ja hänen hallintoyksikölleen annetaan entistä suurempi vastuu koulutuksen suunnittelusta ja koulutukseen hakeutumisesta. Tämän asiakokonaisuuden tunteminen vaikuttaa olevan vielä hieman retuperällä. Ohjeistusta ei ole eikä kentällä oikein tunneta uuden normin sisältöä ja tarkoitusta.

Viime vuonna olisi ollut aikaa jalkauttaa normin sisältö ja tarkoitus kentälle. Näin ei ainakaan riittävän kattavasti ole toimittu. Nyt kentältä kuuluu, että osa suunnitelluista kursseista jää toteutumatta, koska kukaan ei ole osannut hakeutua niille. Toivottavasti nyt tartutaan härkää sarvista ja huolehditaan siitä, ettei koulutuksellinen vaje iske kasvoille liian lujaa. Meillä ei ole varaa hukata yhtään kurssia. Muuten vaarannamme osaamisen tulevaisuudessa.

Yksi asia on ja pysyy vuodesta toiseen. Se on nimittäin erilaisten soveltamiskysymysten ja hallinnollisten päätösten käsittelyn tuskaisen hidas eteneminen. Jäsenistömme ei hyvästä syystä voi ymmärtää kuinka virkamiehiä koskevien asioiden ratkaisut venyvät viikosta ja kuukaudesta, joskus jopa vuodesta toiseen. Asiaa on yritetty edistää monella tavalla työnantajan kanssa. Tästä on keskusteltu pääesikunnassa eri toimijoiden kanssa. Mikään ei kuitenkaan muutu ja hyvän hallintotavan mukaisen menettelyn rajat venyvät ja paukkuvat toistuvasti. Kyse on ikävä kyllä asenteesta. Muuten asiaa ei voi enää selittää. Hallintolain määräykset ja henki koskevat myös Puolustusvoimia. Hyvät neuvot tämän asiantilan muuttamiseksi alkavat olla todella tarpeen. Vai riittäisikö ihan vain sen asenteen korjaaminen pöydän toisella puolella?

Aliupseeriliiton toiminnassa vuosi on alkanut vauhdikkaasti. Viime vuoden puolella aloitettuja virastoeräneuvotteluja on jatkettu. Edunvalvontakoulutuksia valmistellaan ja niitä toteutetaan suunnitellusti, verkossa tai lähiopetuksena. Seuraamme tarkasti voimassa olevia viranomaisten suosituksia, ja sopeutamme toimintaamme niiden mukaisesti. Olemme myös valmistelemassa suurta jäsentilaisuutta syksyn alkupuoliskolle. Tiedotamme tästä myöhemmin tarkemmin. Haluamme ensin varmistaa tilaisuuden rungon kuntoon. Toivottavasti paikallisyhdistykset saavat aktivoitua mahdollisimman suuren joukon jäseniä mukaan tilaisuuteen, mikäli pandemiatilanne sallii toteuttamisen. Uskon että ohjelma tulee olemaan kiinnostava.

Pasilasta hankitun asunnon käyttöönotto edistyy pienin askelin. Huonekalut, muut kalusteet ja laitteet on jo pääosin tilattu. Mikäli kaikki toimitukset toteutuvat ajallaan on asunto jäsenistön käytettävissä huhtikuun aikana kuluvaa vuotta.

Työntäyteistä ja parempaa alkanutta vuotta kaikille!


Jyrki Surkka

Puheenjohtaja

  • Suomen hyvät 100 vuotta

    Itsenäinen Suomi täyttää kuluvana vuonna 100 vuotta. Kuluneet sata vuotta ovat kansallinen ja kansainvälinen menestystarina vailla vertaa. Eurooppa oli ensimmäisen maailmansodan jäljiltä murroksessa ja heti itsenäistymisen jälkeen vuoden 1918 tapahtumat korvensivat kansallista yhtenäisyyttä.

  • Kahdenlaista maanpuolustusvelvollisuutta

    Eduskunnan Puolustusvaliokunta on antanut mietintönsä, jolla lakia puolustusvoimista muutettaisiin. Puolustusvoimien uudeksi neljänneksi tehtäväksi tulisi Euroopan unionin kahteen sopimukseen perustuva kansainvälisen avun antaminen ja osallistuminen muuhun kansainväliseen toimintaan.