Siirry sisältöön

Vanhin aliupseeri -järjestelmä Puolustusvoimiin

Puolustusvoimissa on maaliskuussa otettu käyttöön vanhin aliupseeri -järjestelmä. Vanhimmat aliupseerit nimetään puolustushaaroihin ja joukko-osastoihin. Järjestelmällä vahvistetaan aliupseerien ammatti-identiteettiä, koulutusta ja osallistutaan aliupseerien perinteiden ylläpitämiseen ja hoitamiseen.

Maavoimissa on ollut puolustushaaran  vanhin aliupseeri vuodesta 2018 alkaen ja nyt toimintamalli laajenee koko Puolustusvoimiin.

Vanhimman aliupseerin tehtävä ei ole päätoiminen. Siihen kuuluvat tehtävät sisällytetään tehtävään valittavan aliupseerin nykyisiin tehtäviin. Puolustushaaratasolla tehtävä on enintään 20 % tehtävänkuvauksen mukaisista tehtävistä ja joukko-osastoissa enintään 10 %.

Puolustushaaran ja joukko-osaston vanhin aliupseeri vastaa hallintoyksikkönsä aliupseerien arvojen, asenteiden ja ammatti-identiteetin ohjaamisesta. Hänellä on rooli myös aliupseereiden perinteiden ylläpitämisessä ja perinneasioiden ohjaamisessa hallintoyksikössään. Hän osallistuu myös aliupseeriston koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Vanhin aliupseeri osallistuu erikseen käskettäessä hallintoyksikköönsä suuntautuvien vierailujen suunnitteluun ja toteutukseen sekä kansainvälisiin tilaisuuksiin.

Vanhin aliupseeri toimii tarvittaessa oman joukkonsa lipunkantajana ja aliupseerien virkavalan ja -vakuutuksen esilukijana.

Aliupseeriliiton valtakunnallinen pääluottamusmies Tomi Malkamäki näkee kehityssuunnan oikeana.

– On tärkeää, että kokeneiden aliupseereiden näkemyksiä ja kehitysideoita saadaan hyödynnettyä entistä paremmin aliupseeriston koulutuksen kehittämissä.

Joukon komentaja nimeää vanhimman aliupseerin. Tehtävään valitaan ensisijaisesti mestaritason tehtävä hoitava aliupseeri.  Valinnassa otetaan huomioon, että henkilöllä on hyvät vuorovaikutustaidot ja valmiudet kansainväliseen toimintaan. Vanhimman aliupseerin tulee olla joukon tunnustama, esimerkillinen ja ammattikuntaansa edustava aliupseeri.

Pääesikunnan vanhin aliupseeri -järjestelmää koskevassa käskyssä todetaan, ettei tehtävä ole edunvalvontatehtävä. Malkamäki on tyytyväinen kirjaukseen. Hän pitää tärkeänä, että palvelussuhteiden ja yleisesti sopimusasioiden toimintakenttä ja rajapinnat pysyvät selkeinä.

Jäsenistö saa jatkossakin palvelussuhteeseensa liittyvän avun omalta luottamusmieheltään.

Joukko-osastot ja puolustushaarat ovat valinneet omat vanhimmat aliupseerinsa kevään aikana. Pääesikunnan henkilöstöosasto tekee järjestelmän käyttöönotosta erillisen tiedotteen henkilökunnalle ja julkaisee sen Torni-portaalissa.

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Riku Rissanen

  • Neuvoa, apua ja tukea Arilta

    Sotilasmestari Ari Poutanen (51) on valittu Vuoden aliupseeriksi. Työkavereiden arvostama Poutanen työskentelee Panssariprikaatissa Elektronisen sodankäynnin keskuksessa järjestelmämestarin tehtävässä.

  • Juuret syvällä Sodankylässä

    Sotilasmestari evp Jouko Kaihua siirtyi reserviin huhtikuun alussa. Hän palveli Puolustusvoimissa lähes 35 vuotta, viidessä eri henkilöstöryhmässä: siviilinä, värvättynä, toimiupseerina, sotilasammattihenkilönä ja aliupseerina.

  • Sotatyö ei ole rakettitiedettä

    Vuoden aliupseeri ylipursimies Hannu Unger (49) on palvelut puolustusvoimia neljännesvuosisadan ajan. Tällä hetkellä Unger toimii Ilmasotakoulussa esikuntamestarina. Hänen haaveenaan on päästä joskus huollon tehtäviin.