Siirry sisältöön

Puheenjohtajapäivät

Aliupseeriliiton jäsenyhdistysten puheenjohtajilla on tärkeä rooli Aliupseeriliiton toiminnan kehittämisessä. Syyskuussa pidetyillä puheenjohtajapäivillä yhdistysten puheenjohtaja pääsivät keskustelemaan jäsenten edunvalvonnasta sekä kehittämään oman yhdistyksensä ja koko Aliupseeriliiton toimintaa.

Ajankohtaiset edunvalvonta-asiat,  kesällä toteutettu työssäjaksamiskysely sekä luottamusmiestoiminta olivat puheenjohtajapäivien keskeisiä teemoja. Puheenjohtajat keskustelivat myös tulevassa edustajakokouksessa päätettävistä asioista. Myös koronapandemian vaikutukset paikalliseen yhdistystoimintaan herättivät laajaa keskustelua.

Puheenjohtajapäivien asiantuntijoina olivat puheenjohtaja Jyrki Surkan lisäksi valtakunnalliset pääluottamusmiehet Marit Lammes ja Terho Eironen sekä pääsihteeri Asta Ruuskanen.

Puheenjohtajapäivät järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kaksipäiväisenä.

  • Ansiomitaleita aliupseereille 2020

    Aliupseeriliiton hallitus myönsi 4.11.2020 liiton hopeisia ja kultaisia ansiomitaleita ansioituneille jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Aliupseeriliiton ansiomitali voidaan myöntää pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä Aliupseeriliiton tavoitteiden edistämisessä.

  • Hallituksen jäsenten vaali

    Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset valitsevat marraskuussa kuusi uutta jäsentä liiton hallitukseen. Puolet hallituksen 12 jäsenestä on erovuorossa kahden vuoden välein. Hallituksen jäsenen kausi kestää neljä vuotta.