Siirry sisältöön

Puheenjohtajat puivat edunvalvonnan tilannekuvaa

Puheenjohtajapäivät ovat Aliupseeriliiton puheenjohtaja Jyrki Surkalle tärkeä tilaisuus. Hänellä on tuolloin mahdollisuus kertoa yhdistyspuheenjohtajille ajankohtaisista edunvalvonta-asioista. Samalla hän saa puheenjohtajailta tietoa siitä, mitä yhdistyksille kuuluu.

Ajankohtaisista teemoista tällä kertaa erityisen  kiinnostavia osallistujille olivat Nato-jäsenyyden mahdolliset vaikutukset aliupseeritehtäviin ja kansainvälisten tehtävien lisääntymiseen.  Myös Aliupseeriliiton ja työnantajan välinen yhteistyö, henkilöstöstrategian valmistelu, työaikalain muutostarpeet ja Aliupseeriliiton yhteiskuntavaikuttamistyö nousivat Surkan puheenvuorossa esille ja aiheuttivat laajaa keskustelua.

Surkka kertoo, että ajankohtaiskatsausten lisäksi yhdistyspuheenjohtajien keskinäiset keskustelut ja kokemusten vaihto ovat tärkeä osa puheenjohtajapäiviä.

Saan puheenjohtajilta tietoa, mitä yhdistyksille ja heidän jäsenilleen kuuluu. Puheenjohtajat kertoivat, että tällä hetkellä jäsenet kaipaavat erityisesti tietoa kansainväliseen toimintaan ja ulkomaan palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä kysymyksistä. He nostivat esille myös jäsenrekrytointiin, luottamushenkilöiden rekrytointiin ja yhdistyksen hallituksen toimintaan ja yhdistysten jäsenpalveluiden liittyviä teemoja.

Puheenjohtajat saivat pääluottamusmies Tomi Malkamäeltä laajan katsauksen siitä, missä valtion virka- ja työsopimuskierroksella mennään. Käynnissä olevat sopimuserimielisyydet ja niiden käsittelytilanne, Puolustusvoimien rekrytointilanne sekä ulkomaan palvelusuhteen ehdot kiinnostivat puheenjohtajia.

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö  kenraalimajuri Rami Saari vieraili puheenjohtajapäivillä. Hän kertoi puheenjohtajille käynnissä olevasta henkilöstöstrategiatyöstä, Puolustusvoimien rekrytointihaasteista, kansainvälisten tehtävien lisääntymisestä sekä aliupseerien koulutusresursseista. Saari saikin vastata useisiin näitä teemoja koskeviin kysymyksiin, joita puheenjohtajat hänelle esittivät.

Puheenjohtajat osallistuvat liiton strategiatyöhön

Surkka kertoi puheenjohtajille tämän vuoden lopulla aloitettavasta strategiatyöstä. Aliupseeriliiton hallitus valmistelee syksyn 2023 edustajakokoukseen esityksen liiton strategiasta vuosille 2024- 2027. Yhdistykset lähettivät ennen puheenjohtajapäiviä liiton toimistolle omia ajatuksiaan strategiaan sisällytettävistä asioista.

Surkka kertoo, että yhdistyspuheenjohtajat osallistuvat strategiatyöhön myös ensi kevään puheenjohtajapäivillä. Strategiaan nostettavat teemat käsittelevät asioita, mitkä vaikuttavat jäsenten arkeen sekä työpaikalla että vapaa-ajalla.

Strategiassa linjataan Aliupseeriliiton edunvalvonnan painopisteitä tuleville vuosille. Siinä määritellään myös, minkälaisilla henkilöresursseilla liiton jäseniä palvellaan ja mitkä ovat keskeisiä jäsenyhdistyksille ja heidän jäsenilleen tarjottavia palveluita.

Uuden puheenjohtajan ensimmäiset puheenjohtajapäivät

Ylä-Savon Aliupseerien puheenjohtaja Kai Raatikainen osallistui päiville ensimmäistä kertaa. Viime keväänä yhdistyksen puheenjohtajaksi valittu Raatikainen koki keskustelut ajankohtaisista edunvalvonta-asioista ja kansainvälisyydestä erityisen hyödyllisenä. Ennen päiviä hän keskusteli hallituksensa ja yhdistyksensä jäsenten kanssa siitä, mitä asioita hän voisi nostaa esille puheenjohtajapäivien aikana. Luottamusmiehen tapaaminen nousi keskeisenä asiana esille jäsenten toiveissa

–  Keskustelimme jäsenten kanssa siitä, että heillä on tarve tavata ihan henkilökohtaisesti omaa luottamusmiestään etäyhteydenpidon lisäksi. Ylä-Savon Aliupseerien jäsenet työskentelevät eri paikassa kuin luottamusmies, joten asioita hoidetaan etänä.

