Siirry sisältöön

Edustajakokous 2021

Aliupseeriliiton jäsenyhdistysten valitsemat 35 kokousedustajaa päättivät liiton toiminnan ja talouden linjauksista ja edunvalvontatavoitteista marraskuun edustajakokouksessa. Edustajat valitsivat myös hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle.

Edustajakokous käsitteli hallituksen valmisteleman  vuoden 2020 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot ja päätti tilikauden ylijäämän käyttämisestä. Kokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Aliupseeriliiton jäsenmäärä kasvoi vuonna 2020. Liitossa oli vuoden lopussa 3391 jäsentä. Jäsenmäärän kasvu ja työssä olevien jäsenten palkkasummien nousu toi Aliupseeriliitolle ennakoitua enemmän jäsenmaksutuloja.

Koronapandemian takia hallinnon kokoukset ja koulutukset siirrettiin etätapahtumiksi ja henkilökunta etätöihin. Tämä alensi merkittävästi kokous-, matka- ja koulutuskustannuksia. Siksi toimintavuoden tulos oli merkittävästi suunniteltua ylijäämäisempi. Laadukas edunvalvonta ja järjestötyö toteutuivat kuitenkin haastavasta pandemiatilanteesta huolimatta.

Liiton talous vakaalla pohjalla

Edustajakokous vahvisti vuoden 2022 toimintasuunnitelman sekä liiton talousarvion. Aliupseeriliiton jäsenmaksu pysyy ennallaan vuonna 2022. Liiton talous on vakaalla pohjalla.

Kokous valitsi liiton hallitukseen kuusi hallituksen varsinaista ja varajäsentä erovuoroisten tilalle sekä tulevan vuoden tilin- ja toiminnantarkastajat.

Valtion virkaehtosopimuskausi päättyy helmikuun lopussa 2022. Aliupseeriliitto pyrkii edistämään edustajakokouksen hyväksymiä sopimustavoitteita. Palkkausjärjestelmän kehittämiseen panostetaan edelleen.

Koronapandemian takia vuosilta 2020 ja 2021 siirtynyt yhdistyskierros jatkuu vuoden 2022 alusta lukien. Vuoden päätapahtuma on syyskuussa toteutettava jäsentapahtuma Jyväskylässä.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi edustajakokouksella oli päätettävänään kolme yhdistysten tekemää kokousesitystä. Kokouksessa esiteltiin myös liiton perinnetyöryhmän työn tulokset.

Edustajakokouksen pöytäkirja on luettavissa jäsensivuilla.

Katsaus ajankohtaisiin edunvalvonta-asioihin

Yhdistysten edustajat saivat varsinaisten  kokousasioiden lisäksi runsaasti tietoa myös ajankohtaisista edunvalvonta-asioista. Lisäksi kokousedustajille esiteltiin kesällä toteutetun työssäjaksamiskyselyn ja syksyllä toteutetun jäsentutkimuksen keskeiset tulokset.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen vieraili kokouksessa ja kertoi sotilaallisen maanpuolustuksen kehittämisen näkymistä. Hän nosti esille myös Puolustusvoimien työaikalakiin ja ammattisotilaiden työssäjaksamiseen liittyviä näkökulmia.

Kaikkonen totesi puheenvuorossaan, että turvallisuusympäristön muutoksen myötä Puolustusvoimille on tullut lisää tehtäviä. Muutokset ovat lisänneet henkilöstötarvetta. Ministerin mukaan Puolustusvoimien henkilöstön työajan käyttöä voi edistää myös neuvottelu- ja sopimustoiminnalla sekä työnjohdollisilla toimilla. Kaikkosen mukaan tällä hallituskaudella ei ole osoittaa rahoitusta lakimuutokselle. Lisäksi Puolustusvoimien johdon ja henkilöstöjärjestöjen välillä on eriäviä näkemyksiä rahoitustarpeista

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri Vesa Virtanen oli aliupseeriliiton vieraana edustajakokouspäivällisellä. Pitämässään puheenvuorossa Virtanen totesi, että käynnissä oleva henkilöstörakenteen muutos, jossa opistoupseerien tehtävät siirtyvät muiden henkilöstöryhmien hoidettavaksi, jatkuu aina vuoden 2037 loppuun saakka. Muutoksen myötä aliupseerit ovat nyt Puolustusvoimien suurin sotilashenkilöstöryhmä.

Virtanen muistutti, että vaatimustaso aliupseerien osaamiselle kasvaa entisestään. Tämä haastaa henkilöstösuunnittelun sekä täydennyskoulutusjärjestelmän. Muutoksen hallinnassa Virtanen pitää keskitettyjä tehtävä- ja seuraajasuunnitelmia tärkeinä. Virtanen korosti, että organisaation tulee kyetä huolehtimaan tarvittavasta osaamisesta. Parhaaseen lopputulokseen pääsy edellyttää kaikilla tasoilla tiivistä yhteistyötä henkilöstö- ja koulutussuunnitteluun osallistuvilta. Yksilön näkökulmasta muutos lisää vaativampia tehtäviä, joita tavoitella.

Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Frisbeegolf-joukkuemestaruus Keski-Suomeen

    Keski-Suomen Aliupseerit voitti niukalla yhdellä heitolla Lappeenrannan Aliupseereiden joukkueen Frisbeegolfin joukkuemestaruuskilpailussa. Kolmanneksi joukkuekilpailussa heitti Kuopion Aliupseerit.

  • Yhdistykset juhlivat

    Kolme Aliupseeriliiton jäsenyhdistystä, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen ja Tampereen seudun aliupseerit, juhli pyöreitä vuosia keväällä.

  • Luottamusmiesten vaali

    Nykyisten luottamusmiesten kausi päättyy 29.2.2020. Yhdistykset vastaavat uusien luottamusmiesten valinnasta omissa vastuujoukko-osastoissaan. Vaali toteutetaan siten, että mahdollinen äänestysaika on yhdistyksen valitsemana ajankohtana 1.12.2019 – 15.1.2020.