Siirry sisältöön

Ensiapukoulutus aliupseeriopinnoissa

Aliupseerien perustason yhteiset opinnot sisältävät myös ensiapukoulutusta. Perustason yhteisten opintojen kurssinjohtaja, kapteeni Tero Metelinen kertoo, että kaikki aliupseerit osallistuvat koulutuksen aikana Puolustusvoimien ensiapuhenkilökoulutukseen ja SPR:n EA1 -koulukseen.

Opinnot sisältävät Puolustusvoimien varomääräyksien  vaatimat asiat liittyen ammuntojen lääkinnällisen pelastustoiminnan järjestelyihin. Opinnoissa keskitytään erityisesti ammunnoissa tapahtuvissa onnettomuuksissa tarvittaviin ensiaputaitoihin. Koulutuksen laajuus on 1 osaamispiste.

Opinnot sisältävät myös taistelupelastajakoulutusta. Metelisen mukaan tämä koulutus tähtää tyypillisimmissä taistelukentän potilastilanteissa tarvittaviin henkeä pelastaviin ensiaputaitoihin.

–  Näitä taitoja ovat esimerkiksi massiivisen verenvuodon tyrehdyttäminen taistelukosketuksessa vihollisen tulen alla. Koulutuksessa painotetaan myös tehtävän jatkamisen tärkeyttä ja lisätappioiden välttämistä. Koulutuksen laajuus on 1 osaamispiste. Lisäksi kyseisiä taitoja harjoitellaan taistelutekniikkakoulutuksen yhteydessä erilaisissa taistelutilanteissa ja olosuhteissa.

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Henri Hakulinen, Markus Viitanen

  • Jokainen voi vaikuttaa

    Puolustusvoimien työntekijöillä on runsaasti mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Työntekijä voi vaikuttaa virkaehtosopimuksiin, henkilöstöasioiden hoitoon ja työpaikan yhteistoimintaan.

  • Sotilaspapit ovat rinnalla kulkijoita ja keskustelijoita

    Puolustusvoimien uusi kenttäpiispa Pekka Asikainen aloitti tehtävässään kesäkuussa. Kirkollisen alan johtajalla on tärkeä tehtävä henkilökunnan ja varusmiesten eettisen, psykologisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämisessä.

  • Aliupseeri kansainvälisessä palveluksessa

    Suomen Nato-jäsenyyden myötä ulkomaan tehtävistä muodostuu osa aliupseerin urapolkua. Tehtävävaihtoehtojen määrä kasvaa huomattavasti aluksi Naton komento- ja johtorakenteessa sekä erillislaitoksissa.