Siirry sisältöön

Viikkolevon korvaaminen

Puolustusvoimien työaikasopimuksessa on jo pitkään ollut määräys, joka käsittelee virkamiehelle annettavaa vähintään 36 tuntia kestävää yhdenjaksoista viikkolepoa. Päättyneellä virkaehtosopimuskierroksella määritettiin se, miten mahdollisesti pitämättä jäänyt viikkolepo korvataan virkamiehelle.

Saamatta jääneen viikkolevon korvaaminen ei koske tilanteita, joissa vähintään 36 tunnin viikkolepo ei toteudu seuraavista syistä:

 • sotilaallinen harjoitus
 • meripalvelu
 • päivystyspalvelu
 • sellainen valmiuden ylläpitoon liittyvä työtehtävä, johon ei ole voitu varautua työaikasuunnittelussa.

Kalenteriviikoksi lasketaan ajanjakso, joka alkaa maanantaina klo 00:00 ja päättyy sunnuntai-iltana klo 24:00. Kyseisen ajanjakson aikana on virkamiehelle annettava vähintään 36 tuntia kestävä yhdenjaksoinen vapaa. Viikkolepo on mahdollisuuksien mukaan sovitettava sunnuntain yhteyteen, mutta viikkolepo voidaan sijoittaa myös muun kalenteriviikon päivän yhteyteen.

Laskettaessa viikkolevon toteutumista otetaan tarkasteluun pisin yhdenjaksoinen vapaa-aika kalenteriviikon aikana. Jos pisin yhdenjaksoinen vapaa-aika on ollut vähintään 36 tuntia, on viikkolepo toteutunut sopimuksen mukaisesti. Mikäli pisin yhdenjaksoinen vapaa-aika on ollut alle 36 tuntia, on saamatta jäänyt viikkolevon osuus korvattava virkamiehelle lyhentämällä virkamiehen säännöllistä työaikaa vastaavalla ajalla.

Pisin yhdenjaksoinen vapaa-aika on ollut torstaista klo 22 lauantaihin klo 08, ajallisesti 2h+24h+8h = 34h. Sunnuntaihin liittyvä vapaa on 8h+24h = 32h. Viikkolepoa jää siis korvattavaksi 2 tuntia.

Viikkolevon korvaaminen tapahtuu lyhentämällä säännöllistä työaikaa vastaavalla ajalla. Esimerkkitapauksessani viikkolevosta jäi toteutumatta 2 tuntia. Tämä kaksi tuntia voidaan sopia käytettäväksi jo kulumassa olevalla jaksolla lyhentämällä jakson tuntimäärää vastaavalla ajalla. Nämä kaksi tuntia voidaan myös siirtää viikkolepopankkiin, josta ne ovat käytettävä kolmen kuukauden kuluessa siitä viikosta lukien, jolloin viikkolevon aikana on tehty työtä. Viikkolepopankin tunnit annetaan vapaana lyhentämällä työaikajakson säännöllistä työaikaa. Työajan kirjaukset tehdään järjestelmään samoin kuten muidenkin työaikapankkien tuntien käyttö.


Marit Lamme

Valtakunnallinen pääluottamusmies

 • Valmiuden pitää olla jokaisen sotilaan DNA:ssa

  Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Oranen näkee, että valmiuden pitää olla jokaisen sotilaan DNA:ssa. Hän pitää perusteltuna Valtioneuvoston puolustusselonteon painotusta puolustusvoimien valmiuden kehittämiseksi.

 • Julkisten alojen eläkelaki uudistuu

  Uudistettu Julkisten alojen eläkelaki alkaa vaikuttaa eläkkeisiin 1.1.2018. Oikeus jäädä eläkkeelle määräytyy joko eläkkeeseen oikeuttavan ajan perusteella (niin sanotut vanhat sotilaat) tai syntymävuoden mukaan (niin sanotut uudet sotilaat).

 • Valtion virka- ja työehtosopimus 2018 – 2020

  Pääsopijajärjestöt JHL, JUKO ja PARDIA ovat päässeet sopimukseen Valtion virka- ja työehdoista. Sopimuskausi on 26 kuukautta (1.2.2018  31.3.2020). Siinä sovittiin palkankorotuksista ja joistain tekstimuutoksista.