Siirry sisältöön

Muista hakeutua täydennyskoulutukseen

Puolustusvoimien täydennyskoulutuksen vuoden 2022 jälkimmäinen hakuaika alkaa olla käsillä. Muistathan varmistaa suunniteltuihin koulutuksiin hakeutumisen.

Täydennyskoulutus on Puolustusvoimissa sotatieteellisten tutkintojen ulkopuolista koulutusta. Täydennyskoulutus sisältää toimialojen, puolustushaarojen ja kansainvälisen koulutuksen.

Koulutustarpeiden suunnittelu käynnistyy hallintoyksiköissä kehityskeskustelujen pohjalta, josta muodostuu koko puolustusvoimallinen koulutustarve. Täydennyskoulutukseen ja hakeutumiseen liittyvät toimenpiteet löytyvät Puolustusvoimien ohjeesta (HP910 / PVHSMK-PE 055 Puolustusvoimien täydennyskoulutus), Torni-portaalista sekä joukko-osastojen omista ohjeistuksista.

Kevään 2023 täydennyskoulutukseen hakeutuminen tapahtuu 1.10.2022 mennessä. Hakeutuminen tapahtuu keskitetysti. Joukko-osastot kokoavat oman henkilöstönsä koulutustarpeet, asettavat hakijat puoltojärjestykseen ja toimittavat tiedot koulutuksen järjestäjän tai puolustushaaraesikunnan käsittelyyn.

Selvitä oman joukko-osaston käytänteet ja hakeutumisen aikataulut. Lisätietoa saat oman joukko-osaston työpaikkaohjaajilta, henkilöstö- ja koulutustoimialoilta.

Ilmavoimat järjestää vuoden 2023 alussa ylimääräisen mestaritason opintokokonaisuuden. Työnantajan mukaan hakeutuminen tapahtuu  1.10.2023 mennessä, mutta käytännön toimenpiteitä hakeutumiseen ei ole vielä julkaistu. Lisäinfoa hakeutumisesta tulee lähiaikoina, joten tarkkaile koulutustoimialan ilmoituksia.


Jussi Niemi

Ilmavoimien pääluottamusmies

  • Koppi uusista aliupseereista

    Jokaisen aliupseerin työpaikalla on aliupseerien itsensä valitsema luottamusmies. Luottamusmiehen tärkeänä tehtävänä on kertoa uusille aliupseereille oman ammattiryhmän toiminnasta sekä aliupseeriyhdistyksen ja Aliupseeriliiton tarjoamista palveluista.

  • Kouluttautuminen kannattaa

    Tornin etusivulla kannustetaan aliupseereita hakeutumaan Basic Leader Course (BLC) –kurssille. Sotakoulut ovat tuottaneet täydennyskoulutuskalenterinsa ensi vuodelle ja joukko-osastojen koulutussihteerit etsivät opiskelijoita ulkomailla tapahtuviin koulutuksiin.

  • Muutoksen takana on ajatus

    Aliupseerien palvelussuhteiden ehdot ovat syntyneet ja kehittyneet yksittäisten jäsenten esille tuomista ajatuksista ja havainnoista. Myös työolosuhteet ovat kehittyneet, koska työntekijät ovat halunneet korjata epäkohtia ja parantaa työolojaan. Yksittäiset aliupseerit ja mekaanikot ovat avainasemassa omien ja yhteisten asioiden muutoksessa.