Raatikainen ei tuntenut muita puheenjohtajia etukäteen. Hän pitää tärkeänä mahdollisuutta jakaa kokemuksia muiden puheenjohtajin kanssa.

–  Uutena puheenjohtajana pidän tärkeänä, että pääsen tapaamaan muita puheenjohtajia ja tutustumaan heihin. Pääsen perehtymään muiden yhdistysten tapaan toimia ja kuulemaan muiden puheenjohtajien näkemyksiä asioista. Näin pääsemme yhdessä kehittämään yhdistyksen ja liiton toimintaa.

Edunvalvonnan tilannekuvan hallinta tärkeää

Puheenjohtajat keskustelivat jäsenrekrytoinnista ja järjestäytymisasteesta. Aliupseerien ja sopimussotilaiden määrä on edelleen kasvussa. Tällä hetkellä noin 90 % aliupseereista on Aliupseeriliiton jäseniä. Myös monet sopimussotilaat ovat halunneet liittyä ammattiliittoon, joka ajaa myös heidän asioitaan.

Yhdistyksen hallituksella on oltava reaaliaikainen tieto oman yhdistyksen jäsentilanteesta. Pääluottamusmies Terho Eironen totesi, että yhdistyksen hallituksella on oltava reaaliaikainen tieto oman yhdistyksen jäsentilanteesta. Yhdistykset raportoivat kerran vuodessa järjestäytymisasteesta Aliupseeriliittoon.

Yhdistykset ilmoittavat järjestäytymisasteesta liiton toimistolle tammikuun alussa. Yhdistykset saavat hyvissä ajoin etukäteen valmiin taulukon, mikä täytetään ja lähetetään liiton toimistolle. Tämän vuoden taulukko on toimitettu yhdistyksiin syyskuun lopussa.

Puheenjohtajat keskustelivat pääluottamusmies Tomi Malkamäen johdolla pitkään edunvalvonnan tilannekuvan ylläpitämisestä yhdistyksissä. Malkamäen mukaan yhdistysjohdon on oltava tietoinen siitä, mitä jäsenille kuuluu, jotta mahdollisiin työelämän haasteisiin pystytään vaikuttamaan ajoissa. Puheenjohtajat keskustelivat yhdessä, mistä eri lähteistä yhdistysjohto saa tietoa jäsenten työtilanteesta ja -olosuhteista, miten saatua tietoa käsitellään ja miten tieto jalostuu toimenpiteiksi.

Tilannekuvakeskustelun päätteeksi puheenjohtajat saivat kertoa, mikä on ensimmäinen tilannekuvaa parantava asia, mikä laitetaan yhdistyksessä kuntoon. Lisäksi puheenjohtajat pohtivat, mitkä asiat on helppo korjata ja missä on erityisiä haasteita.

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Asta Ruuskanen, Petri Asikainen

  • Turvan asiakasedut uudistuvat

    Turva uudistaa ja selkeyttää asiakasetujärjestelmäänsä 28.3.2020 alkaen. Jatkossa Aliupseeriliiton jäsenille tarjotaan täyden kympin jäsen- ja omistaja-alennuksia vapaaehtoisista vakuutuksista, kun vanha moniportainen etuohjelma yksinkertaistuu.

  • Ammattisotilaalla on tyytyväisiä lukijoita

    Ammattisotilas-lehti tutki Aliupseeriliiton jäsenten näkemyksiä verkkolehden sisällöistä, luettavuudesta ja julkaisumuodosta. Kysely lähetettiin niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on jäsenrekisterissä.

  • Hae kulttuuriapurahaa

    SAK:n kulttuurirahaston apurahahaku on elokuussa. Kulttuuriapurahoja voivat hakea kaikki SAK:laisten ammattiliittojen yksityiset jäsenet tai harrastajaryhmät. Apurahoilla tuetaan ensisijaisesti taidepainotteisia kulttuuriharrastuksia.