Siirry sisältöön

Aliupseeriliiton hallituksen ja puheenjohtajan vaali

Aliupseeriliitossa tehdään syksyllä 2023 merkittäviä henkilövalintoja. Edustajakokous valitsee uusia hallituksen jäseniä sekä liiton puheenjohtajan.

Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset valitsevat  1.-2.11. edustajakokouksessa kuusi uutta jäsentä liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle. Myös puheenjohtaja Jyrki Surkan määräaikainen kausi päättyy vuodenvaihteessa. Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan kaudelle 2024 – 2027.

Erovuoroisia syksyn edustajakokouksessa ovat hallituksen jäsenet Joni Aittakari (Janne Turunen), Milla Asikainen (Pekka Tossavainen), Pasi Jalonen (Karoliina Säntti), Janne Lapakko (Jere Kola), Tuomas Miromäki (Mika Karhula) ja Kimmo Siika (Sami-Petteri Ylönen).

Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset lähettävät kirjallisenesityksensä hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi Aliupseeriliiton toimistolle viimeistään 10.9

Kuvat: Asta Ruuskanen, Riku Rissanen

Aliupseeriliiton hallituksen tehtävät (§19)

 • asettaa keskuudestaan juoksevien ja hallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelua varten työvaliokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja/-t ja yksi – kaksi (1–2) hallituksen muuta jäsentä
 • asettaa muut tarpeelliset työryhmät
 • valmistella palkkaus- ja muut sopimustavoitteet sekä hyväksyä virkaehto- ja muut sopimukset
 • nimetä liiton edustajat eri tehtäviin
 • hyväksyä uudet jäsenyhdistykset ja pitää niistä luetteloa
 • päättää liiton jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä
 • valmistella liiton tulo- ja menoarvioehdotus
 • valmistella ehdotus toimintasuunnitelmaksi
 • hoitaa liiton taloutta ja huolehtia tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta
 • ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt ja sopia heidän työsuhteensa ehdoista
 • kutsua koolle edustajiston kokoukset ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat
 • panna täytäntöön edustajiston kokouksen päätökset
 • ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin liiton tarkoitusperien edistämiseksi
 • Varaa Alpola käyttöösi

  Alpola on ollut jäsenten käytössä kohta kaksi vuotta. Vuonna 2022 Alpolaan tehtiin yli 150 varausta. Erityisen suosittuja käyttöaikoja olivat kesäloma-aika ja viikonloput.

 • Aliupseeripäivä Dragsvikissä

  Dragsvikin Aliupseerit järjesti Uudenmaan prikaatissa palveleville aliupseereille aliupseeripäivän kesäkuussa Dragsvikin upseerikerholla. Noin 60 % yhdistyksen jäsenistä osallistui päivään.

 • Edustajakokous 2017

  Hallituksen ehdokasasettelu käynnistyy. Syksyn edustajakokouksessa yhdistykset valitsevat jäsenet liiton hallitukseen. Erovuorossa on kuusi hallituksen varsinaista ja kuusi varajäsentä.