Siirry sisältöön

Ensiapukoulutus aliupseeriopinnoissa

Aliupseerien perustason yhteiset opinnot sisältävät myös ensiapukoulutusta. Perustason yhteisten opintojen kurssinjohtaja, kapteeni Tero Metelinen kertoo, että kaikki aliupseerit osallistuvat koulutuksen aikana Puolustusvoimien ensiapuhenkilökoulutukseen ja SPR:n EA1 -koulukseen.

Opinnot sisältävät Puolustusvoimien varomääräyksien  vaatimat asiat liittyen ammuntojen lääkinnällisen pelastustoiminnan järjestelyihin. Opinnoissa keskitytään erityisesti ammunnoissa tapahtuvissa onnettomuuksissa tarvittaviin ensiaputaitoihin. Koulutuksen laajuus on 1 osaamispiste.

Opinnot sisältävät myös taistelupelastajakoulutusta. Metelisen mukaan tämä koulutus tähtää tyypillisimmissä taistelukentän potilastilanteissa tarvittaviin henkeä pelastaviin ensiaputaitoihin.

–  Näitä taitoja ovat esimerkiksi massiivisen verenvuodon tyrehdyttäminen taistelukosketuksessa vihollisen tulen alla. Koulutuksessa painotetaan myös tehtävän jatkamisen tärkeyttä ja lisätappioiden välttämistä. Koulutuksen laajuus on 1 osaamispiste. Lisäksi kyseisiä taitoja harjoitellaan taistelutekniikkakoulutuksen yhteydessä erilaisissa taistelutilanteissa ja olosuhteissa.

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Henri Hakulinen, Markus Viitanen

  • Luovuus kukkaan poikkeustilanteessa

    Ylikersantti Markus Virtala soittaa Kaartin soittokunnassa kornettia ja toimii soittokunnan tiedottajana. Soittokunta on jatkanut toimintaansa myös poikkeustilanteessa. Suurin osa esiintymisistä on kuitenkin peruutettu ja työt tehdään pääosin etänä.

  • Virkamies- ja rikosoikeudellinen prosessi

    Elämä ja virkatehtävät eivät aina välttämättä mene suunnitellusti. Mitä tapahtuu, kun virkamieheen kohdistetaan häiriötilanteessa työnantajatoimia ja mahdollisia virkamies- tai rikosoikeudellisia toimenpiteitä?

  • Sotilaspapit ovat rinnalla kulkijoita ja keskustelijoita

    Puolustusvoimien uusi kenttäpiispa Pekka Asikainen aloitti tehtävässään kesäkuussa. Kirkollisen alan johtajalla on tärkeä tehtävä henkilökunnan ja varusmiesten eettisen, psykologisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämisessä.