Siirry sisältöön

Aluevaltuustoissa vaikuttamisen paikka myös ammattisotilaille

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.7.2021. Myös ammattisotilaiden on mahdollista asettua ehdolle aluevaaleissa.

Rikoslain luvatonta poliittista toimintaa  koskevan kirjauksen mukaisesti ammattisotilas ei voi liittyä jäseneksi puolueeseen tai puoluepoliittista toimintaa harjoittavaan tai sitä selvästi tukevaan yhdistykseen. Ammattisotilas voi kuitenkin asettua paikallis- ja aluevaaleissa ehdolle puolueen listoilta, sitoutumattomana ehdokkaana.

Hyvinvointialueita on 21 ja ne muodostuvat pääosin nykyisen maakuntajaon pohjalta. Uudenmaan maakunnassa on tästä poiketen neljä hyvinvointialuetta. Niiden lisäksi Uudellamaalla palveluja järjestää Helsingin kaupunki. Lisäksi Uudellamaalla toimii HUS-yhtymä, joka vastaa sille laissa säädetyistä sekä HUS-järjestämissopimuksessa sovituista tehtävistä. HUS-yhtymä perustetaan Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin valtuustojen hyväksymällä perussopimuksella vuonna 2022.

Järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille ja HUS-yhtymälle 1.1.2023.

Ensimmäiset aluevaalit pidetään sunnuntaina 23.1.2022. Ehdokkaita aluevaaleihin voivat asettaa puoluerekisteriin merkityt puolueet ja valitsijayhdistykset. Vaalilain mukaan ehdokashakemukset aluevaaleissa jätetään viimeistään 14.12.2021 kello 16 mennessä. Ehdokasasettelu ja ehdokasnumerot vahvistetaan 23.12.2021. Uusien luottamushenkilöiden toimikausi alkaa 1.3.2022 ja kestää 31.5.2025 asti. Jatkossa aluevaalit toteutetaan kuntavaalienyhteydessä joka neljäs vuosi. jatkossa aluevaltuustojen toimikausi alkaa kesäkuun alusta.

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue, eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen, joten siellä ei toimiteta aluevaaleja. Aluevaaleja ei myöskään toimiteta Ahvenanmaalla.

Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueella äänioikeutetut äänestävät oman hyvinvointialueensa ehdokkaita.

Ensimmäisiin aluevaltuustoihin valitaan hyvinvointialueista annetun lain mukaisesti 59, 69, 79 tai 89 valtuutettua. Valtuutettujen määrä riippuu hyvinvointialueen asukasluvun määrästä.

>>Lisätietoa aluevaaleista (vaalit.fi)(avautuu uuteen ikkunaan)


Teksti: Asta Ruuskanen

  • Aliupseerien osaamisen kehittäminen remonttiin

    Puolustusvoimien koulutuspäällikkö haluaa uudistaa aliupseerien koulutusjärjestelmää. Tavoitteena on, että järjestelmä vastaa jatkossa paremmin sekä yksittäisen aliupseerin että koko organisaation osaamisvaatimuksiin.

  • Silloin ja nyt

    Perjantaina tammikuun 25. päivänä 1918 senaatin sisäasiaintoimikunta julisti suojeluskunnat hallituksen joukoiksi. Tuona päivänä syntyi itsenäisen Suomen sotaväki. Sen tehtävänä oli ”yksinomaan järjestyksen ylläpitäminen ja epäjärjestyksen estäminen”.

  • MPK:n tehtävät muuttuvat

    Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta uudistettiin tänä vuonna. Uusi laki astuu voimaan 1.1.2020. Muutoksen myötä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) aikaisemmin antama sotilaallinen koulutus siirtyy Puolustusvoimien tehtäväksi.