Siirry sisältöön

Puheenjohtajapäivät

Aliupseeriliiton jäsenyhdistysten puheenjohtajilla on tärkeä rooli Aliupseeriliiton toiminnan kehittämisessä. Syyskuussa pidetyillä puheenjohtajapäivillä yhdistysten puheenjohtaja pääsivät keskustelemaan jäsenten edunvalvonnasta sekä kehittämään oman yhdistyksensä ja koko Aliupseeriliiton toimintaa.

Ajankohtaiset edunvalvonta-asiat,  kesällä toteutettu työssäjaksamiskysely sekä luottamusmiestoiminta olivat puheenjohtajapäivien keskeisiä teemoja. Puheenjohtajat keskustelivat myös tulevassa edustajakokouksessa päätettävistä asioista. Myös koronapandemian vaikutukset paikalliseen yhdistystoimintaan herättivät laajaa keskustelua.

Puheenjohtajapäivien asiantuntijoina olivat puheenjohtaja Jyrki Surkan lisäksi valtakunnalliset pääluottamusmiehet Marit Lammes ja Terho Eironen sekä pääsihteeri Asta Ruuskanen.

Puheenjohtajapäivät järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kaksipäiväisenä.

  • Kotkan aliupseerit lopettaa toimintansa

    Kotkan aliupseerit ry teki vuosikokouksessaan päätöksen yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen pitkäaikainen hallituksen jäsen ja puheenjohtaja Kimmo Alpiranta hoitaa yhdistyksen purkamiseen liittyviä käytännön järjestelyjä haikein mielin.

  • Aliupseeriliiton perinteet yksiin kansiin

    Aliupseeriliiton perinnetyöryhmä nimettiin vuoden 2019 lopussa. Ryhmä kokoaa liiton perinteet yhtenäiseen muotoon. Työn tulokset esitellään jäsenistölle vuoden 2021 edustajakokouksessa.

  • Jukka Klemetistä Aliupseeriliiton kunniajäsen

    Aliupseeriliiton edustajakokous kutsui 10.11.2022 Jukka Klemetin liiton kunniajäseneksi. Klemetti on pitkäaikainen edunvalvoja, paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen ja puheenjohtaja sekä Aliupseeriliiton hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja.