Siirry sisältöön

Vuoden 2022 aliupseeri – Enrico Annus

Vuoden 2022 aliupseeri, vääpeli Enrico Annus palvelee Utin jääkärirykmentissä esikuntamestarina. Palkitsemisperusteiden mukaan Annus on laajalti arvostettu ammattisotilas, joka asettaa aina yhteisen edun oman etunsa edelle.

Palkitsemisperusteissa todetaan, että työtoverit  pitävät Annusta luotettavana, avuliaana, rauhallisena, ammattitaitoisena sekä isolla sydämellä ja kovalla sisulla varustettuna taistelijana. Annusta kuvataan kehityshakuiseksi ja kansainvälisestikin hyvin verkottuneeksi asiantuntijaksi.

Kun kuulin perusteet koin, että olen tehnyt oikeita asioita. Haluan olla sellainen aliupseeri, josta yhdistykseni kirjoittamassa palkitsemisesityksessä kerrotaan.

Annus on palvellut Puolustusvoimissa yli 20 vuotta, joista pääosan Utin jääkärirykmentin erikoisjoukoissa. Nykyisessä tehtävässään esikuntamestarina Annuksen tehtäviin kuuluu komentajan johtamistoiminnan tukeminen, joukko-osaston kansallisiin ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhteistoimintakoordinaattoritehtävät, asiantuntija- ja opetustehtävät sekä oman joukko-osaston ja Puolustusvoimien erikoisjoukkojen vanhimman aliupseerin tehtävät.

Minulla on olo, että olen nyt ammatillisesti oikeassa paikassa. Koen, että pystyn olemaan tässä tehtävässä edustamalleni joukolle parhaiten hyödyksi. Pystyn tekemään vaikuttavaa ja merkittävää työtä sekä olemaan avuksi muille.

Annus nauttii vaativasta työstään ja arvostaa mahdollisuutta toteuttaa sitä itsenäisesti. Hän kokee, että työnantaja luottaa hänen ammattitaitoonsa ja haluaa hyödyntää hänen pitkää työkokemustaan.

Esimieheni antaa minulle tehtäviä ja tavoitteita ja mahdollisuuden toteuttaa niitä itsenäisesti.

Kansainväliset tehtävät kiinnostavat

Vuoden aliupseerilla on halu jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan niin, että se palvelee tehtävää, missä hän palvelee. Annuksen tavoitteena on lähivuosina suorittaa lisää aliupseeristolle kohdennettuja johtamisopintoja Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämisessä hän katsoo myös pitemmälle tulevaisuuteen.

–  Kansainväliset tehtävät kiinnostavat minua edelleen ja haluan kehittää niihin liittyen osaamistani. Myös siviilipuolen opinnot, mahdollisesti henkilöstöjohtaminen, kiinnostavat minua.

Annus on joukko-osastonsa ensimmäinen vanhin aliupseeri. Hänen rooliinsa kuuluu muun muassa vahvistaa aliupseerien ammatti-identiteettiä, kehittää koulutusta ja osallistua aliupseeriperinteiden ylläpitämiseen.

Haluan kehittää vanhimman aliupseerin roolia ja tehtävää Puolustusvoimissa. Olen erityisen kiinnostunut komentotiimijärjestelmän kehittämisestä eli joukon komentajan ja vanhimman aliupseerin yhteistyöstä.

Työrauha on tärkeää

Annus toimii oman joukko-osastonsa erikoisjääkärialiupseerien luottamusmiehenä. Luottamusmiehenä hänen toimintansa tavoitteena ja punaisena lankana on työrauhan ylläpitäminen.

Työrauha on minulle tärkeä asia. Kun sotilaalla on työrauha, hän pystyy keskittymään omaan työhönsä – Suomen puolustamiseen.

Turvallisuuspoliittinen maailmantilanne on muuttunut ja tämä näkyy ammattisotilaiden elämässä.

–  Lait ja ammattisotilaiden työtä ohjaavat sopimukset eivät kaikilta osin ole pysyneet kehityksessä mukana. Tämä vaikuttaa ammattisotilaiden elämään ja työrauhan kokemiseen myös käytännössä.

Annus osallistuu aktiivisesti Aliupseeriliiton luottamusmieskoulutukseen. Hän on ollut myös kouluttajan roolissa luottamusmieskursseilla. Koulutusteemat liittyvät hänen vahvoihin osaamisalueisiinsa, psykososiaaliseen toimintakykyyn sekä neuvottelu- ja esiintymistaitoon.

Haluan auttaa ja rohkaista muita luottamusmiehiä heidän työssään. Me luottamusmiehet olemme aikamoisen kuorman äärellä. Meille on tärkeää saada puhua näistä asioista yhdessä ääneen.

Ketään ei jätetä

Yhteisöllisyys on Annukselle erikoisjoukkotoiminnassa tärkeä asia. ”Ketään ei jätetä” toimii joukon ohjenuorana. Annus arvostaa sitä, että hän on päässyt seuraamaan toimialaa alusta asti ja päässyt omalta osaltaan osallistumaan sen kehittämiseen.

Erikoisjoukkosotilaat ovat paljon pois kotoa,  perheen luota. Annus korostaa, että kodista on tärkeää tehdä paikka, jossa itsellä ja perheellä on hyvä olla.

Olen koittanut pitää huolta siitä, että satsaan kotiin ja kotiväkeen. On tärkeää, että puoliso ymmärtää, että emme pahuuttamme ole pois kotoa. Mekin teemme tärkeää työtä. Erityisesti työuran alkuvaiheessa hankalaa oli se, että en voinut kertoa työstäni juuri kenellekään.

Annuksen työssä on tullut eteen tilanteita, jotka ovat jääneet ikävästi ihon alle.

Kannan vieläkin joitakin vanhoja kipeitä asioita mukanani. Hyväksyn sen, että tämä on työn vaikea puoli. Olen pelännyt ja se on rikkonut psyykettäni. Haluan jatkaa näiden asioiden käsittelyä työpsykologin kanssa ja mahdollisesti myös työnantajan tarjoamassa terapiassa.

Vuoden aliupseeri

Vuoden aliupseeriksi voidaan valita Aliupseeriliiton jäsen, joka on ansioitunut palvelustehtävässä, käyttäytyy ja suorittaa palvelustehtävänsä moitteettomasti ja edistänyt oman ammattikuntansa asemaa merkittävästi. Aliupseeriliiton hallitus valitsee Vuoden aliupseerin jäsenyhdistysten, jäsenten tai liiton hallituksen tekemien perusteltujen kirjallisten esitysten perusteella.

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Puolustusvoimat, Tomi Malkamäki, Asta Ruuskanen

  • Luottamusmies on neuvotteleva asiantuntija

    Kun Tero Kramsu (54) jättää luottamusmiestehtävät ensi helmikuussa, hänelle tulee täyteen 16 vuotta aliupseerien edunvalvojana. Puolustusvoimat ja edunvalvojan työ ovat muuttuneet tuona aikana. Oman ammattiryhmän edunvalvojana työskentely on ollut kiinnostavaa ja mielekästä.

  • Sotilasmestareita kolmessa sukupolvessa

    Sotilasmestari Valtteri Koskenvuori (46) on kolmas sotilasmestari Koskenvuoren suvussa. Myös hänen isänsä Lassi ja isoisänsä Arvo olivat ammattisotilaita ja he palvelivat koko työuransa Puolustusvoimissa.

  • Moottoripyörä vaihtui kameraan

    Tähtitieteilijähän minusta piti tulla. Se oli lapsuuden haaveammattini. Musiikki vaan tuli jossain vaiheessa sotkemaan suunnitelmat. Taivaan havainnointi unohtui pitkäksi aikaa. Nyt olen löytänyt takaisin pimeään, tähtitaivaan alle.